Thô-hn̂g Ki-tiûⁿ Chia̍t-ūn

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
Thô-hn̂g Kok-chè Ki-tiûⁿ Chia̍t-ūn
桃園國際機場捷運
Taoyuan International Airport MRT
Taoyuan mrt emu linkou station 20170302.jpg
Ki-pún chu-liāu
Hē-thóng tāi-bé A
Êng-ūn tē-khu  Tiong-hoâ Bîn-kok (Tâi-oân)
Tâi-pak-chhī, Sin-pak-chhī, Thô-hn̂g-chhī
Ho̍k-bū lūi-hêng Ki-tiûⁿ liân-lo̍k khúi-tō hē-thóng
Chia̍t-ūn
Só͘-sio̍k hē-thóng Thô-hn̂g Chia̍t-ūn
Chōng-hóng Êng-ūn-tiong
Chhia-chām 23
Lō͘-sòaⁿ Ho̍k-sòaⁿ
Lō͘-sòaⁿⁿ lūi-hêng Tē-hā, ko-kè
Tōa-chām Tâi-pak Chhia-chām, Sin-pak Sán-gia̍p Hn̂g-khu Chām, Chióng-keng Pēⁿ-īⁿ Chām, Ki-tiûⁿ Tē-chi̍t Hái-hā Chām, Ki-tiûⁿ Tē-jī Hái-hā Chām, Ko-thih Thô-hn̂g Chām, Khoân-pak Chām, Tiong-le̍k Chhia-chām
Kiàn-siat tan-ūi Kau-thong pō͘ Ko-sok Thih-lō͘ Kang-têng-kio̍k, Tâi-pak-chhī Chèng-hú Chia̍t-ūn Kang-têng-kio̍k
Ki-su̍t sò͘-kì
Lō͘-soàⁿ tn̂g-tō͘ 53.09 kong-lí
Êng-ūn tn̂g-tō͘ 53.09 Kong-lí
Kúi-tō sò͘-liōng Siang-sòaⁿ
Pêng-kin chhām-kī 2.21 kong-lí
Siōng-koân sok-tō͘

100km/h (êng-ūn sî sok-tō͘)

110km/h (siat-kè ê sok-tō͘)
Kúi-tō lūi-hêng kǹg-lûn thih-lō͘ khúi-tō
Kúi-tō piau-chún 1 435 mm (phiau-chún khúi-kī)
Siōng-tōa kiā-tō͘ 4.92%
Pì-sat luī-hêng CBTC-EP (ETCS Level 2)
Tōng-le̍k hong-sek Tiān-la̍t
Tiān-khì-hòa 750V DC, Tē-saⁿ-khúi keng-tiān
Khòng-chè hē-thóng Tek-kok Siemens thih-lō͘ hē-thóng
Chhia-lióng ki-tē Lô͘-tek Ki-chhiúⁿ, Chheng-po͘ Ki-chhiúⁿ
Sú-iōng chhia-lióng Kawasaki Tāng-kang, Tâi-oân Chhia-lióng(64-lióng phó͘-thong-chhia)chè
Lia̍t-chhia pian-cho͘ Phó͘-thong-chhia: sì-chat sêng-kheh chhia-siuⁿ
Ti̍t-ta̍t-chhia: sì-chat sêng-kheh chhia-siuⁿ kap chi̍t-chat hêng-lí chhia-siuⁿ
Êng-ūn chu-sìn
Êng-ūn sî-kî 2017 nî 3 go̍eh 2 ji̍t kàu taⁿ
Chá-pan-chhia Ti̍t-ta̍t-chhia:
Tâi-pak Chhia-chām: 06:00 (óng Ki-tiûⁿ)
Ki-tiûⁿ Tē-jī Hái-hā: 06:12 (óng Tâi-pak)
Phó͘-thong-chhia:
Tâi-pak Chhia-chām: 06:08 (óng Khoân-pak)
Khoân-pak: 06:07 (óng Tâi-pak)
Bóe-pan-chhia Ti̍t-ta̍t-chhia:
Tâi-pak Chhia-chām: 22:58 (óng Ki-tiûⁿ)
Ki-tiûⁿ Tē-jī Hái-hā: 22:42 (óng Tâi-pak)
Phó͘-thong-chhia:
Tâi-pak Chhia-chām: 23:05 (óng Khoân-pak)
Khoân-pak: 23:07 (óng Tâi-pak)
Chài-kheh-liōng 56,000/ji̍t[1]
Êng-ūn tan-ūi Thô-hn̂g Tāi-chiòng Chia̍t-ūn Kó͘-hūn Iú-hān Kong-si
Tiōng-iàu jîn-bu̍t Táng-sū-tiúⁿ: Lâu Khun-ek
Chóng-keng-lí: Tân Khái-lêng
Bāng-chām http://www.tymetro.com.tw/

Thô-hn̂g Kok-chè Ki-tiûⁿ Chia̍t-ūn (桃園國際機場捷運, Eng-gí: Taoyuan International Airport MRT) sī Tâi-oân pak-pō͘ ê Chia̍t-ūn, mā-sī Thô-hn̂g Chia̍t-ūn chhiú-tiâu êng-ūn lō͘-sòaⁿ.

Chhia-chām[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Thô-hn̂g Kok-chè Ki-tiûⁿ Chia̍t-ūn
Phian-hō Chhia-chām miâ Kau-hōe Chē-chí
Pe̍h-ōe-jī Hàn-jī Eng-gí
Thô-hn̂g Kok-chè Ki-tiûⁿ Chia̍t-ūn
A1 Tâi-pak Chhia-chām 臺北車站 Taipei Main Station AB-Kreuz.svg Tâi-oân Ko-thih Tâi-oân Ko-thih(Tâi-pak Chhia-chām)
AB-Kreuz.svg Tâi-oân Thih-lō͘ Koán-lí-kio̍k Tâi-thih Chhiòng-koàn-soàⁿ(Tâi-pak Chhia-chām)
AB-Kreuz.svg Taipei Metro Line R.svg Tām-chúi Sìn-gī Sòaⁿ(Tâi-pak Chhia-chām)
AB-Kreuz.svg Taipei Metro Line BL.svg Pang-lâm Soàⁿ(Tâi-pak Chhia-chām)
AB-Kreuz.svg Taipei Metro Line G.svg Siông-san Sin-tiàm Sòaⁿ(Pak-mn̂g Chām)
Tiong-chèng-khu Tâi-pak-chhī
A2 Saⁿ-têng-po͘ 三重 Sanchong AB-Kreuz.svg Taipei Metro Line O.svg Tiong-hô Sin-lô͘ Sòaⁿ Sam-tiông-khu Sin-pak-chhī
A2a Jī-têng-po͘ 二重 Erchong
A3 Sin-pak Sán-gia̍p Hn̂g-khu 新北產業園區 New Taipei Industrial Park AB-Kreuz.svg   Khoân-chōng Soàⁿ Sin-chng-khu
A4 Sin-chng Hù-to͘-sim 新莊副都心 Xinzhuang Fuduxin
A5 Thài-san 泰山 Taishan Thài-san-khu
A5a Hú-tāi Pēⁿ-īⁿ 輔大醫院 Fu Jen University Hospital AB-Kreuz.svg  Gō͘-kó͘ Thài-san Kheng-khúi
A6 Thài-san Kùi-hô
(Bêng-chì Kho-tāi)
泰山貴和
(明志科大)
Kaohsiung Exhibition Center
(Ming Chi University of Technology)
A7 Thé-io̍k Tāi-ha̍k
(Ku-soaⁿ Lo̍k-siān)
體育大學
(龜山樂善)
National Taiwan Sport University
(Guishan Leshan)
Ku-soaⁿ-khu Thô-hn̂g-chhī
A8 Chióng-keng Pēⁿ-īⁿ 長庚醫院 Chang Gung Memorial Hospital
A9 Nâ-kháu 林口 Linkou Nâ-kháu-khu Sin-pak-chhī
A9a Kín-kip Thêng-khò Chām 緊急停靠站 Emergency Halt Lô͘-tek-khu Thô-hn̂g-chhī
A10 Soaⁿ-phīⁿ 山鼻 Shanbi AB-Kreuz.svg   Chang-soàⁿ
A11 Kheⁿ-kháu 坑口 Kengkou AB-Kreuz.svg   Kó-nâ-kheⁿ Soàⁿ
A12 Ki-tiûⁿ Tē-chi̍t Hái-hā 機場第一航廈 Airport Terminal 1 Tōa-tn̂g-khún
A13 Ki-tiûⁿ Tē-jī Hái-hā 機場第二航廈 Airport Terminal 2
A14 Ki-tiûⁿ Tē-saⁿ Hái-hā 機場第三航廈 Airport Terminal 3
A14a Ki-tiûⁿ Lí-koán 機場旅館 Airport Hotel
A15 Tōa-hn̂g 大園 Dayuan
A16 Hoâiⁿ-san 橫山 Hengshan AB-Kreuz.svg   Le̍k-soàⁿ
A17 Léng-hái
(Tōa-hn̂g Kok-chè Ko-tiong)
領航
(大園國際高中)
Hengshan
(Dayuan International Senior High School)
A18 Ko-thih Thô-hn̂g Chām 高鐵桃園站 Taoyuan HSR Station AB-Kreuz.svg Tâi-oân Ko-thih Tâi-oân Ko-thih Tiong-le̍k-khu
A19 Thô-hn̂g Thé-io̍k Hn̂g-khu 桃園體育園區 Taoyuan Sports Park
A20 Hèng-lâm 興南 Xingnan
A21 Khoân-pak 環北 Huanbei AB-Kreuz.svg   Kiat-soàⁿ
A22 Lāu-ke-khe 老街溪 Laojie River
A23 Tiong-le̍k Chhia-chām 中壢車站 Zhongli Railway Station AB-Kreuz.svg Tâi-oân Thih-lō͘ Koán-lí-kio̍k Tâi-thih Chhiòng-koàn-soàⁿ
AB-Kreuz.svg   Tâi-thih Chia̍t-ūn Âng-soàⁿ
AB-Kreuz.svg   Le̍k-soàⁿ
  1. "為機捷營運需要很多汗水 請個別人士少一點口水". 桃園大眾捷運股份有限公司. 2017-05-26.