Th (jī-ha̍p jī-bió)

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Th (jī-ha̍p jī-bió)
Th th
Sú-iōng huat
Su-siá hē-thóng Lating jī-bió
Luī-hîng Jī-bió
Gú-im sú-iōng It-puann piáu-sī tshing khí-gûn sat im ⟨t⟩ ê sàng-khì im [en]⟨h⟩, tsiânn-tsò /th/[1].
Unicode bé-uī (U+0054, U+0068);
 (U+0074, U+0068)
Li̍k-sú
Huat-tén
  • Th th
Kî-thañ
Bande dessinée d'A. B. Frost mettant en scène un Allemand qui tente de prononcer le son « th » en anglais (1879).

Th (jī-ha̍p jī-bió [en]) (sió-siá th; ing-gú: th (digraph)) sī latin bûn-jī lāi-té ê tsi̍t-ê jī-ha̍p jī-bó [en]. Th siōng-thâu-á hông ín-ji̍p La-ting-gú í-lâi im-i̍k Elláda-gú tsioh-sû. Tehsú-iōng lating jī-bió ê hiān-tāi gú-giân tang-tiong, ⟨th⟩ tāi-piáu tsiânn tsē bô kāng-khuán ê gú-im. ⟨Th⟩ sī ing-gú tang-tiong i-tsiàu pîn-lu̍t sūn-sū pâi-lia̍t ê tiānn-tiānn khuànn-tio̍h ê jī-ha̍p jī-bió.[2]

Im-ti̍t piáu-sī[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Thong-siông piáu-sī ê im-ti̍ttshing khí-gûn sat im ⟨t⟩ ê sàng-khì im [en]⟨h⟩, tsiânn-tsò /th/[1].

Kok gú-giân ê im-ti̍k piáu-sī[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kûn-tsi̍p im-sòo /t.h/[siu-kái | kái goân-sí-bé]

⟨Th⟩ siōng ha̍p-tī lô-tsi̍p ê iōng-huat sī piáu-sī im-sòo /t/ hām /h/ ê hú-im tshok, pí-jû ing-gú tang-tiong ê knighthood. Teh knighthood lāi-té ê /th/ m̄ sī jī-ha̍p jī-bió, in-uī jī-ha̍p jī-bó sī tsi̍t tuì piáu-sī tan-ê im-sòo hi̍k-tsiá bô tuì-ìng tī tan-to̍k jī-hû ê im-ti̍t tsi im-sòo sū-lia̍t ê jī-bió.

Sàng-khì sat-im /tʰ/[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Jī-ha̍p jī-bió ⟨th⟩ siōng-thâu-á sī teh lating-gú lāi-té ín-ji̍p ê, iōng teh im-i̍k Elláda-gú tsioh-sû tsioh-sû tang-tiong ê jī-bió theta ⟨Θ, θ⟩. Theta teh kóo-tián hām tsá-kî ê Koine Elláda-gú tang-tiong ê huat-im sī huat-im sī sàng-khì sat-im /tʰ/.[3]

Th ê tsuán-lio̍k piáu-sī[siu-kái | kái goân-sí-bé]

⟨Th⟩ tī ha̍k-su̍t tsuán-lio̍k hē-thóng tang-tiong iōng teh piáu-sī kū-iú im-ti̍t /tʰ/ ê Lâm-a kah Tang-a bûn-jī lāi-té ê jī-bió. Pí-lû, kin-kì Thài-kok hông-ka thong-iōng tsuán-lio̍k hē-thóng [en] (RTGS), ⟨th⟩ tāi-piáu tsi̍t hē-lia̍t kū-iú /tʰ/ im-ti̍t ê Thài-bûn jī-bó.[4] ⟨Th⟩ mā iōng teh Lâm Bantu gú-giân [en] tang-tiong ê tsuán-lio̍k im-sòo /tʰ/, pí-jû zulu-gú hām tswana-gú.

/h/[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Th tī Ài-ní-lân-gí sī "t"--ê nńg-im-hòa (軟音化; Eng-gí: lenition), hoat-im sī /h/.[5]

Kè-sǹg-ki piáu-sī[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kah tsi̍t-kuá-á jī-ha̍p jī-bió bô-kâng ê tio̍h-sī, bô kā Th pian-bé tsò tan-it ê jī-hû. ⟨Th⟩ tō sī iû jī-bió /T/ hām /H/ tsit nn̄g-ê jī-bió sóo tsoo-sîng e̊.

Hîng-sik Jī-bú Jī-hû ket-kòo 16 tsìn-tsè tāi-bé Suat-bîng Pī-tsù
Tuā-siá Th TU+0054◌hU+0068 U+0054, U+0068 Lating tuā-siá jī-bió ⟨T⟩
ka-siōng latin sió-siá jī-bó ⟨h⟩
T ka-siōng h
Sió-siá th tU+0074◌hU+0068 U+0074, U+0068 Lating sió-siá jī-bió ⟨t⟩
ka-siōng latin sió-siá jī-bó ⟨h⟩
t ka-siōng h

Tsù-kái[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  1. 1.0 1.1 台語字第0950151609號公告,《臺灣閩南語羅馬字拼音方案 Ia̍h-bīn chûn-àn pī-hūn》,中華民國教育部,2006年10月14日. (Hàn-gí)
  2. "Statistical information". scottbryce.com. goân-loē-iông tī 2011-05-19 hőng khó͘-pih. 2011-04-05 khòaⁿ--ê.  (Eng-gí)
  3. Conti, Aidan; Shaw, Philip; Rold, Orietta Da (2015-01-01). Writing Europe, 500-1450: Texts and Contexts (ēng Eng-gí). Boydell & Brewer. p. 106. ISBN 9781843844150.  (Eng-gí)
  4. Engel, David; Engel, Jaruwan (2010-02-12). Tort, Custom, and Karma: Globalization and Legal Consciousness in Thailand (ēng Eng-gí). Stanford University Press. ISBN 9780804763820.  (Eng-gí)
  5. Nancy Stenson. Basic Irish. p. 18. ISBN 9780415410410. 

Ên-sin ua̍t-to̍k[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tsham-ua̍t[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Guā-pōo liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]