Thong sè-kài ê bû-sán-chiá, tio̍h thoân-kiat!

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
So͘-liân--ê kok-hui (國徽), piⁿ-á--ê âng toà siá-tio̍h 15 ê ka-bêng-kok--ê "Thong sè-kài ê bû-sán-chiá, tio̍h thoân-kiat".

Thong sè-kài--ê bû-sán-chiá, tio̍h thoân-kiat! (通世界个無產者著團結; Tek-gí: Proletarier aller Länder, vereinigt euch!), sī Kok-chè Kiōng-sán Chú-gī Ūn-tōng--ê kháu-hō, iā sī So͘-liân kap Tang-tek 2 ê kok-ka--ê kek-giân (格言), the̍h-lâi ho͘-kiò bû-sán kai-kip liân-ha̍p thoân-kiat.

Chit kù oē mā iōng tī Kiōng-sán-tóng Soan-giân, Tek-kok tiat-ha̍k-ka Karl Marx--ê bō͘-pâi (墓牌) bīn-chiūⁿ mā siá che.