Tiān-náu gú-giân

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Tiān-náu gú-giân sī chi̍t-chióng ēng-lâi kap tiān-náu kau-thong ê hêng-sek gú-giân. Tiān-náu gú-giân ê lūi-hêng pau-koat:

 • Kiat-kò͘ gú-giân – jîn-lūi ē-tàng thàu-kòe i chí-tēng tiān-náu chip-hêng būn-tôe kai-koat hong-àn ê só͘-ū kau-thong hêng-sek
  • Chí-lēng gú-giân – chi̍t-chióng ēng-lâi khòng-chè tiān-náu pún-sin jīm-bū ê gú-giân, pí-jū khé-tōng kî-thaⁿ ê thêng-sek
  • Siat-tēng-tóng gú-giân – chi̍t-chióng ēng-lâi siá siat-tēng-tóng ê gú-giân
  • Thêng-sek gú-giân – chi̍t-chióng hêng-sek gú-giân, ēng-lâi thoân-ta̍t chí-lēng hō͘ ki-khì, tek-pia̍t sī tiān-náu
  • Cha-sûn gú-giân – chi̍t-chióng ēng-lâi tī chu-liāu-khò͘ kap sìn-sit hē-thóng cha-sûn ê gú-giân
  • Choán-ōaⁿ gú-giân – siat-kè lâi kā bó͘-chióng hêng-sek gú-giân ê bó͘ chi̍t-kóa bûn-pún choán-ōaⁿ chòe boán-chiok bó͘ chi̍t-kóa te̍k-tēng bo̍k-phiau ê siu-kái liáu-āu ê su-chhut bûn-pún
 • Sò͘-kù kau-ōaⁿ gú-giân – chi̍t-chióng to̍k-li̍p léng-he̍k ê gú-giân, thang ēng tī jīm-hô ha̍k-kho ê sò͘-kù; pí-jū: JSON, XML
 • Phiau-kì Gú-giân – sī chi̍t-chióng gú-hoat, ēng tī tī gú-hoat kap bûn-pún thang khu-hun ê hong-sek chù-sek bûn-tóng, pí-jū HTML
 • Kiàn-bô͘ gú-giân – chi̍t-chióng ēng-lâi piáu-ta̍t sìn-sit á-sī tì-sek ê jîn-kang gú-giân, thong-siông ēng tī tiān-náu hē-thóng siat-kè
  • Kà-kò͘ biâu-su̍t gú-giân – ēng chòe biâu-su̍t kap piáu-sī hē-thóng kà-kò͘ ê gú-giân(á-sī khài-liām bô͘-hêng)
  • Ngī-thé biâu-su̍t gú-giân – ēng lâi bô͘-chō chek-thé tiān-lō͘
 • Ia̍h-bīn biâu-su̍t gú-giân – í pí si̍t-chè su-chhut tiám-tīn-tô͘ koh-khah koân ê kip-piat, biâu-su̍t lia̍t-ìn ia̍h-bīn ê gōa-koan
 • Bô͘-gí-khì gú-giân – chi̍t-chióng ēng-lâi piáu-ta̍t bô͘-gí-khì ê gú-giân
 • Specification language – a language used to describe what a system should do
 • Kui-keh gú-giân / Kui-hoān gú-giân – chi̍t-chióng tiān-náu gú-giân, ēng-lâi piáu-ta̍t kiat-kò͘-hòa bûn-kiāⁿ ê têng-hiān, pí-jū CSS

Mā ē-tàng khòaⁿ[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Sū-lia̍t-hòa
 • Léng-he̍kte̍k-tēng gú-giân – chi̍t-chióng choan-mn̂g chiam-tùi te̍k-tēng èng-iōng léng-he̍k gú-giân
 • Thong-iōng gú-giân – chi̍t-chióng kóng-hoàn sek-iōng tī èng-iōng thêng-su léng-he̍k ê gú-giân, pēng-chhiáⁿ khiàm-khoeh te̍k-tēng léng-he̍k ê choan-bûn kong-lêng
 • Thêng-sek gú-giân lia̍t-piáu
 • Chū-jiân giân-gú chhú-lí – sú-iōng tiān-náu chhú-lí lîn-lūi gú-giân ê bûn-pún á-sī gú-im

Chham-khó chu-liāu[siu-kái | kái goân-sí-bé]