Ti̍t-hat-chhī soaⁿ-tē goân-chū-bîn khu

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...


Ti̍t-hat-chhī soaⁿ-tē goân-chū-bîn khu (Hàn-jī: 直轄市山地原住民區) sī tī Tâi-oân ê koān kái-chè chiâⁿ-chò ti̍t-hat-chhī liáu-āu, goân-pún ê soaⁿ-tē-hiong mā tòe-leh kái-chè ê tē-hng chū-tī thoân-thé, hām chū-tī-khu lūi-sū. In-ūi ti̍t-hat-chhī ē-té ê khu i-hoat bô tē-hng chū-tī-khoân, ūi-tio̍h beh kái-koat soaⁿ-tē-hiong kái-chè chò khu liáu-āu, sòng-sit goân-té ê pō͘-lo̍h chū-tī kap tē-hng chū-tī khoân-le̍k ê būn-tê, thàu-kòe siu-chèng Tē-hng Chè-tō͘ Hoat, te̍k-pia̍t kā kái-chè liáu-āu ê soaⁿ-tē-hiong kái chò "ti̍t-hat-chhī soaⁿ-tē goân-chū-bîn khu", hō͘ goân-chū-bîn-cho̍k pó-iú tē-hng chū-tī ê khoân-hān.[1]

Ti̍t-hat-chhī soaⁿ-tē goân-chū-bîn khu lia̍t-toaⁿ[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Goân-chū bîn-cho̍k tē-khu
Ti̍t-hat-chhī Ti̍t-hat-chhī soaⁿ-tē

goân-chū-bîn khu

Thong-hêng gí Cho̍k-gí miâ
Sin-pak-chhī U-lai-khu Squliq Atayal Ulay
Thô-hn̂g-chhī Ho̍k-heng-khu Squliq Atayal Pyasan
Tâi-tiong-chhī Hô-pêng-khu Squliq Atayal PasingSquliq Atayal
Ko-hiông-chhī Namasia-khu Bunun-gí, Kanakanavu-gí NamasiaBunun, NamasiaKanakanavu
Thô-goân-khu Bunun-gí, Hla'alua-gí NganiBunun, NganiHla'alua
Bō͘-lîm-khu Teldreka, 'Oponoho-gí, Thakongadavane Teldreka

Siong-koan[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chham-khó chu-liāu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  1. "立法院修正「地方制度法」賦予直轄市山地原住民區實施自治之法源依據及權限". 內政部民政司. 2014-01-14. goân-loē-iông tī 2014-07-14 hőng khó͘-pih. 2014-06-12 khòaⁿ--ê.