Ti-ko-liāng

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Ti-ko-liāng (豬哥亮; 1946 nî 12 goe̍h 5 ji̍t – 2017 nî 5 goe̍h 15 ji̍t), chū-té ê pún-miâ hō-chò Siā Sin-ta̍t (謝新達), lo̍h-bóe ho̍k-chhut sî kái-miâ chò Siā Iú-cheng (謝友偵), tī Ko-hiông-chhī Chó-iâⁿ-khu chhut-sì. I sī ū-miâ ê Tâi-oân chiat-bo̍k chú-chhî-jîn kiam ián-oân, iā sī chá-kî ê sió͘-tiûⁿ thian-ông.

Ti-ko-liāng khah chia̍p ēng Tâi-gí kóng-ōe; tī Tâi-oân cháu-âng liáu-āu, Ti-ko-liāng tī kóng Hok-kiàn-ōe ê siā-khu lāi mā chiâⁿ ū ti-miâ-tō͘. I chá-kî ê Ti-ko-liāng Koa-thiaⁿ-sió͘ kap kî-thaⁿ sió͘-tiûⁿ ê lo̍k-iáⁿ-tòa kap kong-tia̍p, tī hit-tang-chūn tì-hūi châi-sán-khoân koan-liām iáu-bōe phó͘-ki̍p ê nî-tāi, tī Choân-chiu, Chiang-chiu, Ē-mn̂g téng Bân-lâm tē-khu mā ū chē-chē tō-pán-phín thui-chhut, koh chiâⁿ siū hoan-gêng, tong-tāi ê iú-sòaⁿ tiān-sī mā bat ûi-hoat hòng-sàng--kòe i-ê koa-thiaⁿ-sió͘ chiat-bo̍k. Bân-lâm tē-khu ū bē-chió koan-chiòng sè-hàn lóng sī cho͘ Ti-ko-liāng ê lo̍k-iáⁿ-tòa tōa-hàn--ê, kàu-taⁿ iu-goân ē-tàng tī kong-tia̍p-tiàm cho͘ tio̍h Ti-ko-liāng ê sió͘-tiûⁿ iáⁿ-phìn.

1993 nî, Ti-ko-liāng ná-chhiūⁿ in-ūi siáu tāi-ke-lo̍k kap lio̍k-ha̍p-chhái siáu liáu siuⁿ kòe-thâu, khiàm-siàu khiàm kah ài cháu-lō͘ siám-bih chè-chú tui-thó. 1997 nî, i bat ho̍k-chhut--kòe, tān-sī kàu 1999 nî koh lī-khui ián-gē-khoan 10-gōa tang. 2009 nî, Ti-ko-liāng pī kì-chiá hoat-hiān tio̍h hêng-chong, 4 goe̍h 24 hō i koh-chài ho̍k-chhut, thè Chhàn-khun 3C hip tiān-sī kóng-kò, i ka-kī kóng cháu-lō͘ kúi-nā tang sī "chhut-kok chhim-chō" (出國深造). Kāng-nî 8 goe̍h chhe 1, Ti-ko-liāng ho̍k-chhut ián-gē-khoan liáu-āu, só͘ chú-chhî ê tē-it ê chong-gē chiat-bo̍k sī Bîn-sī ê Ti-ko Hōa-siā, siu-sī-lu̍t bat tu̍t-phòa 10%. 2010 nî 10 goe̍h 22 hō, Ti-ko-liāng chham Hâu Î-kun in-ūi kiōng-tông chú-chhî Ti-ko Hōa-siā lâi tit-tio̍h tē-45 kài Kim-cheng-chióng ê Chong-gē Chiat-bo̍k Chú-chhî-jîn Chióng (綜藝節目主持人獎).

Siong-koan chu-liāu[siu-kái | kái goân-sí-bé]