跳至內容

Tiong-hôa Bîn-kok Chóng-thóng-hú

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Chóng-thóng-hú
Office of the President (Eng-gí)

Tiong-hôa Bîn-kok Chóng-thóng-hú hú-hui
Ki-koan ki-pún chu-sìn
Lē-sio̍k ti̍t-chiap sio̍k-tī chóng-thóng
Lâng-gia̍h 529 lâng
Ī-soàn-gia̍h Sin-tâi-phiò 19.97 ek (2019 nî)
Siū-khoân Chóng-thóng-hú Cho͘-chit Hoat
Ki-koan chú-iàu koaⁿ-oân
Pì-su-tiúⁿ Lîm Ka-liông ( Bîn-chú Chìn-pō͘ Tóng)
Hù-pì-su-tiúⁿ N̂g Tiông-gān ( Bîn-chú Chìn-pō͘ Tóng)
Tiuⁿ Sûn-hâm ( Bîn-chú Chìn-pō͘ Tóng)
Jīm-bēng-chiá chóng-thóng
Ki-koan cho͘-chit pian-chè
Hù-sio̍k tan-ūi Tiong-iong Gián-kiù-īⁿ, Kok-sú-koán
Sêng-li̍p iân-kek
Sêng-li̍p 1948 nî 5 goe̍h 20 ji̍t;​ 76 nî í-chêng​ (1948-05-20)
Liân-lo̍k tsu-sìn

Tiong-hôa Bîn-kok Chóng-thóng-hú ê logo
Chū-chí Tâi-pak-chhī Tiong-chèng-khu Tiong-khèng Lâm Lō͘ 1 Tōaⁿ 122 hō
Tiān-ōe Pang-bô͘:Tel
Bāng-chām www.president.gov.tw

Tiong-hôa Bîn-kok Chóng-thóng-hú (Hàn-jī: 中華民國總統府) sī Tiong-hôa Bîn-kok chóng-thóng ê bō͘-liâu ki-koan, hū-chek chhú-lí kap chóng-thóng, hù-chóng-thóng ū koan-hē ê hêng-chèng sū-bū.

Le̍k-sú[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Hiàn-chèng sî-kî (1948–)[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tiong-hôa Bîn-kok Chóng-thóng-hú ê chiân-sin ē-ēng-tit tui-sò͘ kàu 1912 nî

Tiong-hôa Bîn-kok Kun-chèng-hú (1917–1925) Kok-bîn Chèng-hú (1925–1948)[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Hiàn-chèng sî-kî (1948–)[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Pān-kong Thiaⁿ-sià[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tiong-hôa Bîn-kok Chóng-thóng-hú tú sêng-li̍p ê sî-chūn, pān-kong ê só͘-chāi sī Lâm-kiaⁿ Chóng-thóng-hú.

1949 nî 12--goe̍h, Tiong-hôa Bîn-kok chèng-khoân tī Tē-jī-chhù Kok-Kiōng Lāi-chiàn tiong chiàn-pāi, tùi Tiong-kok Tāi-lio̍k cháu-lō͘ khì kàu Tâi-pak. Chóng-thóng-hú poaⁿ ji̍p-khì goân Tâi-oân Chóng-tok-hú (原臺灣總督府) lāi-té, kap Tiong-hôa Bîn-kok Hêng-chèng-īⁿ kiōng-iōng chi̍t keng kiàn-tio̍k lâi pān-kong. 1957 nî, Hêng-chèng-īⁿ poaⁿ khì goân Tâi-pak Chhī-ia̍h-sò͘ (原臺北市役所), Chóng-thóng-hú to̍k-li̍p sú-iōng Chóng-tok-hú thiaⁿ-sià, it-ti̍t kàu-taⁿ.

Chham-khó bûn-hiàn[siu-kái | kái goân-sí-bé]