Tiong-hôa Chit-gia̍p Pāng-kiû Tāi Liân-bêng

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Tiong-hôa Chit-gia̍p Pāng-kiû Tāi Liân-bêng
中華職業棒球大聯盟
Bo̍k-chêng kiû-kùi he̍k-chiá pí-sài:
Current sports event Tiong-hôa Chit-pāng 26 nî
Ūn-tōng Iá-kiû
Sêng-li̍p 1989 nî
Tūi-ngó͘ sò͘-liōng 4 tūi
Kok-ka  Tâi-oân
Chòe-kīn koan-kun Lamigo Thô-oân (4)
Siōng-chē koan-kun Thóng-it Sai (9)

Tiong-hôa Chit-gia̍p Pāng-kiû Tāi Liân-bêng (Hàn-jī: 中華職業棒球大聯盟; sok-siá CPBL), kán-chheng Tiong-hôa Chit-pāng (中華職棒), Tiong-chit (中職), sī bo̍k-chêng Tâi-oân (Tiong-hôa Bîn-kok) ûi-it jî-chhiáⁿ sêng-li̍p siōng-chá ê chit-gia̍p iá-kiû liân-bêng. I ê chiân-sin sī tī 1989 nî chhòng-li̍p ê Tiong-hôa Chit-gia̍p Pāng-kiû Liân-bêng (中華職業棒球聯盟); chhòng-sí kiû-tūi ū Bī-choân Liông, Heng-tē Chhiūⁿ, Sam-siong Hó͘ kah Thóng-it Sai. 2003 nî, Tiong-hôa Chit-pāng hām Tâi-oân Chit-gia̍p Pāng-kiû Tāi Liân-bêng ha̍p-pèng liáu-āu, kái-miâ chò chit-má ê miâ-chheng. Bo̍k-chêng, Tiong-hôa Chit-pāng iû 4 ki tūi-ngó͘ chó͘-sêng, hun-pia̍t sī Gī-tāi Sai-gû, Lamigo Thô-oân, Tiong-sìn Heng-tē kah Thóng-it Sai, kēng-sài tē-tiûⁿ chú-iàu hun-pò͘ Thô-hn̂g, Tâi-tiong, Tâi-lâm kah Ko-hiông téng-téng tōa-hêng to͘-chhī.

Che sī chi̍t phiⁿ kap iá-kiû siong-koan ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.