Tiong-iong Kong-hn̂g (New York Chhī)

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Tiong-iong Kong-hn̂g tī Manhattan ê hoān-ûi.

Tiong-iong Kong-hn̂g (Eng-gí: Central Park) tī Bí-kok New York City ê Manhattan lāi-té, bīn-chek ū 3.4 km2, kong-hn̂g lāi ū tōng-bu̍t-hn̂g kap hoe-hn̂g téng-teńg ê siat-si.

Kong-hn̂g ê kéng-sek.