Tiong-kǹg Chi̍p-thoân Chóng-pō͘ Tōa-lâu

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
Tiong-kǹg Tōa-lâu

Tiong-kǹg Chi̍p-thoân Chóng-pō͘ Tōa-lâu (中鋼集團總部大樓) sī chi̍t tòng tī Tâi-oân Ko-hiông-chhī Chiân-tìn-khu Sêng-kong-jī-lō͘ kap Ho̍k-heng-sam-lō͘ lō͘-kháu ê chi̍p-ha̍p-sek pān-kong tōa-lâu, kīn-óa Ko-hiông-káng, sī Tiong-kǹg Chi̍p-thoân ê chóng-pō͘ só͘-chāi-tē. Tē-siōng lâu koân 29 chân, tē-hā 4 chân ê Tiong-kǹg Chóng-pō͘ Tōa-lâu ēng kǹg-kò͘ kò͘-chō, gōa-khak sī po-lê ûi-bō͘ siat-kè. Tōa-lâu iû Tâi-oân pún-thó͘ ū-miâ ê kiàn-tio̍k-su Iâu Jîn-hí kap i-ê Tāi-goân Liân-ha̍p Kiàn-tio̍k-su Sū-bū-só͘ siat-kè, iû Éng-chùn Kiat-kò͘ Kang-têng Kò͘-būn hū-chek kiat-kò͘ kui-ōe.

Tû-liáu chò-ûi Tiong-kǹg Chi̍p-thoân lāi kok siong-koan tan-ūi ê pān-kong iōng-tô͘ í-gōa, Tiong-kǹg Chóng-pō͘ Tōa-lâu ê pō͘-hūn lâu-chân mā tùi-gōa chhut-cho͘ hō͘ kî-thaⁿ ê khì-gia̍p, tī tōa-lâu khé-iōng chho͘-kî ê ū-miâ cho͘-iōng-hō͘ pau-hâm Tiāu-hong Gîn-hâng, Khîn-gia̍p Chiòng-sìn Liân-ha̍p Hōe-kè Sū-bū-só͘, Ji̍t-siong Sam-lêng Ji̍t-liân Gîn-hâng kap Bí-kok chāi Tâi Hia̍p-hōe Ko-hiông Hun-chhù.

Tiong-kǹg Chóng-pō͘ Tōa-lâu pēng m̄-sī chi̍t ê to̍k-li̍p ê khai-hoat-àn, chá tī hit tòng tōa-lâu heng-kiàn chìn-chêng, Tiong-kǹg tiō í-keng lī-iōng chiu-ûi ê iōng-tē heng-kiàn tōa-hêng ê siong-gia̍p kiàn-tio̍k hō͘ Ka-lo̍k-hok kap Gî-ke Ka-kū téng chhiúⁿ-siong sêng-cho͘ sú-iōng, ah tī chiu-ûi hêng-sêng chi̍t ê sin-heng ê siong-gia̍p kò͘-bu̍t-khu, sī Ko-hiông-chhī Chèng-hú só͘ chhui-tōng thàu-kòe káng-khu to͘-chhī keng-sin ê Ko-hiông To-kong-lêng Keng-bō͘ Hn̂g-khu ê chi̍t pō͘-hūn.