Tiong-kan-tiám

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Bûn-jī hē-thóng kóng--ê tiong-kan-tiám (Eng-gí: middle dot) sī 1 khoán chhut-hiān tī poàⁿ koân-kē ūi-tì ê tiám, chhin-chhiūⁿ ē-kha chia ê lē.

Hû-hō HTML jī-goân tāi-bé HTML sò·-jī tāi-bé Thong-iōng-bé bé-ūi kap miâ-chheng Chù-kái
· · · U+00B7
(middle dot)
Tiong-kan-tiám, interpunct
U+0387
(Hi-lia̍p-gí ham teleia)
Ano Teleia
• • U+2022
(bullet)
Tiāⁿ-tiāⁿ iōng lâi piáu-sī lia̍t-hāng
  ‧ U+2027
(hyphenation point)
Liân-hō-tiám
  ・ U+30FB
(katakana middle dot)
Sì-kak-tiám, iōng tī Ji̍t-bûn katakana

Chá-kî ê Latin-bûn bat iōng 1 khoán tiong-kan-tiám hō·-chò interpunct, āu--lâi kái iōng làng-keh-á lâi tn̄g-sû. Sakartvelo-bûn (Georgia-bûn) iōng he chò tō͘-tiám (逗點). Tâi-oân Hō-ló-oē Pe̍h-oē-jī ū-sî ē iōng tiong-kan-tiám tāi-thè chiàⁿ-pêng-koân-tiám (dot above right). Hi-lia̍p-bûn ê Ano Teleia ("koân-tiám", U+0387) mā ū iōng tiong-kan-tiám U+00B7 tāi-thè; che sī chhin-chhiūⁿ semicolon ê phiau-tiám hû-hō.

Catalunya-bûn ū 1 ê punt volat ("poe-tiám") iōng lâi keh-khui 2 ê L jī-bó (chhin-chhiūⁿ: l·l), án-ne piáu-sī in sio̍k-î bô kāng-ê im-chiat. Che sī in-ūi Catalunya-gí ū 1 ê siang-é-lo·h ê jī-bó ll, tāi-piáu Kok-chè Im-phiau ê [λ] im. Thong-iōng-bé ū 2 ê hiān-sêng ê Latin jī-bó ū chit ê tiong-kan-tiám (U+013F, U+0140).

Ji̍t-bûn katakana ū iōng tio̍h Ji̍t-pún-sek ê tiong-kan-tiám, sī sì-kak-hêng ê. Che iōng lâi thiah-khui lò-lò-tn̂g ê katakana jī-choā, te̍k-pia̍t sī gōa-lâi-gí. Sì-kak-tiám (pau-koat piⁿ--a ê phāng) chiàm 1 ê Ji̍t-pún-jī ê khoah.

Hiān-tāi Hàn-bûn mā ū iōng keng-keh-hō (間隔號 , .) chiōng gōa-kok lâng a̍h-sī chió-sò· cho̍k-kûn jîn-sū ê miâ kap sèⁿ keh-khui.

Sò·-ha̍k ún-chún lâng siá 1 ê sè-ê tiong-kan-tiám, ì-sù hām × sio-siâng, piáu-sī sêng (乘). Khó-pí kóng x·y téng-î x × y.

Siong-koan ê bûn-chiuⁿ[siu-kái | kái goân-sí-bé]