Tiong-kok ê Hu̍t-kàu

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Âng: Se-chōng Hu̍t-kàu chhut-hiān chìn-chêng ê thoân-pò͘ lō͘-soàⁿ tô͘
: Siōng-chō-pō͘ Hu̍t-kàu ê thoân-pò͘ lō͘-soàⁿ tô͘

Tiong-kok ê Hu̍t-kàu (中國-佛教) sī tī Tiong-kok liû-thoân ê Hu̍t-kàu hêng-sek, sī í hàn-jī kì-chài keng-tián ê Hu̍t-kàu. Tiong-kok ê Hu̍t-kàu in-ūi le̍k-sú ê goân-in, éng-hióng tio̍h chē-chē hàn-jī bûn-hoà-khoan ê kok-ka, chhin-chhiūⁿ Tiâu-sián Poàn-tó, Tâi-oân, Ji̍t-pún kap Oa̍t-lâm, só͘-í iā hō-chò Hàn-thoân Hu̍t-kàu (漢傳佛教), hām Siōng-chō-pō͘ Hu̍t-kàu kap Se-chōng Hu̍t-kàu hêng-sêng sè-kài siōng hiān-chûn ê saⁿ toā Hu̍t-kàu thoân-thóng.

Ìn-tō͘ ê seng-bûn Hu̍t-kàu kap Tāi-sêng Hu̍t-kàu keng-iû Se-he̍k thoân-ji̍p Tiong-goân tē-khu, chiah-koh keng-iû Tiong-kok sì-kè thoân-ji̍p Tiâu-sián Poàn-tó, Ji̍t-pún kap Oa̍t-lâm, chiâⁿ-chò í hàn-jī ûi mûi-kài ê Hàn-thoân Hu̍t-kàu. Hàn-thoân Hu̍t-kàu í Tāi-sêng ûi chú-liû, sī hêng-sok Tāi-sêng Hu̍t-kàu bīn-māu ê chú-iàu le̍k-liōng chi-it.