Tiong-kok Jîn-bîn Kái-hòng Kun 613987 pō͘-tūi

Tiong-kok lîn-bîn kái-hòng-kun 613987 pō͘-tūi
中国人民解放军61398部队

中国人民解放军战略支援部队标志
Kok-ka  People's Republic of China
Lē-sio̍k People's Liberation Army Strategic Support Force
Hîng-thài Cyber force
Tsit-lîng Cyber warfare
Electronic warfare
Tsù-kun/
Tsóng-pōo
Shanghai Phó͘-tong Sin-khu ko-kiô-tìn Tonggang lōo
Kang-so͘-séng Khun-san-chhī (pān-sū-tshù)[1]
Pia̍t-miâ
 • APT 1
 • Comment Crew
 • Comment Panda
 • GIF89a
 • Byzantine Candor
 • Group 3
 • Threat Group 8223
Tsham-ú ūn-tōng
Tshuā-thâu
Pōo-tuī-tiunn M̄-tsai
Tsìng-tī uí-uân Bé hui[2]
From left, Chinese military officers Gu Chunhui, Huang Zhenyu, Sun Kailiang, Wang Dong, and Wen Xinyu indicted on cyber espionage charges.

Tiong-kok lîn-bîn kái-hòng-kun 61398 pōo-tuī (ZKK 61398 pōo-tuī, Tiong-kok tēn-tsú-tsèn pōo-tuī; PLA unit 61398; 中國人民解放軍61398部隊), khiā-tī Tiong-kok siōng-hái phóo-tang-tshī sin-khu.[3][4] Koh sú-iōng sin-khu ê tēn-uē hō-bé tsù-tsheh tēn-tsú iû-kiānn (email).[5] I-sī Tiong-kok lîn-bîn kái-hòng-kun ē-sio̍k ê tsi̍t-ki pōo-tuī, tn̂g-kî siū-tio̍h se-hong kok-ka tsîng-pò pōo-mn̂g kah bāng-lōo an-tsuân kong-si ê kuan-tsù.Hông se-hong kok-ka muî-thé pò-tō sī teh-tsok siong-kuan hāi-kheh ua̍h-tāng ê "Tiong-kok bāng-lōo-tsiàn tsóng-pōo"[6] Tiong-hua lîn-bîn kiōng-hô-kok kok-hông-pōo tī 2013-nî tsi-tsiân it-ti̍t hóo-līm tsi-tshî kuè līm-hô hāi-kheh ua̍h-tāng.[7][8] M̄-kū kái-hòng-kun tī 2013-nî tshut-pán ê "Tsiàn-lio̍k-ha̍k", tē-it pái kóng-tio̍h Tiong-kok kun-hong kah bîn-kan hāi-kheh ê pian-tsè.[9][10]

Teh 2013-nî 2-gue̍h Bí-kok Mandiant bāng-lōo an-tsuân kong-si huat-pòo ê pò-kò: Tsóng-kiat 141-ê tsú-iàu hāi-kheh kong-kik ê huán-tui-tsong hun-sik, līn-uî Tiong-kok lîn-bîn kái-hòng-kun 61398 pōo-tuī kah tsiânn-tsē pái tī-tsok tsìn-kai liân-suà-sìng thuànn-tâm kong-kik (Advanced Persistent Threat (APT)) ê hāi-kheh si̍p-kik ū bi̍t-tshiat ê kuan-liân. Lî-tshiánn koh thong-iông i-ê si̍t-tsè tē-lí uī-tì sī tī Tiong-kok kái-hòng-kun tsù-tsat teh siōng-hái ê tsi̍t-tsō thah-lâu.[7] Koh-lâi tō sī 61398 pōo-tuī lē-sio̍k-î kái-hòng-kun tsóng tsham-bôo-pōo sann-pōo lī-kio̍k.[11][12][13] M̄-kū ūTiong-kok kuan-hong puē-kíng ê muî-thé huán-pok kóng: Maitian kong-si ê pò-kò kan-na è tsok-iōng sī-tī tshá-tsok kong-si ti-miâ-tōo.[14]

Tī 2014-nî 5-gue̍h 19-li̍t. Bí-kok su-huat-pōo iōng spai ê tsuē-miâ khí-sòo 5-miâ 61398 pōo-tuī ê kun-kuann.[15]

FBI thong-tsi̍p ê bāng-lōo tsuē-huān[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tī 2014-nî 5-gue̍h, Bí-kok su-huat-pōo kuat-tīng 61398 pōo-tuī tē-3 lú-thuân ê 5-miâ kun-kuann è sènn-miā, lî-tshiánn koh iōng thong-kuè bāng-lōo iap-siam Bí-kok ê Hi̍k-tiān-tsām, kńg-thih kahthài-iông-lîng tiān-tî siong-kuan kong-si ê tsu-liāu tsuē-miâ the̍h-khí hîng-sū ê tsí-khòng.[16] Bí-kok liân-pang tiau-tsa-kio̍k koh-teh "thong-tsi̍p" ê ia̍h-bīn siōng kong-pòo 5-miâ hiâm-gî-tsiá kah bīn-pōo ê siòng-phìnn tsō "bāng-lōo thâu-hō ê thong-tsi̍p-huān", tsit-ê ia̍h-bīn tsia-ê tiōng-iàu hiâm-gî-jîn ê tsú-iàu tsu-liāu.[17]

Tsù-kái[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 1. "昆山市人民政府". www.ks.gov.cn. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2019-12-27. 2019-12-27 khòaⁿ--ê. 
 2. "浦东新区政协五届五次全会专题报道". www.pdzx.gov.cn. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2017-12-04. 2019-12-27 khòaⁿ--ê. 
 3. "中国人民解放军61398部队招收定向研究生的通知". 浙江大学计算机科学与技术学院. 2004-05-13. goân-loē-iông tī 2016-12-02 hőng khó͘-pih. 2016-12-02 khòaⁿ--ê. 
 4. "資料圖:駐上海61398部隊在陸家嘴舉行集體婚禮". 鳳凰網/新民晚報. 2013-02-20. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2013-02-24. 2013-02-22 khòaⁿ--ê. 
 5. Mandiant, FireEye (2013-02-18). "APT1: Exposing One of China's Cyber Espionage Units" (PDF). Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn (PDF) tī 2019-02-15. 2019-03-08 khòaⁿ--ê. 
 6. "英媒:61398部隊—中國網戰中心". BBC中文網. 2013-02-20. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2013-02-23. 2013-02-21 khòaⁿ--ê. 
 7. 7.0 7.1 "中國回應美國有關中國黑客襲擊指控". BBC中文網. 2013年2月19日. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2013-02-22. 2013-02-21 khòaⁿ--ê. 
 8. "国防部:中国军队从未支持过任何黑客行为". 解放軍報/中國共產黨新聞網/人民網. 2013-02-21. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2014-07-14. 2014-06-10 khòaⁿ--ê. 
 9. 中國人民解放軍軍事科學院軍事戰略研究部 (2013年12月). "《戰略學》" (PDF). 軍事科學出版社. pp. 第196–197頁. ISBN 9787802376502. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn (PDF) tī 2016-06-29. 2016-06-23 khòaⁿ--ê. 
 10. Mohit Kumar (2015-03-19). "China Finally Admits It Has Army of Hackers" (ēng Eng-gí). The Hacker News. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2016-06-16. 2016-06-23 khòaⁿ--ê. 
 11. David E. Sanger; David Barboza; Nicole Perlroth (2013-02-19). "揭秘中国网络战部队". 紐約時報中文網. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2013-02-22. 2013-02-22 khòaⁿ--ê. 
 12. "《紐約時報》:中國軍方是黑客襲擊者". BBC中文網. 2013-02-19. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2013-02-19. 2013-02-21 khòaⁿ--ê. 
 13. "APT1: Exposing One of China's Cyber Espionage Units" (PDF). Mandiant. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn (PDF) tī 2013-02-19. 2013-02-19 khòaⁿ--ê. 
 14. "曼迪昂特公司的谎言 "解放军黑客总部"在上海". (中國)國防科技網 81tech.com. 2013-02-23. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2013-05-13. 2013-05-05 khòaⁿ--ê. 
 15. "U.S. Charges Five Chinese Military Hackers for Cyber Espionage Against U.S. Corporations and a Labor Organization for Commercial Advantage". 美國司法部. 2014年5月19日. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2015年12月3日. 2014年10月1日 khòaⁿ--ê. (Eng-gí)
 16. サイバー攻撃:中国軍当局者5人を刑事訴追 米司法当局 - 毎日新聞 Archived 2014-05-21 at the Wayback Machine. (Ji̍t-pún-gí)
 17. 米司法省、中国軍の将校5人をサイバー犯罪で起訴 -INTERNET Watch (Ji̍t-pún-gí)

Tsham-ua̽t[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Guā-pōo lên-ket[siu-kái | kái goân-sí-bé]


template:Hacking in the 2000s [en] template:Hacking in the 2010s [en] tempalte:China national security [en]