Tiong-kok Kiōng-sán-tóng tē 16 chhù Choân-kok Tāi-piáu Tāi-hoē

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Tiong-kok Kiōng-sán-tóng tē 16 chhù Choân-kok Tāi-piáu Tāi-hoē, kám-chheng kiò chò Tiong Kiōng 16 Tāi, sī Tiong-kok Kiōng-sán-tóng2002 nî 11 goe̍h 8 ji̍t kàu 11 goe̍h 14 ji̍tPak-kiaⁿ khui ê Choân-kok Tāi-piáu Tāi-hoē. Khui-hoē ê tāi-piáu ū 2,114 lâng. Chia hoē-gī soán-kí chhut tiong-iong úi-oân 198 lâng kap tiong-iong hāu-pó͘ úi-oân 158 lâng.

16 Tāi kiat-sok keh-tńg-kang, Tiong Kiōng Tiong-iong Úi-oân-hoē soán-kí chhut Tiong-iong Chèng-tī-kio̍k Siông-úi 9 lâng: