Tor tō-tān hē-thóng

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
9K330 Tor
NATO tāi-hō: SA-15 "Gauntlet"

9K330 (SA-15) ūn-su huat-siā kah radar (luî-ta̍t) tshia (TELAR) ê āu-bīn.
Luī-hîng Lî-tuà-sik [en] SAM [en] hē-thóng
Guân-sán-tē So͘-liân / Gôlôsu
Ho̍k-i̍k kì-lo̍k
Ho̍k-i̍k kî-kan 1986 – bo̍k-tsên
Sú-iōng tsiá Tsham-ua̍t operators ê tshing-tuañ
Sing-sán li̍k-sú
Set-kè-tsiá

Almaz-Antey:

Antey design bureau (Siú-si̍k siat-kè-tsiá)
MKB Fakel (tō-tuâñ siat-kè-tsiá)
MNIIRE Altair (hái-kun pán siat-kè-tsiá)
Gián-huat li̍t-kî 1975
Sing-sán-siong IEMZ Kupol
Metrowagonmash (GM té-puâñ siat-kè-tsiá),
MZKT (lûn-sik té-puâñ siat-kè-tsiá)
Tan-kè US$ 25 pah-bān
Sing-sán li̍t-kî 1983 – bo̍k-tsên
Ên-sin tsióng-luī Tor, Tor-M1, Tor-M2, Tor-M1-2U
Ki-pún tsu-guân (Tor-M1)
Tāng-liōng 34 tùn [en]
Tn̂g-tōo 7.5 m
Khuah-tōo 3.3 m
Kuân-tōo 5.1 m (luî-ta̍t uî-kan bô-siu)
Sîng-guân 3

Tsú-iàu kun-pī
9M330, 9M331
E̋n-z̩ín V-12 diesel e̋n-zín [en]
618 kW (830 hp)
Thuân-tōng I̍k-li̍k gió-ha̍p-khì [en]
Hiân-tiàu Niú-koaⁿ hiân-kòa [en]
Lī-tē khang-khiah 450 mm [en]
Ūn-tsok huān-uî 500 km
Siōng-kuân sok-tōo 65 km/h
9K330 (SA-15) ūn-su huat-siā kap radar (luî-ta̍t) tshia (TELAR) ê tshik-bīn kah tsiàñ-bīn.

Tor tō-tān hē-thóng (SA-15 tō-tuâñ; NATO tāi-hō: SA-15 "Gauntlet"; ing-gú: Tor missile system) tō sī 9K330 (SA-15) Tor tō-tān hē-thóng; sio̍k-î loo-si-ià tiong-kē-khong tuán-tîng bīn-tuì-khong tō-tān hē-thóng (system), iōng teh phah-lo̍h hue-lîng-ki, ti̍t-sing-ki, sûn-hâng tō-tān (cruise missle), tsing-khak tsè-tō tān-io̍h, bô-jîn hue-lîng-ki, tân-tō tō-tuâñ (ballistic missile) tíng-tíng. Thè-uāñ loh-āu ê ê SA-8 tō-tān hē-thóng. Tor tō-tān hē-thóng guân-hîng sī Lo-si-ià kok-hông-pōo (russia mod) tsìng-sik siū-ú ê hîng-hō sī 9K330. Kū-pī tsuân-then-hāu tiù-iā tsok-tsèn, sam-hông (hái-hông (coastal defence and fortification); lio̍k-hông; khong-hông), khong-ūn pōo-sú lîng-li̍k. Teh 2007-nî tan-kè liōng-kî-iok-å ū 2,500-bān [en] bí-kim.

Tor tō-tān hē-le̍t[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • 9K330 Tor (SA-15 Gauntlet)
 • 9K331 Tor-M1
 • 9K332 Tor-M2E
 • Tor-M1-2U
 • 3K95 Kinzhal (Hái-kun ên-sin khuán)
 • Tor-M2KM
 • Tor-M2DT
 • Tor-2E
 • HQ-17 (Tiong-kok ên-sin khuán)
 • FM-2000

Pōo-sú kok-ka[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tsham-khó bûn-hèn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • "Air Defense Equipment".[1]. Archived from the original on 1 October 2015. (Eng-gí)
 • "Tor-M2U po raz pierwszy strzelał w marszu". konflikty.pl. Archived from the original on 1 October 2015. (Eng-gí)

Tsham-ua̍t[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Guā-pōo lên-ket[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Tor surface-to-air missile system