Ts (jī-ha̍p jī-bió)

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
Ts (jī-ha̍p jī-bió [en])
Ts ts
Sú-iōng huat
Su-siá hē-thóng Kiril jī-bó
Luī-hîng Jī-bó
Gú-im sú-iōng It-puann piáu-sī tshing khí-gûn sat-tshat-im /ts/[1]
Unicode bé-uī (U+0054, U+0053);
 (U+0074, U+0073)
Li̍k-sú
Huat-tén
  • Ts ts
Kî-thañ

Ts (Jī-ha̍p jī-bió [en]) (sió-siá uî ts; huat-gú: Ts (digramme); ing-gú: Ts (diagraph)) sī latin jī-bó ê jī-ha̍p jī-bó, iû tsi̍t-ê T, hām tsi̍t-ê s tsit nn̄g-ê jī-bó sóo tsoo-sîng e̊.[2] Thong-siong lâi-khuànn, ⟨ts⟩ hông jīn-uî sī tsi̍t-ê to̍k-ti̍k ê jī-bó; i-tsiàu jī-bó sūn-sū [en] ê pian-pâi, ⟨ts⟩ kǹg-teh ⟨t⟩ hām ⟨u⟩ nn̄g-ê jī-bó tsi-kan.

Im-ti̍t piáu-sī[siu-kái | kái goân-sí-bé]

⟨Ts⟩ im-ti̍t it-puann iōng teh piáu-sī tshing khí-gûn sat-tshat-im, teh kok-tsè im-piau tang-tiong ê hû-hō uî ⟨t͡s⟩[1]. Hi̍k-tsiá, piáu-sī tsò khí-gûn tsik-âu tshat-im [en] /tsʼ/ huat-im kah siá-huat ê tsi̍t-pòo-hūn[3].

Kok gú-giân ê im-ti̍k piáu-sī[siu-kái | kái goân-sí-bé]

İ-hā sī ⟨ts⟩ teh kok-tsióng gú-giân tang-tiong i-ê im-ti̍k piáu-sī:

Pak-bí-tsiu gú-giân[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Teh Navajo-gú [en] tang-tiong, jī-ha̍p jī-bó ⟨ts⟩ iōng teh piáu-sī IPA [t͡sʰ]。

Au-tsiu gú-giân[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Sū-lia̍t ⟨ts⟩ tshut-hiān teh ing-gú tang-tiong, m̄-kù ⟨ts⟩ pīng bô ti̍k-sû kong-lîng, kan-na sī piáu-sī ⟨t⟩ hām ⟨s⟩ ê sū-lia̍t. ⟨Ts⟩ kan-tann teh tsi̍t-kuá guā-lâi-gú lāi-té tshut-hiān, pí-jû ⟨tsunami⟩ hām ⟨tsar⟩. Tuā-to-sòo teh kóng ing-gú ê lâng bē-tiam tsit-khuán ê gú-sû tang-tiong huat /t/ ê im. Jî-lâi ê sú-iōng sī kā tsit nn̄g-ê jī-sû hun-pia̍t teh ing-gú lāi-té tha̍k-tsò ⟨tsunami⟩, kah ⟨tzar⟩ (tsar). ⟨Ts⟩ iōng teh Basque-gú ê jī-bó [en] tang-tiong, tāi-piáu tsi̍t-ê sia̍t-tsiam [en] tshing khí-gûn sat-tshat-im /t̺s̺/. ⟨ts⟩ kah ⟨tz⟩ hîng-sîng tuì-pí, āu-tsiá sī sia̍t-hio̍h im [en] /t̻s̻/. ⟨ts⟩ mā iōng teh Catalan-gú tsiànn-jī-huat [en] lāi-té ê /t͡s/.

Hui-tsiu gú-giân[siu-kái | kái goân-sí-bé]

⟨Ts⟩ iah-ioh iōng teh Hausa Boko-gú [en] lāi-té, teh tsit-ê gú-giân ⟨ts⟩ sī tāi-piáu khí-gûn tsik-âu tshat-im [en] /tsʼ/ hi̍k-tsiá sat-tshat-im [en] /sʼ/, tshú-kuat teh hong-giân ê bô kâng-khuán biáu-sī.[3]

A-tsiu gú-giân[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Wade–Giles phing-im [en] hām Yale hàn-gú ping-im [en] ê hàn-gú phing-im sú-iōng ⟨ts⟩ piáu-sī bô sàng-khì-im [en]⟨ʰ⟩ ê tshing khí-gûn sat-tshat-im /ts/. Wade-Giles mā sú-iōng ⟨ts'⟩ piáu-sī sàng-khì-im [en]⟨ʰ⟩ tíng-kè ê /tsʰ/. Tsia-e̊ hun-pia̍t siong-tong sī phing-im ⟨z⟩ hām ⟨c⟩. Ji̍t-gú ê Hepburn-sik Lô-má-jī sú-iōng ⟨ts⟩ piáu-sī tshing khí-gûn sat-tshat-im /ts/). Teh Ji̍t-gú ê jī-bó lāi-té; tsit-ê im kan-na tshut-hiān teh ⟨u⟩ tsìn-tsîng, m̄-kù mā khó-lîng tshut-hiān teh tsioh-sû tang-tiong ê kî-thann guân-im tsi-tsîng. Teh ji̍t-gú ê kî-thann Lô-má-huà hē-thóng lāi-té kā /tsu/ siá-tsò ⟨tu⟩. Tagalog-gú tang-tiong ê ⟨Ts⟩ iōng teh/tʃ/. Teh Tâi-lô kah Pe̍h-uē-jī tang-tiong, tāi-piáu /t͡s/, pí-lû ⟨tsa/Tsa⟩[1].

Kè-sǹg-ki piáu-sī[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tshiūnn tuā-to-sòo jī-ha̍p jī-bó kāng-khuán, teh tan-it hû-hō tsi-hā pīng-bô ⟨ts⟩ ê pian-bé, ⟨ts⟩ tsóng--sī thong-kuè liân-tsiap tsi̍t-ê ⟨T⟩ hām tsi̍t-ê ⟨s⟩ lâi kòo-sîng e̊.

  • jī-bú kiat-kòo hun-kái (ki-pún latin jī-bó):
Hîng-sik Jī-bú Jī-hû ket-kòo 16 tsìn-tsè tāi-bé Suat-bîng Pī-tsù
Tuā-siá Ts TU+0054sU+0073 U+0054, U+0073 Latin tuā-siá jī-bó ⟨T⟩
ka-siōng latin sió-siá jī-bó ⟨s⟩
T ka-siōng s
Sió-siá ts tU+0074sU+0073 U+0074, U+0073 Latin sió-siá jī-bó ⟨t⟩
ka-siōng latin sió-siá jī-bó ⟨s⟩
t ka-siōng s

Tsù-kái[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  1. 1.0 1.1 1.2 台語字第0950151609號公告,《臺灣閩南語羅馬字拼音方案 Ia̍h-bīn tshûn tóng pī-hūn》,中華民國教育部,2006年10月14日. (Hàn-gí)
  2. Miller, Kirk; Ashby, Michael (2020-11-08). "L2/20-252R: Unicode request for IPA modifier-letters (a), pulmonic" (PDF).  (Eng-gí)
  3. 3.0 3.1 Newman, Paul (1996). "Hausa Phonology". Chū Kaye, Alan S.; Daniels, Peter T. Phonologies of Asia and Africa (PDF). Eisenbrauns. pp. 537–552.  (Eng-gí)

Tsham-ua̍t[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • Navajo-gú [en] (Navajo language)
  • Catalan language
  • Boko alphabet

Guā-pōo liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]