Wikipedia:All system messages

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Chia lia̍t chhut só·-ū tī MediaWiki: miâ-khong-kan ê hē-thóng sìn-sit.

Name

Default text

Current text

1movedto2
Talk

$1 moved to $2

moved $1 to $2

1movedto2_redir
Talk

$1 moved to $2 over redirect

moved $1 to $2 over redirect

Monobook.css
Talk

/* edit this file to customize the monobook skin for the entire site */

/* edit this file to customize the monobook skin for the entire site */


/* Chhi-giam! */ body, pre, input, textarea, select {

  font-family: "Charis SIL", "Taigi Unicode", "Lucida sans unicode", Gentium, sans-serif;

}

/* He-thong sin-sit */

 1. siteNotice {
  padding: 0.2em; 
  margin-top:0.4em;
  font-style: normal;
  line-height:90%;

}

/* Iong chhou-the hian-si "siu-kai" (kou-le lang chhi sia) */

 1. ca-edit a {
  font-weight: bold !important;

}

/* Kā keng-hūi-tō͘ khǹg tī bûn-chiuⁿ téng-thâu */

 1. coordinates {
  position: absolute;
  z-index: 1;
  border: none;
  background: none;
  right: 30px;
  top: 3.3em;
  float: right;
  margin: 0.0em;
  padding: 0.0em;
  line-height: 1.5em;
  text-align: right;
  text-indent: 0;
  font-size: 85%;
  text-transform: none;
  white-space: nowrap;

}

/*{Link FA}*/ .portlet li.FA {list-style-image:url('//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/d/d4/Monobook-bullet-star.png')} .portlet li.GA {list-style-image:url('//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6f/QS_blue_star_small.png/9px-QS_blue_star_small.png')}

Monobook.js
Talk

/* tooltips and access keys */ ta = new Object(); ta['pt-userpage'] = new Array('.','My user page'); ta['pt-anonuserpage'] = new Array('.','The user page for the ip you\'re editing as'); ta['pt-mytalk'] = new Array('n','My talk page'); ta['pt-anontalk'] = new Array('n','Discussion about edits from this ip address'); ta['pt-preferences'] = new Array('','My preferences'); ta['pt-watchlist'] = new Array('l','The list of pages you\'re monitoring for changes.'); ta['pt-mycontris'] = new Array('y','List of my contributions'); ta['pt-login'] = new Array('o','You are encouraged to log in, it is not mandatory however.'); ta['pt-anonlogin'] = new Array('o','You are encouraged to log in, it is not mandatory however.'); ta['pt-logout'] = new Array('o','Log out'); ta['ca-talk'] = new Array('t','Discussion about the content page'); ta['ca-edit'] = new Array('e','You can edit this page. Please use the preview button before saving.'); ta['ca-addsection'] = new Array('+','Add a comment to this discussion.'); ta['ca-viewsource'] = new Array('e','This page is protected. You can view its source.'); ta['ca-history'] = new Array('h','Past versions of this page.'); ta['ca-protect'] = new Array('=','Protect this page'); ta['ca-delete'] = new Array('d','Delete this page'); ta['ca-undelete'] = new Array('d','Restore the edits done to this page before it was deleted'); ta['ca-move'] = new Array('m','Move this page'); ta['ca-nomove'] = new Array('','You don\'t have the permissions to move this page'); ta['ca-watch'] = new Array('w','Add this page to your watchlist'); ta['ca-unwatch'] = new Array('w','Remove this page from your watchlist'); ta['search'] = new Array('f','Search this wiki'); ta['p-logo'] = new Array('','Main Page'); ta['n-mainpage'] = new Array('z','Visit the Main Page'); ta['n-portal'] = new Array('','About the project, what you can do, where to find things'); ta['n-currentevents'] = new Array('','Find background information on current events'); ta['n-recentchanges'] = new Array('r','The list of recent changes in the wiki.'); ta['n-randompage'] = new Array('x','Load a random page'); ta['n-help'] = new Array('','The place to find out.'); ta['n-sitesupport'] = new Array('','Support us'); ta['t-whatlinkshere'] = new Array('j','List of all wiki pages that link here'); ta['t-recentchangeslinked'] = new Array('k','Recent changes in pages linking to this page'); ta['feed-rss'] = new Array('','RSS feed for this page'); ta['feed-atom'] = new Array('','Atom feed for this page'); ta['t-contributions'] = new Array('','View the list of contributions of this user'); ta['t-emailuser'] = new Array('','Send a mail to this user'); ta['t-upload'] = new Array('u','Upload images or media files'); ta['t-specialpages'] = new Array('q','List of all special pages'); ta['ca-nstab-main'] = new Array('c','View the content page'); ta['ca-nstab-user'] = new Array('c','View the user page'); ta['ca-nstab-media'] = new Array('c','View the media page'); ta['ca-nstab-special'] = new Array('','This is a special page, you can\'t edit the page itself.'); ta['ca-nstab-wp'] = new Array('a','View the project page'); ta['ca-nstab-image'] = new Array('c','View the image page'); ta['ca-nstab-mediawiki'] = new Array('c','View the system message'); ta['ca-nstab-template'] = new Array('c','View the template'); ta['ca-nstab-help'] = new Array('c','View the help page'); ta['ca-nstab-category'] = new Array('c','View the category page');

about
Talk

About

Koan-hē

aboutpage
Talk

Wikipedia:About

Wikipedia

aboutwikipedia
Talk

About Wikipedia

⧼Aboutwikipedia⧽

accesskey-compareselectedversions
Talk

v

v

accesskey-minoredit
Talk

i

i

accesskey-preview
Talk

p

p

accesskey-save
Talk

s

s

accesskey-search
Talk

f

f

accmailtext
Talk

The Password for '$1' has been sent to $2.

Chi̍t ê iōng loān-sò͘ sán-seng ê bi̍t-bé, beh hō͘ $1 ê, í-keng kìa khì $2.

accmailtitle
Talk

Password sent.

Bi̍t-bé kià chhut khì ah.

acct_creation_throttle_hit
Talk

Sorry, you have already created $1 accounts. You can't make any more.

Pháiⁿ-sè, lí taⁿ í-keng khui $1 ê kháu-chō ā. Bē-sái koh-chài khui.

actioncomplete
Talk

Action complete

Chip-hêng sêng-kong

addedwatch
Talk

Added to watchlist

Í-keng ka-ji̍p kàm-sī-toaⁿ

addedwatchtext
Talk

The page "$1" has been added to your [[Special:Watchlist|watchlist]]. Future changes to this page and its associated Talk page will be listed there, and the page will appear '''bolded''' in the [[Special:Recentchanges|list of recent changes]] to make it easier to pick out.

<p>If you want to remove the page from your watchlist later, click "Stop watching" in the sidebar.

"$1" chit ia̍h í-keng ka-ji̍p lí ê kàm-sī-toaⁿ. Bī-lâi chit ia̍h a̍h-sī siong-koan ê thó-lūn-ia̍h nā ū kái-piàn, ē lia̍t tī hia. Tông-sî tī Chòe-kīn ê kái-piàn ē iōng chho·-thé hián-sī ia̍h ê piau-tê, án-ne khah bêng-hián.

Ká-sú lí beh chiōng chit ia̍h tùi lí ê kàm-sī-toaⁿ tû tiāu, khì khòng-chè-tiâu (sidebar) chhi̍h "Mài kàm-sī" chiū ē-sái-tit.

addsection
Talk

+

+

administrators
Talk

Wikipedia:Administrators

Wikipedia:Hêng-chèng jîn-oân

affirmation
Talk

I affirm that the copyright holder of this file agrees to license it under the terms of the $1.

Gún khak-tēng pún tóng-àn ê pán-koân só·-iú-chiá tông-ì àn-chiáu $1 ê tiâu-kiāⁿ siū-koân.

all
Talk

all

choân-pō·

allmessages
Talk

All system messages

Hē-thóng sìn-sit

allmessagestext
Talk

This is a list of all system messages available in the MediaWiki: namespace.

Chia lia̍t chhut só·-ū tī MediaWiki: miâ-khong-kan ê hē-thóng sìn-sit.

allpages
Talk

All pages

Só͘-ū ê ia̍h

alphaindexline
Talk

$1 to $2

⧼Alphaindexline⧽

alreadyloggedin
Talk

<font color=red><b>User $1, you are already logged in!</b></font><br />

Iōng-chiá $1, lí pún-chiâⁿ tō ū teng-ji̍p!

alreadyrolled
Talk

Cannot rollback last edit of [[$1]] by [[User:$2|$2]] ([[User talk:$2|Talk]]); someone else has edited or rolled back the page already.

Last edit was by [[User:$3|$3]] ([[User talk:$3|Talk]]).

Bô-hoat-tō· kā $2 (Thó-lūn) tùi $1 ê siu-kái ká-tńg-khì; í-keng ū lâng siu-kái a̍h-sī ká-tńg chit ia̍h.

Téng 1 ūi siu-kái-chiá sī $3 (Thó-lūn).

ancientpages
Talk

Oldest pages

Kó·-ia̍h

and
Talk

and

kap

anontalk
Talk

Talk for this IP

Thó-lūn

anontalkpagetext
Talk


''This is the discussion page for an anonymous user who has not created an account yet or who does not use it. We therefore have to use the numerical [[IP address]] to identify him/her. Such an IP address can be shared by several users. If you are an anonymous user and feel that irrelevant comments have been directed at you, please [[Special:Userlogin|create an account or log in]] to avoid future confusion with other anonymous users.''

Pún thó-lūn-ia̍h bô kò·-tēng ê kháu-chō/hō·-thâu, kan-na ū 1 ê IP chū-chí (chhin-chhiūⁿ 123.456.789.123). In-ūi bô kāng lâng tī bô kāng sî-chūn ū khó-lêng tú-hó kong-ke kāng-ê IP, lâu tī chia ê oē ū khó-lêng hō· bô kāng lâng ê! Beh pī-bián chit khoán būn-tê, ē-sái khì khui 1 ê hō·-thâu a̍h-sī teng-ji̍p.

anonymous
Talk

Anonymous user(s) of Wikipedia

Wikipedia bô kì-miâ ê iōng-chiá

article
Talk

Content page

Bûn-chiuⁿ

articleexists
Talk

A page of that name already exists, or the name you have chosen is not valid. Please choose another name.

Kāng miâ ê ia̍h í-keng tī leh, a̍h-sī lí kéng ê miâ bô-hāu. Chhiáⁿ kéng pa̍t ê miâ.

articlepage
Talk

View content page

Khòaⁿ bûn-chiu

asksql
Talk

SQL query

⧼Asksql⧽

asksqltext
Talk

Use the form below to make a direct query of the database. Use single quotes ('like this') to delimit string literals. This can often add considerable load to the server, so please use this function sparingly.

⧼Asksqltext⧽

autoblocker
Talk

Autoblocked because you share an IP address with "$1". Reason "$2".

Chū-tōng kìm-chí lí sú-iōng, in-ūi lí kap "$1" kong-ke kāng 1 ê IP chū-chí (kìm-chí lí-iû "$2"). (Autoblocked because you share an IP address with "$1". Reason "$2".)

badarticleerror
Talk

This action cannot be performed on this page.

Bē-tàng tiàm chit ia̍h chip-hêng chit ê tōng-chok.

badfilename
Talk

Image name has been changed to "$1".

Iáⁿ-siōng ê miâ í-keng kái chò "$1".

badfiletype
Talk

".$1" is not a recommended image file format.

Bô kiàn-gī iáⁿ-siōng iōng ".$1" ê tóng-àn keh-sek.

badipaddress
Talk

Invalid IP address

Bô-hāu ê IP chū-chí

badquery
Talk

Badly formed search query

⧼Badquery⧽

badquerytext
Talk

We could not process your query. This is probably because you have attempted to search for a word fewer than three letters long, which is not yet supported. It could also be that you have mistyped the expression, for example "fish and and scales". Please try another query.

⧼Badquerytext⧽

badretype
Talk

The passwords you entered do not match.

Lí su-ji̍p ê 2-cho· bi̍t-bé bô tùi.

badtitle
Talk

Bad title

M̄-chiâⁿ piau-tê

badtitletext
Talk

The requested page title was invalid, empty, or an incorrectly linked inter-language or inter-wiki title.

Iau-kiû ê piau-tê sī bô-hāu ê, khang ê, a̍h-sī liân-kiat chhò-gō· ê inter-language/inter-wiki piau-tê.

blanknamespace
Talk

(Main)

(Chú-ia̍h)

blockedtext
Talk

Your user name or IP address has been blocked by $1. The reason given is this:<br />''$2''<p>You may contact $1 or one of the other [[Wikipedia:Administrators|administrators]] to discuss the block.

Note that you may not use the "email this user" feature unless you have a valid email address registered in your [[Special:Preferences|user preferences]].

Your IP address is $3. Please include this address in any queries you make.

您的使用者名稱或 IP 位址已被封鎖。

您被$1封鎖, 原因爲 $2

 • 封鎖開始時間:$8
 • 封鎖結束時間:$6
 • 相關封鎖對象:$7

您可以聯絡$1或其他的管理員討論封鎖的相關問題。若您已在偏好設定中設定了一個有效的電子郵件地址,且尚未被封鎖郵件功能,則您可透過「Kià e-mail hō· iōng-chiá」的功能來聯絡相關管理員。您目前的IP位址是$3,此次封鎖的ID為#$5。請您在詢問時附註以上詳細訊息。

blockedtitle
Talk

User is blocked

用戶乞封鎖了

blockip
Talk

Block user

Hong-só iōng-chiá

blockipsuccesssub
Talk

Block succeeded

Hong-só sêng-kong

blockipsuccesstext
Talk

"$1" has been blocked. <br />See [[Special:Ipblocklist|IP block list]] to review blocks.

"$1" í-keng pī hong-só.
Khì IP hong-só lia̍t-toaⁿ review hong-só ê IP.

blockiptext
Talk

Use the form below to block write access from a specific IP address or username. This should be done only only to prevent vandalism, and in accordance with [[Wikipedia:Policy|policy]]. Fill in a specific reason below (for example, citing particular pages that were vandalized).

Dèng lâ â-dā̤ gì dăng-dăng, kō̤-ī dṳ̀-kó̤ dĕk-dêng IP dê-cī hĕ̤k-chiā ê̤ṳng-hô-miàng biĕng-cĭk gì guòng-âing. Cuòi nâ-sāi ĕng lā̤ huòng-cī pó-huâi, gó gă diŏh hù-hăk huŏng-cĕng gâe̤ng céng-cháik. Chiāng găk â-dā̤ dèng-siā gê̤ṳ-tā̤ gì lī-iù, bī-ṳ̀ gōng, īng-sŭk siŏh-piĕng ké̤ṳk pó-huâi gì hiĕk-miêng. Nṳ̄ kō̤-ī sāi lôi-biék mĭk-găng lô-iù CIDR ngṳ̄-huák gáik-sék hŭng-sō̤ IP huâng-ùi, IPv4 dék duâi ṳ̄ng-hṳ̄ gì huâng-ùi sê /$1, IPv6 sê /$2.

blocklink
Talk

block

hong-só

blocklistline
Talk

$1, $2 blocked $3 (expires $4)

⧼Blocklistline⧽

blocklogentry
Talk

blocked "$1" with an expiry time of $2

hong-só "$1", siat kî-hān chì $2

blocklogpage
Talk

Block_log

Hong-só kì-lio̍k

blocklogtext
Talk

This is a log of user blocking and unblocking actions. Automatically blocked IP addresses are not be listed. See the [[Special:Ipblocklist|IP block list]] for the list of currently operational bans and blocks.

Chit-ê log lia̍t-chhut block/unblock ê tōng-chok. Chū-tōng block ê IP chū-chí bô lia̍t--chhut-lâi (Special:Ipblocklist ū hiān-chú-sî ū-hāu ê block/ban o·-miâ-toaⁿ).

bold_sample
Talk

Bold text

⧼Bold_sample⧽

bold_tip
Talk

Bold text

⧼Bold_tip⧽

booksources
Talk

Book sources

Tô͘-su chu-liāu

booksourcetext
Talk

Below is a list of links to other sites that sell new and used books, and may also have further information about books you are looking for.Wikipedia is not affiliated with any of these businesses, and this list should not be construed as an endorsement.

Ē-kha lia̍t chhut bé-bē sin-kū-chheh ê bāng-chām ê liân-kiat; in khó-lêng ū thê-kióng lí beh ti̍h ê chheh ê chu-liāu. Wikipedia kap chiah ê khì-gia̍p bô koan-hē. Chit ê lia̍t-toaⁿ bô piáu-sī chàn-chō· in.

brokenredirects
Talk

Broken Redirects

Choán-ia̍h kò͘-chiòng

brokenredirectstext
Talk

The following redirects link to a non-existing pages.

Í-hā ê choán-ia̍h liân kàu bô chûn-chāi ê ia̍h.

bugreports
Talk

Bug reports

Saⁿ-pò bug

bugreportspage
Talk

Wikipedia:Bug_reports

⧼Bugreportspage⧽

bureaucratlog
Talk

Bureaucrat_log

⧼Bureaucratlog⧽

bureaucratlogentry
Talk

Rights for user "$1" set "$2"

Iōng-chiá "$1" ê koân-lī siat chò "$2"

bureaucrattext
Talk

The action you have requested can only be performed by sysops with "bureaucrat" status.

Kan-na ū "bureaucrat" koân-lī ê sysop chiah ū chai-tiāu chhú-lí lí iau-kiû ê tōng-chok.

bureaucrattitle
Talk

Bureaucrat access required

⧼Bureaucrattitle⧽

bydate
Talk

by date

chiàu ji̍t-kî

byname
Talk

by name

chiàu miâ

bysize
Talk

by size

chiàu tōa-sè

cachederror
Talk

The following is a cached copy of the requested page, and may not be up to date.

Í-hā sī beh ti̍h ê ia̍h ê cache khó·-pih, ū khó-lêng m̄-sī siōng sin ê.

cancel
Talk

Cancel

Chhú-siau

cannotdelete
Talk

Could not delete the page or image specified. (It may have already been deleted by someone else.)

Bô-hoat-tō· kā hit ê ia̍h a̍h-sī iáⁿ-siōng thâi tiāu. (Khó-lêng pa̍t-lâng í-keng kā thâi tiāu ah.)

cantrollback
Talk

Cannot revert edit; last contributor is only author of this page.

Bô-hoat-tō· kā siu-kái ká-tńg--khì; téng ūi kòng-hiàn-chiá sī chit ia̍h î-it ê chok-chiá.

categories
Talk

Categories

Lūi-pia̍t

category
Talk

category

lūi-pia̍t

category_header
Talk

Articles in category "$1"

Tī "$1" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

categoryarticlecount
Talk

There are $1 articles in this category.

Chit ê lūi-pia̍t ū $1 phiⁿ bûn-chiuⁿ.

changepassword
Talk

Change password

Oāⁿ bi̍t-bé

changes
Talk

changes

ê kái-piàn

clearyourcache
Talk

'''Note:''' After saving, you have to clear your browser cache to see the changes: '''Mozilla:''' click ''reload''(or ''ctrl-r''), '''IE / Opera:''' ''ctrl-f5'', '''Safari:''' ''cmd-r'', '''Konqueror''' ''ctrl-r''.

Chù-ì: Pó-chûn liáu-āu, tio̍h ē-kì leh kā liû-lám-khì ê cache piàⁿ tiāu chiah khoàⁿ-ē-tio̍h kái-piàn: Mozilla: chhi̍h reload/têng-sin chài-ji̍p (a̍h-sī Ctrl-R), IE kap Opera: Ctrl-F5, Safari: Cmd-R, Konqueror Ctrl-R.

columns
Talk

Columns

⧼Columns⧽

commentedit
Talk

(comment)
(hoat-giân)

compareselectedversions
Talk

Compare selected versions

Pí-phēng soán-te̍k ê pán-pún

confirm
Talk

Confirm

Khak-tēng

confirmcheck
Talk

Yes, I really want to delete this.

Sī, Góa khak-tēng beh thâi chit ia̍h.

confirmdelete
Talk

Confirm delete

Khak-tēng beh thâi

confirmdeletetext
Talk

You are about to permanently delete a page or image along with all of its history from the database. Please confirm that you intend to do this, that you understand the consequences, and that you are doing this in accordance with [[Wikipedia:Policy]].

Lí tih-beh kā 1 ê ia̍h a̍h-sī iáⁿ-siōng (pau-koat siong-koan ê le̍k-sú) éng-kiú tùi chu-liāu-khò· thâi tiāu. Chhiáⁿ khak-tēng lí àn-sǹg án-ne chò, jī-chhiáⁿ liáu-kái hiō-kó, jī-chhiáⁿ bô ûi-hoán Wikipedia:Policy.

confirmprotect
Talk

Confirm protection

Khak-tēng beh pó-hō·

confirmprotecttext
Talk

Do you really want to protect this page?

Lí kám chiaⁿ-si̍t beh pó-hō· chit ia̍h?

confirmunprotect
Talk

Confirm unprotection

Khak-tēng beh chhú-siau pó-hō·

confirmunprotecttext
Talk

Do you really want to unprotect this page?

Lí kám chiaⁿ-si̍t beh chhú-siau pó-hō· chit ia̍h?

contextchars
Talk

Characters of context per line

1 chōa hián-sī kúi jī ê chêng-āu-bûn (context)?

contextlines
Talk

Lines to show per hit

1 kiāⁿ hián-sī kúi chōa?

contribslink
Talk

contribs

kòng-hiàn

contribsub
Talk

For $1

$1

contributions
Talk

User contributions

Iōng-chiá ê kòng-hiàn

copyright
Talk

Content is available under $1.

Tû liáu ū lēng-goā kóng, nā bô loē-iông sī chiàu $1 tiâu-kiāⁿ tō thang sú-iōng.

copyrightpage
Talk

Wikipedia:Copyrights

Wikipedia:Pán-khoân

copyrightpagename
Talk

Wikipedia copyright

⧼Copyrightpagename⧽

copyrightwarning
Talk

Please note that all contributions to Wikipedia are considered to be released under the GNU Free Documentation License (see $1 for details). If you don't want your writing to be edited mercilessly and redistributed at will, then don't submit it here.<br /> You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource. <strong>DO NOT SUBMIT COPYRIGHTED WORK WITHOUT PERMISSION!</strong>

Chhiáⁿ chù-ì: só͘-ū kòng-hiàn hō͘ Wikipedia ê kang (bûn-jī, mûi-thé tóng-àn) lóng chiàu GNU Free Documentation License hoat-hêng (siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ $1). Ká-sú lí bô goān-ì lí ê siá-chok chāi lâng siu-kái jī-chhiáⁿ chāi lâng hoat-hêng, lí tio̍h mài tī chia hoat-piáu. Koh, lí tông-sî pó-chèng í-siōng sī lí siá--ê, he̍k-chiá sī tùi kong-kiōng léng-he̍k (public domain) a̍h-sī lūi-sū ê chū-iû chu-goân (free resource) tit-tio̍h ê. M̄-THANG HOAT-PIÁU SIŪ PÁN-KOÂN PÓ-HŌ͘ Ê CHOK-PHÍN (TÛ-HUI Ū TE̍K-PIA̍T ÚN-CHÚN)!

couldntremove
Talk

Couldn't remove item '$1'...

Bô-hoat-tō· kā '$1' chit hāng the̍h tiāu...

createaccount
Talk

Create new account

Khui sin kháu-chō

createaccountmail
Talk

by email

Iōng chi̍t-ê lîm-sî loān-sò͘ sán-seng ê bi̍t-bé , kià khì goá chí-tēng ê tiān-chú-phoe tē-chí.

creditspage
Talk

Page credits

頁面製作群

cur
Talk

cur

taⁿ

currentevents
Talk

Current events

Sin-bûn sū-kiāⁿ

currentrev
Talk

Current revision

Hiān-chú-sî ê siu-tēng-pún

databaseerror
Talk

Database error

Chu-liāu-khò· chhò-gō·

dateformat
Talk

Date format

Ji̍t-kî keh-sek

dberrortext
Talk

A database query syntax error has occurred. This could be because of an illegal search query (see $5), or it may indicate a bug in the software. The last attempted database query was: <blockquote><tt>$1</tt></blockquote> from within function "<tt>$2</tt>". MySQL returned error "<tt>$3: $4</tt>".

⧼Dberrortext⧽

dberrortextcl
Talk

A database query syntax error has occurred. The last attempted database query was: "$1" from within function "$2". MySQL returned error "$3: $4".

⧼Dberrortextcl⧽

deadendpages
Talk

Dead-end pages

Khu̍t-thâu-ia̍h

debug
Talk

Debug

⧼Debug⧽

defaultns
Talk

Search in these namespaces by default:

⧼Defaultns⧽

defemailsubject
Talk

Wikipedia e-mail

Wikipedia其用戶「$1」寄來其批

delete
Talk

Delete

Thâi

deletecomment
Talk

Reason for deletion

Thâi ê lí-iû

deletedarticle
Talk

deleted "$1"

deleted "$1"

deletedtext
Talk

"$1" has been deleted. See $2 for a record of recent deletions.

"$1" í-keng thâi tiāu. Tùi $2 khoàⁿ-ē-tio̍h chòe-kīn thâi ê kì-lo̍k.

deleteimg
Talk

del

⧼Deleteimg⧽

deletepage
Talk

Delete page

Thâi ia̍h

deletesub
Talk

(Deleting "$1")

(Chún-pī thâi "$1")

deletethispage
Talk

Delete this page

Thâi chit ia̍h

deletionlog
Talk

deletion log

thâi ia̍h kì-lio̍k

dellogpage
Talk

Deletion_log

Thâi-tiāu ê ia̍h

dellogpagetext
Talk

Below is a list of the most recent deletions. All times shown are server time (UTC). <ul> </ul>

Í-hā lia̍t chhut chòe-kīn thâi tiāu ê hāng-bo̍k. Sî-kan lóng sī server ê sî-kan (UTC).

developerspheading
Talk

For developer use only

⧼Developerspheading⧽

developertext
Talk

The action you have requested can only be performed by users with "developer" status. See $1.

⧼Developertext⧽

developertitle
Talk

Developer access required

⧼Developertitle⧽

diff
Talk

diff

diff

difference
Talk

(Difference between revisions)

(Bô kâng pán-pún ê cheng-chha)

disambiguations
Talk

Disambiguation pages

Khu-pia̍t-ia̍h

disambiguationspage
Talk

Wikipedia:Links_to_disambiguating_pages

Admins, please maintain this page by including links to all disambiguation templates and any redirects to them.

The list is used by Special:Disambiguations to show any pages linking to disambiguation articles. The list will also be used by various bots.

Note: This page may be translated and reformatted. Any links to [[template:...]] will be treated as links to disambiguation templates.

disambiguationstext
Talk

The following pages link to a <i>disambiguation page</i>. They should link to the appropriate topic instead.<br />A page is treated as dismbiguation if it is linked from $1.<br />Links from other namespaces are <i>not</i> listed here.

⧼Disambiguationstext⧽

disclaimerpage
Talk

Wikipedia:General_disclaimer

Project:It-poaⁿ ê seng-bêng

disclaimers
Talk

Disclaimers

Bô-hū-chek seng-bêng

doubleredirects
Talk

Double Redirects

Siang-thâu choán-ia̍h

doubleredirectstext
Talk

<b>Attention:</b> This list may contain false positives. That usually means there is additional text with links below the first #REDIRECT.<br /> Each row contains links to the first and second redirect, as well as the first line of the second redirect text, usually giving the "real" target page, which the first redirect should point to.

本頁列出重新導向至另一個重新導向頁面的頁面。每一列都包含第一次和第二次重新導向頁面的連結,以及第二次重新導向之後的目標,第二次重新導向之後的目標通常是「實際」的目標頁面,也是第一個重新導向頁面應該指向的頁面。帶有刪節線的項代表該項的問題已經解決。

edit
Talk

Edit

Siu-kái

editcomment
Talk

The edit comment was: "<i>$1</i>".

Siu-kái phêng-lūn sī: "$1".

editconflict
Talk

Edit conflict: $1

Siu-kái sio-chhiong: $1

editcurrent
Talk

Edit the current version of this page

Siu-kái chit ia̍h siōng sin ê pán-pún

edithelp
Talk

Editing help

Án-choáⁿ siu-kái

edithelppage
Talk

Help:Editing

Help:Pian-chi̍p

editing
Talk

Editing $1

Siu-kái $1

editingold
Talk

<strong>WARNING: You are editing an out-of-date revision of this page. If you save it, any changes made since this revision will be lost.</strong>\n

KÉNG-KÒ: Lí tng teh siu-kái chit ia̍h ê 1 ê kū siu-tēng-pún. Lí nā kā pó-chûn khí lâi, chit ê siu-tēng-pún sòa-āu ê jīm-hô kái-piàn ē bô khì.

editsection
Talk

edit

siu-kái

editthispage
Talk

Edit this page

Siu-kái chit ia̍h

emailflag
Talk

Disable e-mail from other users

Koaiⁿ tiāu tùi-gōa siu email

emailforlost
Talk

Fields marked with a star (*) are optional. Storing an email address enables people to contact you through the website without you having to reveal your email address to them, and it can be used to send you a new password if you forget it.<br /><br />Your real name, if you choose to provide it, will be used for giving you attribution for your work.

Phah chheⁿ (*) ê keh-á ē-sái mài thiⁿ. Siat-tēng email chū-chí hong-piān lâng thàu-kòe bāng-chām liân-lo̍k lí, jī-chhiáⁿ gún bē tùi in kong-khai lí ê email chū-chí. Ká-sú lí bē-kì-tit bi̍t-bé, mā hong-piān kìa sin bi̍t-bé hō· lí.

emailfrom
Talk

From

Lâi chū

emailmessage
Talk

Message

Sìn-sit

emailpage
Talk

E-mail user

⧼Emailpage⧽

emailpagetext
Talk

If this user has entered a valid e-mail address in his or her user preferences, the form below will send a single message. The e-mail address you entered in your user preferences will appear as the "From" address of the mail, so the recipient will be able to reply.

Ká-sú chit ê iōng-chiá ū siat-tēng 1 ê ū-hāu ê e-mail chū-chí, lí tō ē-tàng ēng ē-kha chit tiuⁿ FORM hoat sìn-sek hō· i. Lí siat-tēng ê e-mail chū-chí ē chhut-hiān tī e-mail ê "Kià-phoe-jîn" (From) hit ūi. Án-ne siu-phoe-jîn chiah ū hoat-tō· kā lí hôe-phoe.

emailsend
Talk

Send

Sàng chhut-khì

emailsent
Talk

E-mail sent

E-mail sàng chhut-khì ah

emailsenttext
Talk

Your e-mail message has been sent.

Lí ê e-mail í-keng sàng chhut-khì ah.

emailsubject
Talk

Subject

Tê-bo̍k

emailto
Talk

To

Khì hō·

emailuser
Talk

E-mail this user

Kià e-mail hō· iōng-chiá

enterlockreason
Talk

Enter a reason for the lock, including an estimate of when the lock will be released

Phah beh hong-só ê lí-iû, pau-koah ko͘-kè siáⁿ-mi̍h sî-chūn ē kái-tû hong-só.

error
Talk

Error

Chhò-gō·

errorpagetitle
Talk

Error

Chhò-gō·

exbeforeblank
Talk

content before blanking was:

blanking chìn-chêng ê lōe-iông sī:

exblank
Talk

page was empty

ia̍h khang-khang

excontent
Talk

content was:

lōe-iông sī:

explainconflict
Talk

Someone else has changed this page since you started editing it. The upper text area contains the page text as it currently exists. Your changes are shown in the lower text area. You will have to merge your changes into the existing text. <b>Only</b> the text in the upper text area will be saved when you press "Save page". <p>

Ū lâng tī lí tng teh siu-kái pún-ia̍h ê sî-chūn oân-sêng kî-tha ê siu-kái. Téng-koân ê bûn-jī-keh hián-sī hiān-chhú-sî siōng sin ê lōe-iông. Lí ê kái-piàn tī ē-kha ê bûn-jī-keh. Lí su-iàu chiōng lí chò ê kái-piàn kap siōng sin ê lōe-iông chéng-ha̍p. Kan-na téng-koân keh-á ê bûn-jī ē tī lí chhi̍h "Pó-chûn" liáu-āu pó-chûn khí lâi.

export
Talk

Export pages

Su-chhut ia̍h

exportcuronly
Talk

Include only the current revision, not the full history

Hān hiān-chhú-sî ê siu-téng-pún, mài pau-koat kui-ê le̍k-sú

exporttext
Talk

You can export the text and editing history of a particular page or set of pages wrapped in some XML; this can then be imported into another wiki running MediaWiki software, transformed, or just kept for your private amusement.

Lí ē-sái su-chhut 1 ia̍h a̍h-sī kúi-nā-ia̍h ê bûn-jī kap siong-koan ê siu-kái le̍k-sú (iōng chi̍t-kóa XML pau leh). Che ē-tàng su-ji̍p lēng-gōa 1 ê run MediaWiki nńg-thé ê wiki, a̍h-sī chìn-chi̍t-pō· choán-iōng, a̍h-sī tan-sûn chún-chò chhit-thô-mi̍h lâi iōng.

extlink_sample
Talk

http://www.example.com link title

⧼Extlink_sample⧽

extlink_tip
Talk

External link (remember http:// prefix)

⧼Extlink_tip⧽

faq
Talk

FAQ

Būn-tah

faqpage
Talk

Wikipedia:FAQ

Project:Būn-tah

feedlinks
Talk

Feed:

Chhī-liāu:

filecopyerror
Talk

Could not copy file "$1" to "$2".

Bô-hoat-tō· kā tóng-àn "$1" khó·-pih khì "$2".

filedeleteerror
Talk

Could not delete file "$1".

Bô-hoat-tō· kā tóng-àn "$1" thâi tiāu.

filedesc
Talk

Summary

Khài-iàu

fileexists
Talk

A file with this name exists already, please check $1 if you are not sure if you want to change it.

名字蜀樣其文件已經存在去了。如果汝𣍐確定汝是伓是卜想刪掉伊,起動檢查蜀下$1thumb

filename
Talk

Filename

Tóng-àn

filenotfound
Talk

Could not find file "$1".

Chhōe bô tóng-àn "$1".

filerenameerror
Talk

Could not rename file "$1" to "$2".

Bô-hoat-tō· kā tóng-àn "$1" kái-miâ chò "$2".

filesource
Talk

Source

來源:

filestatus
Talk

Copyright status

版權狀態:

fileuploaded
Talk

File "$1" uploaded successfully. Please follow this link: $2 to the description page and fill in information about the file, such as where it came from, when it was created and by whom, and anything else you may know about it.

Tóng-àn "$1" í-keng sêng-kong chiūⁿ-bāng. Chhiáⁿ tòe chit ê liân-kiat $2 khì biâu-su̍t-ia̍h pó·-chhiong tóng-àn siong-koan ê chu-liāu (khó-pí kóng tó-ūi lâi--ê, tang-sî/siáⁿ-lâng chè-chō--ê, kî-thaⁿ lí chai ê chu-sìn). Nā ū liân-sòa thoân-sàng kāng-miâ ê tóng-àn chiūⁿ-bāng, hoān-sè su-iàu lí chiōng liû-lám-khì ê biâu-su̍t-ia̍h ê kì-tì (cache) keng-sin, chiah khoàⁿ-ē-tio̍h sin mi̍h.

formerror
Talk

Error: could not submit form

Chhò-gō·: bô-hoat-tō· kā pió sàng chhut khì.

fromwikipedia
Talk

From Wikipedia

Tùi Wikipedia ê Holopedia lâi--ê

getimagelist
Talk

fetching image list

teh chhoân iáⁿ-siōng lia̍t-toaⁿ

go
Talk

Go

Lâi-khì

googlesearch
Talk

<!-- SiteSearch Google --> <FORM method=GET action="http://www.google.com/search"> <TABLE bgcolor="#FFFFFF"><tr><td> <A HREF="http://www.google.com/"> <IMG SRC="http://www.google.com/logos/Logo_40wht.gif" border="0" ALT="Google"></A> </td> <td> <INPUT TYPE=text name=q size=31 maxlength=255 value="$1"> <INPUT type=submit name=btnG VALUE="Google Search"> <font size=-1> <input type=hidden name=domains value="http://minnan.wikipedia.org"><br /><input type=radio name=sitesearch value=""> WWW <input type=radio name=sitesearch value="http://minnan.wikipedia.org" checked> http://minnan.wikipedia.org <br /> <input type='hidden' name='ie' value='$2'> <input type='hidden' name='oe' value='$2'> </font> </td></tr></TABLE> </FORM> <!-- SiteSearch Google -->

<a href="http://www.google.com/" style="padding:0;background-image:none"><img src="http://www.google.com/logos/Logo_40wht.gif" alt="Google" style="border:none" /></a>

<form method="get" action="http://www.google.com/search" style="margin-left:135px">

  <input type="hidden" name="domains" value="zh-min-nan.wikipedia.org" />
  <input type="hidden" name="num" value="50" />
  <input type="hidden" name="ie" value="$2" />
  <input type="hidden" name="oe" value="$2" />
  
  <input type="text" name="q" size="31" maxlength="255" value="$1" />
  <input type="submit" name="btnG" value="Chhiau Google" />
  <input type="radio" name="sitesearch" id="gWWW" value="" /><label for="gWWW">WWW</label>
  <input type="radio" name="sitesearch" id="gwiki" value="zh-min-nan.wikipedia.org" checked="checked" /><label for="gwiki">zh-min-nan.wikipedia.org</label>

</form>

<a href="http://search.yahoo.com/" style="padding:0;background-image:none"><img src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/us/search/ysan/ysanlogo.gif" alt="Yahoo!" style="border:none" /></a>

<form method="get" action="http://search.yahoo.com/search" style="margin-left:135px">

  <input type="hidden" name="x" value="op" />
  <input type="hidden" name="va_vt" value="any" />
  <input type="text" name="va" size="31" value="$1" />
  <input type="submit" value="Chhiau Yahoo!" />
  <input type="radio" name="vs" id="yWWW" value="" /><label for="yWWW">WWW</label>
  <input type="radio" name="vs" id="ywiki" value="zh-min-nan.wikipedia.org" checked="checked" /><label for="ywiki">zh-min-nan.wikipedia.org</label>

</form>

Lí ē-sái iōng ē-kha chit ê liân-kiat khui 1 phiⁿ sin bûn-chiuⁿ, a̍h-sī pian-chi̍p í-keng tī-leh ê bûn-chiuⁿ: <a class="new" href="/w/wiki.phtml?title=$1&action=edit">$1</a>

Chù-ì: khui sin bûn-chiuⁿ (sû-tiâu) chìn-chêng, kiàn-gī lí seng chhiau-chhoē Wikipedia, khak-tēng boē khì têng-ho̍k. Ū-sî-chūn lí beh ti̍h ê bûn-chiuⁿ í-keng ū (khó-pí kóng "gê-khí"), put-jî-kò hē tī pa̍t-ê miâ-chheng ē-kha ("chhùi-khí").

guesstimezone
Talk

Fill in from browser

Tùi liû-lám-khì chhau--lâi

headline_sample
Talk

Headline text

⧼Headline_sample⧽

headline_tip
Talk

Level 2 headline

⧼Headline_tip⧽

help
Talk

Help

Soat-bêng-su

helppage
Talk

Help:Contents

Help:Bo̍k-lio̍k

hide
Talk

hide

am

hidetoc
Talk

hide

siu

hist
Talk

hist

ls

histlegend
Talk

Diff selection: mark the radio boxes of the versions to compare and hit enter or the button at the bottom.<br/> Legend: (cur) = difference with current version, (last) = difference with preceding version, M = minor edit.

Pán-pún pí-phēng: tiám-soán beh pí-phēng ê pán-pún ê liú-á, liáu-āu chhi̍h ENTER a̍h-sī ē-kha hit tè sì-kak.
Soat-bêng: (taⁿ) = kap siōng sin pán-pún pí-phēng, (chêng) = kap chêng-1-ê pán-pún pí-phēng, ~ = sió siu-kái.

history
Talk

Page history

Ia̍h le̍k-sú

history_copyright
Talk

-

-

history_short
Talk

History

le̍k-sú

historywarning
Talk

Warning: The page you are about to delete has a history:

Kéng-kò: Lí beh thâi ê ia̍h ū le̍k-sú:

hr_tip
Talk

Horizontal line (use sparingly)

Hoâiⁿ-soàⁿ (khah sè-jī)

ignorewarning
Talk

Ignore warning and save file anyway.

Mài chhap kéng-kò, kā tóng-àn pó-chûn khí lâi.

ilshowmatch
Talk

Show all images with names matching

Hián-sī só·-ū miâ-chheng ū-tùi ê iáⁿ-siōng

ilsubmit
Talk

Search

Kiám-sek

image_sample
Talk

Example.jpg

⧼Image_sample⧽

image_tip
Talk

Embedded image

⧼Image_tip⧽

imagelinks
Talk

Image links

Iáⁿ-siōng liân-kiat

imagelist
Talk

Image list

Iáⁿ-siōng lia̍t-toaⁿ

imagelisttext
Talk

Below is a list of $1 images sorted $2.

Í-hā sī $1 tiuⁿ iáⁿ-siōng ê lia̍t-toaⁿ, $2 pâi-lia̍t.

imagepage
Talk

View image page

Khoàⁿ tóng-àn ia̍h

imagereverted
Talk

Revert to earlier version was successful.

⧼Imagereverted⧽

imgdelete
Talk

del

⧼Imgdelete⧽

imgdesc
Talk

desc

biô-su̍t

imghistlegend
Talk

Legend: (cur) = this is the current image, (del) = delete this old version, (rev) = revert to this old version. <br /><i>Click on date to see image uploaded on that date</i>.

Soat-bêng: (cur) = che sī hiān-chhú-sî ê iáⁿ-siōng, (del) = kā kū pán-pún thâi tiāu, (rev) = lu tńg khì chit ê kū pán-pún.
Chhi̍h ji̍t-kî ē-tàng khoàⁿ hit chūn chiūⁿ-bāng ê iáⁿ-siōng.

imghistory
Talk

Image history

Iáⁿ-siōng le̍k-sú

imglegend
Talk

Legend: (desc) = show/edit image description.

Soat-bêng: (biô-su̍t) = hián-sī/siu-kái iáⁿ-siōng ê biâu-su̍t.

import
Talk

Import pages

Su-ji̍p ia̍h

importfailed
Talk

Import failed: $1

匯入失敗:$1

importhistoryconflict
Talk

Conflicting history revision exists (may have imported this page before)

⧼Importhistoryconflict⧽

importnotext
Talk

Empty or no text

⧼Importnotext⧽

importsuccess
Talk

Import succeeded!

已完成匯入!

importtext
Talk

Please export the file from the source wiki using the Special:Export utility, save it to your disk and upload it here.

請使用 匯出工具 從來源 Wiki 匯出檔案, 儲存至您的電腦後再上傳到這裡。

infobox
Talk

Click a button to get an example text

⧼Infobox⧽

infobox_alert
Talk

Please enter the text you want to be formatted.\n It will be shown in the infobox for copy and pasting.\nExample:\n$1\nwill become:\n$2

⧼Infobox_alert⧽

internalerror
Talk

Internal error

Loē-pō͘ ê chhò-ngō͘

intl
Talk

Interlanguage links

⧼Intl⧽

ip_range_invalid
Talk

Invalid IP range.

無效的 IP 範圍。

ipaddress
Talk

IP Address/username

⧼Ipaddress⧽

ipb_expiry_invalid
Talk

Expiry time invalid.

過期時間無效。

ipbexpiry
Talk

Expiry

⧼Ipbexpiry⧽

ipblocklist
Talk

List of blocked IP addresses and usernames

Siū hong-só ê IP chū-chí kap iōng-chiá miâ-chheng

ipbreason
Talk

Reason

Lí-iû

ipbsubmit
Talk

Block this user

Hong-só chit ūi iōng-chiá

ipusubmit
Talk

Unblock this address

Chhú-siau hong-só chit ê chū-chí

ipusuccess
Talk

"$1" unblocked

Í-keng chhú-siau hong-só "$1"

isbn
Talk

ISBN

⧼Isbn⧽

isredirect
Talk

redirect page

choán-ia̍h

italic_sample
Talk

Italic text

⧼Italic_sample⧽

italic_tip
Talk

Italic text

⧼Italic_tip⧽

iteminvalidname
Talk

Problem with item '$1', invalid name...

⧼Iteminvalidname⧽

largefile
Talk

It is recommended that images not exceed 100k in size.

Kiàn-gī iáⁿ-siōng tōa-sè mài chhiau-kòe 100k.

last
Talk

last

chêng

lastmodified
Talk

This page was last modified $1.

Pún ia̍h tī $1 siu-kái kòe

lastmodifiedby
Talk

This page was last modified $1 by $2.

Chit ia̍h téng-chi̍t-pái siu-kái sī $1 (siá-chhiú $2).

lineno
Talk

Line $1:

Tē $1 chōa:

link_sample
Talk

Link title

⧼Link_sample⧽

link_tip
Talk

Internal link

⧼Link_tip⧽

linklistsub
Talk

(List of links)

(Liân-kiat lia̍t-toaⁿ)

linkshere
Talk

The following pages link to here:

Í-hā ê ia̍h liân kàu chia:

linkstoimage
Talk

The following pages link to this image:

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

linktrail
Talk

/^([a-z]+)(.*)\$/sD

⧼Linktrail⧽

listadmins
Talk

Admins list

Koán-lí-oân lia̍t-toaⁿ

listform
Talk

list

⧼Listform⧽

listusers
Talk

User list

Iōng-chiá lia̍t-toaⁿ

loadhist
Talk

Loading page history

⧼Loadhist⧽

loadingrev
Talk

loading revision for diff

⧼Loadingrev⧽

localtime
Talk

Local time display

Chāi-tē sî-kan sī

lockbtn
Talk

Lock database

鎖定數據庫

lockconfirm
Talk

Yes, I really want to lock the database.

正是,我卜想鎖定數據庫。

lockdb
Talk

Lock database

鎖定資料庫

lockdbsuccesssub
Talk

Database lock succeeded

數據庫鎖定好了

lockdbsuccesstext
Talk

The database has been locked. <br />Remember to remove the lock after your maintenance is complete.

已鎖定資料庫。
請記得在維護完成後 解除鎖定 資料庫。

lockdbtext
Talk

Locking the database will suspend the ability of all users to edit pages, change their preferences, edit their watchlists, and other things requiring changes in the database. Please confirm that this is what you intend to do, and that you will unlock the database when your maintenance is done.

鎖定資料庫將會中止所有使用者編輯頁面、更改偏好設定、編輯監視清單與其他需要更動到資料庫的操作。 請確認您是否要這樣做,並在維護作業結束時解除資料庫的鎖定。

locknoconfirm
Talk

You did not check the confirmation box.

Lí bô kau "khak-tēng" ê keh-á.

login
Talk

Log in

Teng-ji̍p

loginend
Talk

&nbsp;

⧼Loginend⧽

loginerror
Talk

Login error

Teng-ji̍p chhò-gō·

loginpagetitle
Talk

User login

⧼Loginpagetitle⧽

loginproblem
Talk

<b>There has been a problem with your login.</b><br />Try again!

Teng-ji̍p tú tio̍h būn-tê.
Chhiáⁿ têng chhì!

loginprompt
Talk

You must have cookies enabled to log in to Wikipedia.

Thiⁿ ē-kha ê chu-liāu thang khui sin kháu-chō a̍h-sī teng-ji̍p Holopedia.

loginreqtext
Talk

You must [[special:Userlogin|login]] to view other pages.

⧼Loginreqtext⧽

loginreqtitle
Talk

Login Required

Su-iàu teng-ji̍p

loginsuccess
Talk

You are now logged in to Wikipedia as "$1".

Lí hiān-chhú-sî í-keng teng-ji̍p chò "$1".

loginsuccesstitle
Talk

Login successful

Í-keng teng-ji̍p

logout
Talk

Log out

Teng-chhut

logouttext
Talk

You are now logged out. You can continue to use Wikipedia anonymously, or you can log in again as the same or as a different user. Note that some pages may continue to be displayed as if you were still logged in, until you clear your browser cache

Lí í-keng teng-chhut. Lí ē-sái mài kì-miâ kè-siok sú-iōng Wikipedia, mā ē-sái iōng kāng-ê a̍h-sī pa̍t-ê sin-hūn têng teng-ji̍p. Chhiaⁿ chù-ì: ū-kóa ia̍h ū khó-lêng khoàⁿ-tio̍h bē-su lí iû-goân teng-ji̍p tiong; che chi-iàu piàⁿ tiāu lí ê browser ê cache chiū ē chèng-siông.

logouttitle
Talk

User logout

⧼Logouttitle⧽

lonelypages
Talk

Orphaned pages

Ko͘-ia̍h

longpages
Talk

Long pages

Tn̂g-ia̍h

longpagewarning
Talk

WARNING: This page is $1 kilobytes long; some browsers may have problems editing pages approaching or longer than 32kb. Please consider breaking the page into smaller sections.

SÈ-JĪ: Pún ia̍h $1 kilobyte tn̂g; ū-ê liû-lám-khì bô-hoat-tō· pian-chi̍p 32 kb chó-iū ia̍h-sī koh khah tn̂g ê ia̍h. Chhiáⁿ khó-lū kā chit ia̍h thiah chò khah sè ê toāⁿ-lo̍h.

mailerror
Talk

Error sending mail: $1

Kià phoe tú tio̍h chhò-gō·: $1

mailmypassword
Talk

Mail me a new password

Têng siat bi̍t-bé

mailnologin
Talk

No send address

Bô siu-phoe ê chū-chí

mailnologintext
Talk

You must be <a href="{{localurl:Special:Userlogin">logged in</a> and have a valid e-mail address in your <a href="/wiki/Special:Preferences">preferences</a> to send e-mail to other users.

Lí it-tēng ài <a href="/wiki/Tek-pia%CC%8Dt:Userlogin">teng-ji̍p</a> jī-chhiáⁿ ū 1 ê ū-hāu ê e-mail chū-chí tī lí ê <a href="/wiki/Tek-pia%CC%8Dt:Preferences">iōng-chiá siat-tēng</a> chiah ē-tàng kià e-mail hō· pa̍t-ūi iōng-chiá.

mainpage
Talk

Main Page

Thâu-ia̍h

mainpagedocfooter
Talk

Please see [http://meta.wikipedia.org/wiki/MediaWiki_i18n documentation on customizing the interface] and the [http://meta.wikipedia.org/wiki/MediaWiki_User%27s_Guide User's Guide] for usage and configuration help.

⧼Mainpagedocfooter⧽

mainpagetext
Talk

Wiki software successfully installed.

⧼Mainpagetext⧽

maintenance
Talk

Maintenance page

Î-siu-ia̍h

maintenancebacklink
Talk

Back to Maintenance Page

⧼Maintenancebacklink⧽

maintnancepagetext
Talk

This page includes several handy tools for everyday maintenance. Some of these functions tend to stress the database, so please do not hit reload after every item you fixed ;-)

⧼Maintnancepagetext⧽

makesysop
Talk

Make a user into a sysop

⧼Makesysop⧽

makesysopfail
Talk

<b>User "$1" could not be made into a sysop. (Did you enter the name correctly?)</b>

⧼Makesysopfail⧽

makesysopname
Talk

Name of the user:

⧼Makesysopname⧽

makesysopok
Talk

<b>User "$1" is now a sysop</b>

⧼Makesysopok⧽

makesysopsubmit
Talk

Make this user into a sysop

⧼Makesysopsubmit⧽

makesysoptext
Talk

This form is used by bureaucrats to turn ordinary users into administrators. Type the name of the user in the box and press the button to make the user an administrator

⧼Makesysoptext⧽

makesysoptitle
Talk

Make a user into a sysop

⧼Makesysoptitle⧽

matchtotals
Talk

The query "$1" matched $2 page titles and the text of $3 pages.

⧼Matchtotals⧽

math
Talk

Rendering math

Sò·-ha̍k ê rendering

math_bad_output
Talk

Can't write to or create math output directory

⧼Math_bad_output⧽

math_bad_tmpdir
Talk

Can't write to or create math temp directory

⧼Math_bad_tmpdir⧽

math_failure
Talk

Failed to parse

解析失敗

math_image_error
Talk

PNG conversion failed; check for correct installation of latex, dvips, gs, and convert

⧼Math_image_error⧽

math_lexing_error
Talk

lexing error

⧼Math_lexing_error⧽

math_notexvc
Talk

Missing texvc executable; please see math/README to configure.

⧼Math_notexvc⧽

math_sample
Talk

Insert formula here

⧼Math_sample⧽

math_syntax_error
Talk

syntax error

語法錯誤

math_tip
Talk

Mathematical formula (LaTeX)

⧼Math_tip⧽

math_unknown_error
Talk

unknown error

𣍐曉其綻

math_unknown_function
Talk

unknown function

𣍐八其函數「$1」

media_sample
Talk

Example.mp3

⧼Media_sample⧽

media_tip
Talk

Media file link

Tòng-án liân-kiat

minlength
Talk

Image names must be at least three letters.

Iáⁿ-siōng ê miâ-chheng chì-chió ài ū 3 jī-bó tn̂g.

minoredit
Talk

This is a minor edit

Che sī sió siu-kái

minoreditletter
Talk

M

~

mispeelings
Talk

Pages with misspellings

⧼Mispeelings⧽

mispeelingspage
Talk

List of common misspellings

⧼Mispeelingspage⧽

mispeelingstext
Talk

The following pages contain a common misspelling, which are listed on $1. The correct spelling might be given (like this).

⧼Mispeelingstext⧽

missingarticle
Talk

The database did not find the text of a page that it should have found, named "$1".

<p>This is usually caused by following an outdated diff or history link to a page that has been deleted.

<p>If this is not the case, you may have found a bug in the software. Please report this to an administrator, making note of the URL.

⧼Missingarticle⧽

missingimage
Talk

<b>Missing image</b><br /><i>$1</i>

Bô iáⁿ-siōng
$1

missinglanguagelinks
Talk

Missing Language Links

⧼Missinglanguagelinks⧽

missinglanguagelinksbutton
Talk

Find missing language links for

⧼Missinglanguagelinksbutton⧽

missinglanguagelinkstext
Talk

These pages do <i>not</i> link to their counterpart in $1. Redirects and subpages are <i>not</i> shown.

⧼Missinglanguagelinkstext⧽

moredotdotdot
Talk

More...

Iáu-ū

move
Talk

Move

Sóa khì

movearticle
Talk

Move page

Sóa ia̍h

movedto
Talk

moved to

sóa khì tī

movenologin
Talk

Not logged in

Bô teng-ji̍p

movenologintext
Talk

You must be a registered user and <a href="/wiki/Special:Userlogin">logged in</a> to move a page.

Lí it-tēng ài sī chù-chheh ê iōng-chiá jī-chhiáⁿ ū <a href="/wiki/Tek-pia%CC%8Dt:Userlogin">teng-ji̍p</a> chiah ē-tàng sóa ia̍h.

movepage
Talk

Move page

Sóa ia̍h

movepagebtn
Talk

Move page

Sóa ia̍h

movepagetalktext
Talk

The associated talk page, if any, will be automatically moved along with it '''unless:'''

 • You are moving the page across namespaces,
 • A non-empty talk page already exists under the new name, or
 • You uncheck the box below.

In those cases, you will have to move or merge the page manually if desired.

Siong-koan ê thó-lūn-ia̍h (chún ū) oân-nâ ē chū-tōng tòe leh sóa-ūi. Í-hā ê chêng-hêng bô chún-sǹg:

 • Beh kā chit ia̍h tùi 1 ê miâ-khong-kan (namespace) sóa khì lēng-gōa 1 ê miâ-khong-kan,
 • Sin piau-tê í-keng ū iōng--kòe ê thó-lūn-ia̍h, he̍k-chiá
 • Ē-kha ê sió-keh-á bô phah-kau.

Í-siōng ê chêng-hêng nā-chún tī leh, lí chí-hó iōng jîn-kang ê hong-sek sóa ia̍h a̍h-sī kā ha̍p-pèng (nā ū su-iàu).

movepagetext
Talk

Using the form below will rename a page, moving all of its history to the new name. The old title will become a redirect page to the new title. Links to the old page title will not be changed; be sure to [[Special:Maintenance|check]] for double or broken redirects. You are responsible for making sure that links continue to point where they are supposed to go.

Note that the page will '''not''' be moved if there is already a page at the new title, unless it is empty or a redirect and has no past edit history. This means that you can rename a page back to where it was just renamed from if you make a mistake, and you cannot overwrite an existing page.

<b>WARNING!</b> This can be a drastic and unexpected change for a popular page; please be sure you understand the consequences of this before proceeding.

Ē-kha chit ê form iōng lâi kái 1 ê ia̍h ê piau-tê (miâ-chheng); só͘-ū siong-koan ê le̍k-sú ē tòe leh sóa khì sin piau-tê. Kū piau-tê ē chiâⁿ-chò 1 ia̍h choán khì sin piau-tê ê choán-ia̍h. Liân khì kū piau-tê ê liân-kiat (link) bē khì tāng--tio̍h; ē-kì-tit chhiau-chhōe siang-thâu (double) ê a̍h-sī kò·-chiòng ê choán-ia̍h. Lí ū chek-jīm khak-tēng liân-kiat kè-sio̍k liân tio̍h ūi.

Sin piau-tê nā í-keng tī leh (bô phian-chi̍p koè ê khang ia̍h, choán-ia̍h bô chún-sǹg), tō bô-hoat-tō· sóa khì hia. Che piaú-sī nā ū têng-tâⁿ, ē-sái kā sin ia̍h sóa tńg-khì goân-lâi ê kū ia̍h.

SÈ-JĪ! Tùi chē lâng tha̍k ê ia̍h lâi kóng, sóa-ūi sī toā tiâu tāi-chì. Liâu--lo̍h-khì chìn-chêng, chhiáⁿ seng khak-tēng lí ū liáu-kái chiah-ê hiō-kó.

movetalk
Talk

Move "talk" page as well, if applicable.

Sūn-sòa sóa thó-lūn-ia̍h (nā chún ū).

movethispage
Talk

Move this page

Sóa chit ia̍h

mycontris
Talk

My contributions

Kòng-hiàn

mypage
Talk

My page

Góa ê ia̍h

mytalk
Talk

My talk

Thó-lūn

navigation
Talk

Navigation

Se̍h chām

nbytes
Talk

$1 bytes

$1 jī-goân

nchanges
Talk

$1 changes

$1 kái

newarticle
Talk

(New)

(Sin)

newarticletext
Talk

You've followed a link to a page that doesn't exist yet. To create the page, start typing in the box below (see the [[Wikipedia:Help|help page]] for more info). If you are here by mistake, just click your browser's '''back''' button.

Lí tòe 1 ê liân-kiat lâi kàu 1 bīn iáu-bōe chûn-chāi ê ia̍h. Beh khai-sí pian-chi̍p chit ia̍h, chhiáⁿ tī ē-kha ê bûn-jī keh-á lāi-té phah-jī. (Help:Bo̍k-lio̍k kà lí án-choáⁿ chìn-hêng.) Ká-sú lí bô-tiuⁿ-tî lâi kàu chia, ē-sai chhi̍h liû-lám-khì ê téng-1-ia̍h tńg--khì.

newmessages
Talk

You have $1.

Lí ū $1.

newmessageslink
Talk

new messages

sin sìn-sit

newpage
Talk

New page

Sin ia̍h

newpageletter
Talk

N

!

newpages
Talk

New pages

Sin ia̍h

newpassword
Talk

New password

Sin bi̍t-bé

newtitle
Talk

To new title

Khì sin piau-tê

newusersonly
Talk

(new users only)

(hān sin iōng-chiá)

newwindow
Talk

(opens in new window)

(ē khui sin thang-á hián-sī)

next
Talk

next

āu

nextn
Talk

next $1

āu $1 hāng

nlinks
Talk

$1 links

$1 ê liân-kiat

noaffirmation
Talk

You must affirm that your upload does not violate any copyrights.

Lí it-tēng ài khak-tēng beh sàng-chiūⁿ-bāng ê bô ûi-hoán jīm-hô tù-chok-koân.

noarticletext
Talk

(There is currently no text in this page)

Wikipedia ê bûn-chiuⁿ bô 1 phiⁿ ū chit ê tê-bo̍k.
 • Chhi̍h siu-kái to̍h ē-tàng khai-sí pian-siá chit phiⁿ bûn-chiuⁿ.

noblockreason
Talk

You must supply a reason for the block.

⧼Noblockreason⧽

noconnect
Talk

Sorry! The wiki is experiencing some technical difficulties, and cannot contact the database server. <br /> $1

Pháiⁿ-sè! Hiān-chhú-sî tú-tio̍h ki-su̍t būn-tê, bô-hoat-tō· lian-lo̍k chu-liāu-khò· ê sù-hû-chhí (server). [Sorry! The wiki is experiencing some technical difficulties, and cannot contact the database server.]

nocontribs
Talk

No changes were found matching these criteria.

Chhōe bô tiâu-kiāⁿ ū-tùi ê hāng-bo̍k.

nocookieslogin
Talk

Wikipedia uses cookies to log in users. You have cookies disabled. Please enable them and try again.

Wikipedia有用cookies做記錄用者,毋過你無允準用cookies,等你改做會當了後,才閣試。

nocookiesnew
Talk

The user account was created, but you are not logged in. Wikipedia uses cookies to log in users. You have cookies disabled. Please enable them, then log in with your new username and password.

Lí--ê iōng-chiá kháu-chō í-keng khui hó--ah, m̄-koh lí iáu-boē teng-ji̍p. Wikipedia ū sái Cookies choè kì-lio̍k teng-ji̍p--ê iōng-chiá. Lí bô ín-chún iōng Cookies, chhiáⁿ lí seng kā chó͘-tòng the̍h tiāu, chiah koh iōng lí--ê iōng-chiá-miâ kap bi̍t-bé teng-ji̍p.

nocreativecommons
Talk

Creative Commons RDF metadata disabled for this server.

⧼Nocreativecommons⧽

nocredits
Talk

There is no credits info available for this page.

此頁面沒有製作群資訊。

nodb
Talk

Could not select database $1

⧼Nodb⧽

nodublincore
Talk

Dublin Core RDF metadata disabled for this server.

⧼Nodublincore⧽

noemail
Talk

There is no e-mail address recorded for user "$1".

Kì-lo̍k bô iōng-chiá "$1" ê e-mail chū-chí.

noemailtext
Talk

This user has not specified a valid e-mail address, or has chosen not to receive e-mail from other users.

Chit ūi iōng-chiá pēng-bô lâu ū-hāu ê e-mail chū-chí, bô tio̍h-sī i bô beh chiap-siū pat-ūi iōng-chiá ê e-mail.

noemailtitle
Talk

No e-mail address

Bô e-mail chū-chí

nogomatch
Talk

No page with this exact title exists, trying full text search.

Bô 1 ia̍h ū chiàⁿ-chiàⁿ chit ê piau-tê. Chhiáⁿ kái chhì choân-bûn kiám-sek.

nohistory
Talk

There is no edit history for this page.

Chit ia̍h bô pian-chi̍p-sú.

nolinkshere
Talk

No pages link to here.

Bô poàⁿ ia̍h liân kàu chia.

nolinkstoimage
Talk

There are no pages that link to this image.

Bô poàⁿ ia̍h liân kàu chit tiuⁿ iáⁿ-siōng.

noname
Talk

You have not specified a valid user name.

Lí phah--ê iōng-chiá-miâ boē-sái.

nonefound
Talk

<strong>Note</strong>: unsuccessful searches are often caused by searching for common words like "have" and "from", which are not indexed, or by specifying more than one search term (only pages containing all of the search terms will appear in the result).

Chù-ì: chhiau-chhōe sit-pāi ū khó-lêng sī in-ūi

 • phèng-im chhò-gō·;
 • phèng-im ê khiuⁿ-kháu kap bûn-chiuⁿ bô siâng (chhiáⁿ pò gún chai);
 • chí-tēng 1 ê í-siōng ê koan-kiàn-sû (só·-ū ê koan-kiàn-sû lóng ài ū tùi chiah sǹg chhōe--tio̍h).

nospecialpagetext
Talk

You have requested a special page that is not recognized by the wiki.

Lí beh ti̍h ê te̍k-sû-ia̍h bô-sêng tī chit ê wiki.

nosuchaction
Talk

No such action

Bô chit-khoán tōng-chok

nosuchactiontext
Talk

The action specified by the URL is not recognized by the wiki

Hit ê URL só͘ chí-tēng ê tōng-chok bô-hāu. Lí khó-lêng phah m̄-tio̍h URL, ia̍h sī ji̍h tio̍h chhò-ngō͘ ê liân-kiat. Che mā khó-lêng sī Wikipedia só͘ sú-iōng ê nńg-thé chhut būn-tê.

nosuchspecialpage
Talk

No such special page

Bô chit ê te̍k-sû-ia̍h

nosuchuser
Talk

There is no user by the name "$1". Check your spelling, or use the form below to create a new user account.

Chia bô iōng-chiá hō-chò "$1". Chhiáⁿ kiám-cha lí ê phèng-im, a̍h-sī iōng ē-kha ê pió lâi khui sin iōng-chiá ê kháu-chō.

notacceptable
Talk

The wiki server can't provide data in a format your client can read.

⧼Notacceptable⧽

notanarticle
Talk

Not a content page

非內容的頁面

notargettext
Talk

You have not specified a target page or user to perform this function on.

您尚未指定目標頁面或使用者以進行此項操作。

notargettitle
Talk

No target

無目標

note
Talk

<strong>Note:</strong>

Chù-ì:

notextmatches
Talk

No page text matches

Bô sio-tùi ê bûn-chiuⁿ lōe-iông

notitlematches
Talk

No page title matches

Bô sio-tùi ê ia̍h-piau-tê

notloggedin
Talk

Not logged in

Bô teng-ji̍p

nowatchlist
Talk

You have no items on your watchlist.

Lí ê kàm-sī-toaⁿ bô pòaⁿ hāng.

nowiki_sample
Talk

Insert non-formatted text here

⧼Nowiki_sample⧽

nowiki_tip
Talk

Ignore wiki formatting

bô ha̍h Wiki ê kui-keh

nstab-category
Talk

Category

Lūi-pia̍t

nstab-help
Talk

Help

Pang-chō͘ ia̍h

nstab-image
Talk

Image

Tóng-àn

nstab-main
Talk

Article

Bûn-chiuⁿ

nstab-media
Talk

Media

Mûi-thé

nstab-mediawiki
Talk

Message

Sìn-sit

nstab-special
Talk

Special

Te̍k-sû

nstab-template
Talk

Template

Pang-bô·

nstab-user
Talk

User page

Iōng-chiá ê ia̍h

nstab-wp
Talk

About

Koan-hē…

nviews
Talk

$1 views

⧼Nviews⧽

ok
Talk

OK

Hó ah

oldpassword
Talk

Old password

Kū bi̍t-bé

orig
Talk

orig

⧼Orig⧽

orphans
Talk

Orphaned pages

Ko·-ia̍h

othercontribs
Talk

Based on work by $1.

Kin-kù $1 ê kòng-hiàn.

otherlanguages
Talk

Other languages

Kî-thaⁿ ê gí-giân

others
Talk

others

其他

pagemovedsub
Talk

Move succeeded

Sóa-ūi sêng-kong

pagemovedtext
Talk

Page "[[$1]]" moved to "[[$2]]".

"$1" chit ia̍h í-keng sóa khì "$2".

pagetitle
Talk

$1 - Wikipedia

$1 – Wikipedia

passwordremindertext
Talk

Someone (probably you, from IP address $1) requested that we send you a new Wikipedia login password. The password for user "$2" is now "$3". You should log in and change your password now.

U lang (tai-khai si li [IP chu-chi $1]) iau-kiu gun kia sin Wikipedia bit-be hou li. Iong-chia "$2" e bit-be taN kai cho "$3" (chiam-si iong--e). Lo-hoan li sui teng-jip he-thong, thang kai cho li kah-i e bit-be.

passwordremindertitle
Talk

Password reminder from Wikipedia

Wikipedia the-chheN li e bit-be

passwordsent
Talk

A new password has been sent to the e-mail address registered for "$1". Please log in again after you receive it.

Ū kià sin bi̍t-bé khì "$1" chù-chheh ê e-mail chū-chí. Siu--tio̍h liáu-āu chhiáⁿ têng teng-ji̍p.

perfcached
Talk

The following data is cached and may not be completely up to date:

Ē-kha ê chu-liāu tùi cache lâi--ê, só·-í bī-pit oân-choân hoán-èng siōng sin ê chōng-hóng:

perfdisabled
Talk

Sorry! This feature has been temporarily disabled because it slows the database down to the point that no one can use the wiki.

Pháiⁿ-sè! Chit ê kong-lêng chiām-sî bô khui in-ūi ē chō-sêng chu-liāu-khò· siuⁿ kòe-thâu bān, tì-sú wiki bē iōng tit.

perfdisabledsub
Talk

Here's a saved copy from $1:

Chia ū 1 hūn $1 lâu lo̍h lâi ê khó·-pih:

personaltools
Talk

Personal tools

Kò-jîn kang-khū

popularpages
Talk

Popular pages

⧼Popularpages⧽

portal
Talk

Community portal

Siā-lí mn̂g-chhùi-kháu

portal-url
Talk

Wikipedia:Community Portal

Wikipedia:Siā-lí mn̂g-chhùi-kháu

postcomment
Talk

Post a comment

Hoat-piáu phêng-lūn

poweredby
Talk

Wikipedia is powered by [http://www.mediawiki.org/ MediaWiki], an open source wiki engine.

⧼Poweredby⧽

powersearch
Talk

Search

Kiám-sek

powersearchtext
Talk

Search in namespaces :<br /> $1<br /> $2 List redirects &nbsp; Search for $3 $9

Chhiau-chhōe chiah ê miâ-khong-kan:
$1
$2 Lia̍t chhut choán-ia̍h   Chhōe $3 $9

preferences
Talk

Preferences

Iōng-chiá siat-tēng

prefs-help-userdata
Talk

 • <strong>Real name</strong> (optional): if you choose to provide it this will be used for giving you attribution for your work.<br/>
 • <strong>Email</strong> (optional): Enables people to contact you through the website without you having to reveal your

email address to them, and it can be used to send you a new password if you forget it.

 • Chin miâ (bô thiⁿ bô iàu-kín): ká-sú ū thê-kiong, ē iōng lâi kì-chài lí chò ê kang.
 • Email (bô thiⁿ bô iàu-kín): siat-tēng email chū-chí hong-piān lâng thàu-kòe bāng-chām liân-lo̍k lí, jī-chhiáⁿ bē tùi in kong-khai lí ê email chū-chí. Ká-sú lí bē-kì-tit bi̍t-bé, mā hong-piān kìa sin bi̍t-bé hō· lí.

prefs-misc
Talk

Misc settings

Kî-thaⁿ ê siat-tēng

prefs-personal
Talk

User data

Iōng-chiá chu-liāu

prefs-rc
Talk

Recent changes and stub display

Chòe-kīn ê kái-piàn & stub ê hián-sī

prefslogintext
Talk

You are logged in as "$1". Your internal ID number is $2.

See [[Wikipedia:User preferences help]] for help deciphering the options.

Lí teng-ji̍p chò "$1". Lí ê lōe-pō· ID hō-bé sī $2.

Chham-khó Help:Iōng-chiá siat-tēng ē-tàng pang-chō· lí liáu-kái chiah ê soán-te̍k.

prefsnologin
Talk

Not logged in

Bô teng-ji̍p

prefsnologintext
Talk

You must be <a href="/wiki/Special:Userlogin">logged in</a> to set user preferences.

Lí it-tēng ài <a href="/wiki/Tek-pia%CC%8Dt:Userlogin">teng-ji̍p</a> chiah ē-tàng chhiâu iōng-chiá ê siat-tēng.

prefsreset
Talk

Preferences have been reset from storage.

Iōng-chiá siat-tēng í-keng chiàu goân siat-tēng têng-siat.

preview
Talk

Preview

Seng khoàⁿ-māi

previewconflict
Talk

This preview reflects the text in the upper text editing area as it will appear if you choose to save.

此預覽顯示了您於上方文字編輯框中的內容儲存之後將會顯示的結果。

previewnote
Talk

Remember that this is only a preview, and has not yet been saved!

Thê-chhéⁿ lí che sī 1 bīn kiám-cha chho͘-phe ēng--ê "seng-khoàⁿ-ia̍h" (preview page), iáu-bōe pó-chûn--khí-lâi!

prevn
Talk

previous $1

chêng $1 hāng

printableversion
Talk

Printable version

Ìn-soat pán-pún

printsubtitle
Talk

(From http://minnan.wikipedia.org)

⧼Printsubtitle⧽

protect
Talk

Protect

Pó-hō͘

protectcomment
Talk

Reason for protecting

Pó-hō· ê lí-iû

protectedarticle
Talk

protected [[$1]]

pó-hō͘ liáu "$1"

protectedpage
Talk

Protected page

Siū pó-hō͘ ê ia̍h

protectedpagewarning
Talk

WARNING: This page has been locked so that only users with sysop privileges can edit it. Be sure you are following the <a href='/w/wiki.phtml/Wikipedia:Protected_page_guidelines'>protected page guidelines</a>.

KÉNG-KÒ: Pún ia̍h só tiâu leh. Kan-taⁿ ū hêng-chèng te̍k-koân ê iōng-chiá (sysop) ē-sái siu-kái. Chhiáⁿ khak-tēng lí ū àn-chiàu kui-tēng chhú-lí siū pó-hō· ê ia̍h.

protectedtext
Talk

This page has been locked to prevent editing; there are a number of reasons why this may be so, please see [[Wikipedia:Protected page]].

You can view and copy the source of this page:

Pún ia̍h só tiâu leh bē-tàng siu-kái. Che ū kúi-nā-chióng khó-lêng ê goân-in; chhiáⁿ khoàⁿ Wikipedia:Protected page.

Lí iû-goân ū-hoat-tō· khoàⁿ kap khó·-pih pún ia̍h ê goân-sú lōe-iông:

protectlogpage
Talk

Protection_log

Pó-hō͘ kì-lio̍k

protectlogtext
Talk

Below is a list of page locks/unlocks. See [[Wikipedia:Protected page]] for more information.

Ē-kha lia̍t-chhut siū pó-hō· (locked) kap chhú-siau pó·-hō· (unlocked) ê ia̍h. Chhiáⁿ chham-khó Project:Siū pó-hō· ê ia̍h.

protectpage
Talk

Protect page

⧼Protectpage⧽

protectreason
Talk

(give a reason)

(lia̍t 1 ê lí-iû)

protectsub
Talk

(Protecting "$1")

(Pó-hō· "$1")

protectthispage
Talk

Protect this page

Pó-hō͘ chit ia̍h

proxyblocker
Talk

Proxy blocker

Hŭng-sō̤ dâi-lī hô-ô-ké gì gă-sĭ

proxyblockreason
Talk

Your IP address has been blocked because it is an open proxy. Please contact your Internet service provider or tech support and inform them of this serious security problem.

因您的 IP 位址是開放代理伺服器,已被封鎖。 請聯絡您的網路服務供應商或您所在組織的技術支援,告知他們此嚴重的安全性問題。

proxyblocksuccess
Talk

Done.

⧼Proxyblocksuccess⧽

qbbrowse
Talk

Browse

Liū-lám

qbedit
Talk

Edit

Siu-kái

qbfind
Talk

Find

Chhōe

qbmyoptions
Talk

My pages

Goá ê ia̍h

qbpageinfo
Talk

Context

⧼Qbpageinfo⧽

qbpageoptions
Talk

This page

Chit ia̍h

qbsettings
Talk

Quickbar settings

Quickbar ê siat-tēng

qbsettingsnote
Talk

This preference only works in the 'Standard' and the 'CologneBlue' skin.

Chit hāng siat-tēng kan-na sek-iōng 'Standard' kap 'CologneBlue' chit 2 chióng phôe.

qbspecialpages
Talk

Special pages

⧼Qbspecialpages⧽

querybtn
Talk

Submit query

⧼Querybtn⧽

querysuccessful
Talk

Query successful

⧼Querysuccessful⧽

randompage
Talk

Random page

Sûi-chāi kéng ia̍h

range_block_disabled
Talk

The sysop ability to create range blocks is disabled.

管理員可建立範圍封鎖的權限已被關閉。

rchide
Talk

in $4 form; $1 minor edits; $2 secondary namespaces; $3 multiple edits.

⧼Rchide⧽

rclinks
Talk

Show last $1 changes in last $2 days<br />$3

Hían-sī $2 ji̍t lāi siōng sin ê $1 hāng kái-piàn

rclistfrom
Talk

Show new changes starting from $1

Hián-sī tùi $1 kàu taⁿ ê sin kái-piàn

rcliu
Talk

$1 edits from logged in users

⧼Rcliu⧽

rcloaderr
Talk

Loading recent changes

⧼Rcloaderr⧽

rclsub
Talk

(to pages linked from "$1")

(tùi "$1" liân--koè-lâi ê ia̍h)

rcnote
Talk

Below are the last <strong>$1</strong> changes in last <strong>$2</strong> days.

Ē-kha sī $2 ji̍t lāi siōng sin ê $1 hāng kái-piàn.

rcnotefrom
Talk

Below are the changes since <b>$2</b> (up to <b>$1</b> shown).

Ē-kha sī $2 kàu taⁿ ê kái-piàn (ke̍k-ke hián-sī $1 hāng).

readonly
Talk

Database locked

Chu-liāu-khò· só tiâu leh

readonlytext
Talk

The database is currently locked to new entries and other modifications, probably for routine database maintenance, after which it will be back to normal. The administrator who locked it offered this explanation: <p>$1

Chu-liāu-khò· hiān-chú-sî só tiâu leh, bô khai-hòng hō· lâng siu-kái. Che tāi-khài sī in-ūi teh pān î-siu khang-khòe, oân-sêng liáu-āu èng-tong tō ē hôe-ho̍k chèng-siông. Hū-chek ê hêng-chèng jîn-oân lâu chit-ê soat-bêng:

$1

readonlywarning
Talk

WARNING: The database has been locked for maintenance, so you will not be able to save your edits right now. You may wish to cut-n-paste the text into a text file and save it for later.

CHÙ-Ì: Chu-liāu-khò· taⁿ só tiâu leh thang pān î-siu khang-khòe, só·-í lí hiān-chú-sî bô thang pó-chûn jīn-hô phian-chi̍p hāng-bo̍k. Lí ē-sái kā siong-koan pō·-hūn tah--ji̍p-khì 1-ê bûn-jī tóng-àn pó-chûn, āu-chhiú chiah koh kè-sio̍k.

recentchanges
Talk

Recent changes

Chòe-kīn ê kái-piàn

recentchangescount
Talk

Number of titles in recent changes

Hián-sī kúi tiâu chòe-kīn ê kái-piàn:

recentchangeslinked
Talk

Related changes

Siong-koan ê kái-piàn

recentchangestext
Talk

Track the most recent changes to the wiki on this page.

redirectedfrom
Talk

(Redirected from $1)

(Tùi $1 choán--lâi)

remembermypassword
Talk

Remember my password across sessions.

Kì tiâu góa ê bi̍t-bé (āu-chhiú teng-ji̍p iōng).

removechecked
Talk

Remove checked items from watchlist

Tùi kám-sī-toaⁿ tû tiāu phah-kau ê hāng-bo̍k

removedwatch
Talk

Removed from watchlist

Í-keng tùi kàm-sī-toaⁿ tû tiāu

removedwatchtext
Talk

The page "$1" has been removed from your watchlist.

"$1" chit ia̍h í-keng tùi lí ê kàm-sī-toaⁿ tû tiāu.

removingchecked
Talk

Removing requested items from watchlist...

Tng teh tû tiāu kàm-sī-toaⁿ bô-ài ê hāng-bo̍k...

resetprefs
Talk

Reset preferences

Têng siat-tēng

restorelink
Talk

$1 deleted edits

$1 thâi-tiàu ê pian-chi̍p

resultsperpage
Talk

Hits to show per page

1 ia̍h hián-sī kúi kiāⁿ?

retrievedfrom
Talk

Retrieved from "$1"

Lâi-goân: "$1"

returnto
Talk

Return to $1.

Tò-tńg khì $1

retypenew
Talk

Retype new password

Têng phah sin bi̍t-bé

reupload
Talk

Re-upload

Têng sàng-chiūⁿ-bāng

reuploaddesc
Talk

Return to the upload form.

Tò khì sàng-chiūⁿ-bāng ê pió.

reverted
Talk

Reverted to earlier revision

還原到較早的版本

revertimg
Talk

rev

⧼Revertimg⧽

revertpage
Talk

Reverted edit of $2, changed back to last version by $1

Chhú-siau $2 ê siu-kái, kái tńg khì $1 siōng bóe ê siu-tēng-pún

revhistory
Talk

Revision history

Siu-tēng le̍k-sú

revisionasof
Talk

Revision as of $1

$1 ê siu-tēng-pún

revnotfound
Talk

Revision not found

Chhōe bô siu-tēng-pún

revnotfoundtext
Talk

The old revision of the page you asked for could not be found. Please check the URL you used to access this page.

⧼Revnotfoundtext⧽

rfcurl
Talk

http://www.faqs.org/rfcs/rfc$1.html

https://tools.ietf.org/html/rfc$1

rights
Talk

Rights:

⧼Rights⧽

rollback
Talk

Roll back edits

Kā siu-kái ká tńg khì

rollback_short
Talk

Rollback

⧼Rollback_short⧽

rollbackfailed
Talk

Rollback failed

Ká bē tńg khì

rollbacklink
Talk

rollback

ká tńg khì

rows
Talk

Rows

Chōa

savearticle
Talk

Save page

Pó-chûn chit ia̍h

savedprefs
Talk

Your preferences have been saved.

Lí ê iōng-chiá siat-tēng í-keng pó-chûn khí lâi ah.

savefile
Talk

Save file

Pó-chûn tóng-àn

saveprefs
Talk

Save preferences

Pó-chûn siat-tēng

search
Talk

Search

Chhiau-chhoē

searchdisabled
Talk

<p>Sorry! Full text search has been disabled temporarily, for performance reasons. In the meantime, you can use the Google search below, which may be out of date.</p>

Pháiⁿ-sè! Ūi beh î-chhî hāu-lu̍t, choân-bûn kiám-sek ê kong-lêng chiām-sî bo khui. Chit toaⁿ sî-kan lí ē-sái iōng Google kiám-sek (lōe-iông ū khó-lêng m̄-sī siōng sin pán).

searchhelppage
Talk

Wikipedia:Searching

Help:Chhiau-chhoē

searchingwikipedia
Talk

Searching Wikipedia

Chhiau-chhoē Wikipedia

searchquery
Talk

For query "$1"

Koan-kiàn-sû "$1"

searchresults
Talk

Search results

Kiám-sek kiat-kó

searchresultshead
Talk

Search result settings

Chhiau-chhōe kiat-kó ê siat-tēng

searchresulttext
Talk

For more information about searching Wikipedia, see $1.

Koan-hē kiám-sek Wikipedia ê siông-sè pō·-sò·, chhiáⁿ chham-khó Help:Chhiau-chhoē.

sectionedit
Talk

(section)
(toāⁿ-lo̍h)

selectnewerversionfordiff
Talk

Select a newer version for comparison

Kéng khah sin ê pán-pún lâi phēng

selectolderversionfordiff
Talk

Select an older version for comparison

Kéng khah kū ê pán-pún lâi phēng

selectonly
Talk

Only read-only queries are allowed.

⧼Selectonly⧽

selflinks
Talk

Pages with Self Links

Í-hā ê ia̍h ū liân-kiat liân kàu ka-kī; che bô èng-kai.

selflinkstext
Talk

The following pages contain a link to themselves, which they should not.

⧼Selflinkstext⧽

seriousxhtmlerrors
Talk

There were serious xhtml markup errors detected by tidy.

Tidy hoat-kiàn giâm-tiōng ê xhtml markup ê chhò-gō·.

servertime
Talk

Server time is now

Server sî-kan hiān-chāi sī

set_rights_fail
Talk

<b>User rights for "$1" could not be set. (Did you enter the name correctly?)</b>

⧼Set_rights_fail⧽

set_user_rights
Talk

Set user rights

⧼Set_user_rights⧽

setbureaucratflag
Talk

Set bureaucrat flag

⧼Setbureaucratflag⧽

shortpages
Talk

Short pages

Té-ia̍h

show
Talk

show

hían-sī

showhideminor
Talk

$1 minor edits | $2 bots | $3 logged in users

$1 sió siu-kái | $2 bot | $3 teng-ji̍p iōng-chiá

showingresults
Talk

Showing below <b>$1</b> results starting with #<b>$2</b>.

Ē-kha tùi #$2 khai-sí hián-sī $1 hāng kiat-kó.

showingresultsnum
Talk

Showing below <b>$3</b> results starting with #<b>$2</b>.

⧼Showingresultsnum⧽

showlast
Talk

Show last $1 images sorted $2.

Hián-sī chêng $1 tiuⁿ iáⁿ-siōng ($2 pâi).

showpreview
Talk

Show preview

Seng khoàⁿ-māi

showtoc
Talk

show

khui

sig_tip
Talk

Your signature with timestamp

⧼Sig_tip⧽

sitestats
Talk

Site statistics

Chām ê thóng-kè sò·-ba̍k

sitestatstext
Talk

There are '''$1''' total pages in the database. This includes "talk" pages, pages about Wikipedia, minimal "stub" pages, redirects, and others that probably don't qualify as content pages. Excluding those, there are '''$2''' pages that are probably legitimate content pages.

There have been a total of '''$3''' page views, and '''$4''' page edits since the wiki was setup. That comes to '''$5''' average edits per page, and '''$6''' views per edit.

Chu-liāu-khò· lóng-chóng ū $1 ia̍h. Pau-koat thó-lūn ia̍h, koan-hē Wikipedia ê ia̍h, iù-khí ê "ia̍h-phí" (stub), choán-ia̍h (redirects) kap kî-thaⁿ tāi-khài bô lōe-iông ê ia̍h. Hiah-ê ia̍h khàu tiāu liáu-āu, ū $2 ia̍h tāi-khài sī chiàⁿ-káng ê lōe-iông-ia̍h.

Chēng siat-li̍p chit ê wiki kàu taⁿ, lóng-chóng ū $4 pái siu-kái. Téng-ū pêng-kin 1 ia̍h siu-kái $5 pái.

sitesubtitle
Talk

The Free Encyclopedia

Chū-iû ê Pek-kho-choân-su

sitesupport
Talk

Donations

Kià-hù

sitetitle
Talk

Wikipedia

Wikipedia

siteuser
Talk

Wikipedia user $1

Wikipedia iōng-chiá $1

siteusers
Talk

Wikipedia user(s) $1

Wikipedia iōng-chiá $1

skin
Talk

Skin

Phôe

spamprotectiontext
Talk

The page you wanted to save was blocked by the spam filter. This is probably caused by a link to an external site.

You might want to check the following regular expression for patterns that are currently blocked:

您輸入文字內容已被垃圾訊息過濾程式禁止儲存,可能因您的內容包含了已封鎖的外部連結。

spamprotectiontitle
Talk

Spam protection filter

垃圾連結過濾器

specialpage
Talk

Special Page

Te̍k-sû-ia̍h

specialpages
Talk

Special pages

Te̍k-sû-ia̍h

spheading
Talk

Special pages for all users

⧼Spheading⧽

sqlislogged
Talk

Please note that all queries are logged.

⧼Sqlislogged⧽

sqlquery
Talk

Enter query

⧼Sqlquery⧽

statistics
Talk

Statistics

Thóng-kè

storedversion
Talk

Stored version

Chu-liāu-khò· ê pán-pún

stubthreshold
Talk

Threshold for stub display

Hián-sī stub ê tí-chí

subcategories
Talk

Subcategories

Ē-lūi-pia̍t

subcategorycount
Talk

There are $1 subcategories to this category.

Chit ê lūi-pia̍t ū $1 ê ē-lūi-pia̍t.

subject
Talk

Subject/headline

Tê-bo̍k/piau-tê

subjectpage
Talk

View subject

⧼Subjectpage⧽

successfulupload
Talk

Successful upload

Sàng-chiūⁿ-bāng sêng-kong

summary
Talk

Summary

Khài-iàu

sysopspheading
Talk

For sysop use only

⧼Sysopspheading⧽

sysoptext
Talk

The action you have requested can only be performed by users with "sysop" status. See $1.

⧼Sysoptext⧽

sysoptitle
Talk

Sysop access required

⧼Sysoptitle⧽

tableform
Talk

table

⧼Tableform⧽

talk
Talk

Discussion

Thó-lūn

talkexists
Talk

The page itself was moved successfully, but the talk page could not be moved because one already exists at the new title. Please merge them manually.

Ia̍h ê loē-bûn ū soá cháu, m̄-koh siong-koan ê thó-lūn-ia̍h bô toè leh soá, in-ūi sin piau-tê pun-té tō ū hit ia̍h. Chhiáⁿ iōng jîn-kang ê hoat-tō· kā ha̍p-pèng.

talkpage
Talk

Discuss this page

Thó-lūn chit ia̍h

talkpagemoved
Talk

The corresponding talk page was also moved.

Siong-koan ê thó-lūn-ia̍h oân-nâ ū sóa.

talkpagenotmoved
Talk

The corresponding talk page was <strong>not</strong> moved.

sóa siong-koan ê thó-lūn-ia̍h.

talkpagetext
Talk

<!-- MediaWiki:talkpagetext -->

textboxsize
Talk

Textbox dimensions

Pian-chi̍p

textmatches
Talk

Page text matches

Lōe-iông ū-tùi ê bûn-chiuⁿ

thisisdeleted
Talk

View or restore $1?

Khoàⁿ a̍h-sī kiù $1?

thumbnail-more
Talk

Enlarge

Hòng-tōa

timezonelegend
Talk

Time zone

Sî-khu

timezoneoffset
Talk

Offset

Sî-chha

timezonetext
Talk

Enter number of hours your local time differs from server time (UTC).

Su-ji̍p lí chāi-tē sî-kan kap server sî-kan (UTC) chha kúi tiám-cheng.

titlematches
Talk

Article title matches

Phiau-tê ū-tùi ê bûn-chiuⁿ

toc
Talk

Table of contents

Bo̍k-lo̍k

toolbox
Talk

Toolbox

Ke-si kheh-á

tooltip-compareselectedversions
Talk

See the differences between the two selected versions of this page. [alt-v]

查閱此頁面兩個已選擇的修訂間的差異

tooltip-minoredit
Talk

Mark this as a minor edit [alt-i]

記這是一个小改

tooltip-preview
Talk

Preview your changes, please use this before saving! [alt-p]

Chhiáⁿ tī pó-chûn chìn-chêng, seng khoàⁿ-māi ū siáⁿ-mih kái-piàn!

tooltip-save
Talk

Save your changes [alt-s]

Chiong pian-siá hó-sè-ê pô-chûn khì--lâi.

tooltip-search
Talk

Search this wiki [alt-f]

Chhoē Wikipedia

uclinks
Talk

View the last $1 changes; view the last $2 days.

⧼Uclinks⧽

ucnote
Talk

Below are this user's last <b>$1</b> changes in the last <b>$2</b> days.

⧼Ucnote⧽

uctop
Talk

(top)
(siōng téng ê)

unblockip
Talk

Unblock user

開放用戶

unblockiptext
Talk

Use the form below to restore write access to a previously blocked IP address or username.

使用以下表單以還原之前被封鎖的 IP 位址或使用者名稱的寫入權限。

unblocklink
Talk

unblock

chhú-siau hong-só

unblocklogentry
Talk

unblocked "$1"

已解除封鎖 $1

undelete
Talk

Restore deleted page

Kiù thâi tiāu ê ia̍h

undelete_short
Talk

Undelete $1 edits

Kiù

undeletearticle
Talk

Restore deleted page

Kiù thâi tiāu ê ia̍h

undeletebtn
Talk

Restore!

恢復

undeletedarticle
Talk

restored "$1"

restored "$1"

undeletedtext
Talk

[[$1]] has been successfully restored. See [[Wikipedia:Deletion_log]] for a record of recent deletions and restorations.

⧼Undeletedtext⧽

undeletehistory
Talk

If you restore the page, all revisions will be restored to the history. If a new page with the same name has been created since the deletion, the restored revisions will appear in the prior history, and the current revision of the live page will not be automatically replaced.

If you restore the page, all revisions will be restored to the history. If a new page with the same name has been created since the deletion, the restored revisions will appear in the prior history.

undeletepage
Talk

View and restore deleted pages

Khoàⁿ kap kiù thâi tiāu ê ia̍h

undeletepagetext
Talk

The following pages have been deleted but are still in the archive and can be restored. The archive may be periodically cleaned out.

下列 $1 個頁面已刪除但尚在封存,仍可還原。 封存的檔案可能會定時清理。

undeleterevision
Talk

Deleted revision as of $1

⧼Undeleterevision⧽

undeleterevisions
Talk

$1 revisions archived

已刪除 $1 個修訂

unexpected
Talk

Unexpected value: "$1"="$2".

Koài-koài ê pió-tat: "$1"="$2"。

unlockbtn
Talk

Unlock database

開數據庫

unlockconfirm
Talk

Yes, I really want to unlock the database.

是的,我想要解除鎖定資料庫。

unlockdb
Talk

Unlock database

解除鎖定資料庫

unlockdbsuccesssub
Talk

Database lock removed

已移除資料庫鎖定

unlockdbsuccesstext
Talk

The database has been unlocked.

已解除鎖定資料庫。

unlockdbtext
Talk

Unlocking the database will restore the ability of all users to edit pages, change their preferences, edit their watchlists, and other things requiring changes in the database. Please confirm that this is what you intend to do.

解除鎖定資料庫會恢復所有使用者編輯頁面、更改偏好設定、編輯監視清單與其他需要更動到資料庫的操作。 請確認您是否要這樣做。

unprotect
Talk

Unprotect

Chhú-siau pó-hō·

unprotectcomment
Talk

Reason for unprotecting

Chhú-siau pó-hō· ê lí-iû

unprotectedarticle
Talk

unprotected [[$1]]

已解除「$1」的保護

unprotectsub
Talk

(Unprotecting "$1")

⧼Unprotectsub⧽

unprotectthispage
Talk

Unprotect this page

Chhú-siau pó-hō· chit ia̍h

unusedimages
Talk

Unused images

Bô iōng ê iáⁿ-siōng

unusedimagestext
Talk

<p>Please note that other web sites may link to an image with a direct URL, and so may still be listed here despite being in active use.

Chhiáⁿ chù-ì: kî-thaⁿ ê bāng-chām ū khó-lêng iōng URL ti̍t-chiap liân kàu iáⁿ-siōng, só·-í sui-jiân chhiâng-chāi teh iōng, mā sī ē lia̍t tī chia.

unwatch
Talk

Unwatch

Mài kàm-sī

unwatchthispage
Talk

Stop watching

Mài koh kàm-sī

updated
Talk

(Updated)

(kài-koè--ah)

upload
Talk

Upload file

Kā tóng-àn chiūⁿ-bāng

uploadbtn
Talk

Upload file

Kā tóng-àn chiūⁿ-bāng

uploaddisabled
Talk

Sorry, uploading is disabled.

Pháiⁿ-sè, sàng chiūⁿ-bāng ê kong-lêng bô khui.

uploadedfiles
Talk

Uploaded files

Tóng-àn í-keng sàng chiūⁿ-bāng

uploadedimage
Talk

uploaded "$1"

thoân "$1" chiūⁿ-bāng

uploaderror
Talk

Upload error

Upload chhò-gō·

uploadfile
Talk

Upload images, sounds, documents etc.

Kā iáⁿ-siōng, siaⁿ-im, bûn-kiāⁿ, téng-téng chiūⁿ-bāng.

uploadlink
Talk

Upload images

⧼Uploadlink⧽

uploadlog
Talk

upload log

upload kì-lio̍k

uploadlogpage
Talk

Upload_log

Ap-ló͘ ê kì-lio̍k

uploadlogpagetext
Talk

Below is a list of the most recent file uploads. All times shown are server time (UTC). <ul> </ul>

Í-hā sī chòe-kīn sàng-chiūⁿ-bāng ê tóng-àn ê lia̍t-toaⁿ. Sî-kan lóng sī server sî-kan (UTC).

uploadnologin
Talk

Not logged in

Bô teng-ji̍p

uploadnologintext
Talk

You must be <a href="/wiki/Special:Userlogin">logged in</a> to upload files.

Bô <a href="/wiki/Tek-pia%CC%8Dt:Userlogin">teng-ji̍p</a> bē-sái-tit kā tóng-àn sàng-chiūⁿ-bāng.

uploadtext
Talk

<strong>STOP!</strong> Before you upload here, make sure to read and follow the <a href="/wiki/Special:Image_use_policy">image use policy</a>. <p>If a file with the name you are specifying already exists on the wiki, it'll be replaced without warning. So unless you mean to update a file, it's a good idea to first check if such a file exists. <p>To view or search previously uploaded images, go to the <a href="/wiki/Special:Imagelist">list of uploaded images</a>. Uploads and deletions are logged on the <a href="/wiki/Wikipedia:Upload_log">upload log</a>. </p><p>Use the form below to upload new image files for use in illustrating your pages. On most browsers, you will see a "Browse..." button, which will bring up your operating system's standard file open dialog. Choosing a file will fill the name of that file into the text field next to the button. You must also check the box affirming that you are not violating any copyrights by uploading the file. Press the "Upload" button to finish the upload. This may take some time if you have a slow internet connection. <p>The preferred formats are JPEG for photographic images, PNG for drawings and other iconic images, and OGG for sounds. Please name your files descriptively to avoid confusion. To include the image in a page, use a link in the form <b>[[Image:file.jpg]]</b> or <b>[[Image:file.png|alt text]]</b> or <b>[[Media:file.ogg]]</b> for sounds. <p>Please note that as with wiki pages, others may edit or delete your uploads if they think it serves the project, and you may be blocked from uploading if you abuse the system.

BĀN-CHHIÁⁿ! Lí sàng-chiūⁿ-bāng chìn-chêng, tio̍h seng tha̍k kap chun-siú iáⁿ-siōng sú-iōng chèng-chhek.

 • Kiàn-gī thoân-sàng iáⁿ-siōng chìn-chêng seng khak-tēng bô sio-siâng ê tóng-àn miâ-chheng tī leh. Beh khoàⁿ a̍h-sī chhiau-chhōe í-keng chiūⁿ-bāng ê iáⁿ-siōng, chhiáⁿ chham-khó Iáⁿ-siōng lia̍t-toaⁿ. Só·-ū thoân-sàng, thâi-tiāu ê kì-lo̍k lóng tī upload log.
 • Kap kî-thaⁿ ê wiki-ia̍h kāng-khoán, nā ū su-iàu, pa̍t-lâng oân-ná ē-sái siu-kái he̍k-chiá thâi tiāu lí thoân chiūⁿ-bāng ê mi̍h. M̄-thang chau-that chit ê hē-thóng, bô lí í-āu ē sit-khì thoân-sàng ê koân-lī.
 • Kiàn-gī siòng-phìⁿ iōng JPEG ê keh-sek, tô· kap âng-á-phiau iōng PNG, siaⁿ-im tóng-àn iōng OGG. Chhiáⁿ kā lí ê tóng-àn hō sek-tong ê miâ chiah ē hong-piān khu-pia̍t. Beh kā iáⁿ-siōng hē tī ia̍h lāi-té, siat 1 ê chit khoán ê liân-kiat:
  • [[{{ns:6}}:file.jpg]] a̍h-sī
  • [[{{ns:6}}:file.png|biô-siá bûn-jī]] a̍h-sī
  • [[{{ns:-2}}:file.ogg]] (siaⁿ-im tóng-àn).

Iōng ē-kha chit tiuⁿ pió chiōng lí beh ín-iōng ê iáⁿ-siōng thoân-chiūⁿ-bāng. Tōa-pō·-hūn ê liû-lám-khì ē hián-sī chhi̍h-liú-á siá Liû-lám; che ē-sái iōng lâi khui lí ê tiān-náu (kè-sǹg-ki) hē-thóng ê tóng-àn lia̍t-toaⁿ. Iáⁿ-siōng ê tóng-àn kéng hó liáu-āu, tóng-àn ê miâ-chheng ē chū-tōng ji̍p-khì hit ê chhi̍h-liú-á piⁿ--á ê keh-á lāi-bīn. Lí oân-ná su-iàu kau hit ê keh-á, piáu-sī lí khak-tēng bô ûi-hoán jīn-hô tù-chok-koân. Sòa--lo̍h-khì chhi̍h "Kā tóng-àn chiūⁿ-bāng" tō ē-tàng oân-sêng. Ká-sú lí chiūⁿ-bāng ê sok-tō· bān, hoān-sè ē khah kú.

uploadwarning
Talk

Upload warning

Upload kéng-kò

usenewcategorypage
Talk

1

Set first character to "0" to disable the new category page layout.

⧼Usenewcategorypage⧽

user_rights_set
Talk

<b>User rights for "$1" updated</b>

⧼User_rights_set⧽

usercssjsyoucanpreview
Talk

<strong>Tip:</strong> Use the 'Show preview' button to test your new css/js before saving.

Phiat-pō·: Pó-chûn chìn-chêng ē-sái chhi̍h 'Seng khoàⁿ-māi' kiám-cha sin ê CSS a̍h-sī JavaScript.

usercsspreview
Talk

'''Remember that you are only previewing your user css, it has not yet been saved!'''

Sè-jī! Lí hiān-chú-sî khoàⁿ--ê sī lí ê su-jîn css ê preview; che iáu-bōe pó-chûn--khí-lâi!

userexists
Talk

The user name you entered is already in use. Please choose a different name.

Lí beh ti̍h ê iōng-chiá miâ-chheng í-keng ū lâng iōng. Chhiáⁿ kéng pa̍t-ê miâ.

userjspreview
Talk

'''Remember that you are only testing/previewing your user javascript, it has not yet been saved!'''

Sè-jī! Lí hiān-chú-sî chhì khoàⁿ--ê sī lí ka-kī ê javascript; che iáu-bōe pó-chûn--khí-lâi!

userlogin
Talk

Log in

Teng-ji̍p

userlogout
Talk

Log out

Teng-chhut

usermailererror
Talk

Mail object returned error:

⧼Usermailererror⧽

userpage
Talk

View user page

Khoàⁿ iōng-chiá ê Ia̍h

userstats
Talk

User statistics

Iōng-chiá thóng-kè sò·-ba̍k

userstatstext
Talk

There are '''$1''' registered users. '''$2''' of these are administrators (see $3).

Ū $1 ê iōng-chiá chù-chheh. Kî-tiong $2 ê ($4%) sī $5.

version
Talk

Version

Pán-pún

viewcount
Talk

This page has been accessed $1 times.

Pún-ia̍h kàu taⁿ ū $1 pái access.

viewprevnext
Talk

View ($1) ($2) ($3).

Khoàⁿ ($1) ($2) ($3).

viewsource
Talk

View source

Khoàⁿ goân-sú lōe-iông

viewtalkpage
Talk

View discussion

Khoàⁿ thó-lūn

wantedpages
Talk

Wanted pages

Beh ti̍h ê ia̍h

watch
Talk

Watch

kàm-sī

watchdetails
Talk

($1 pages watched not counting talk pages; $2 total pages edited since cutoff; $3... <a href='$4'>show and edit complete list</a>.)

$1 ia̍h kàm-sī tiong (bô pau-koat thó-lūn-ia̍h). Lí ē-sái hián-sī/siu-kái kui-ê lia̍t-toaⁿ.

watcheditlist
Talk

Here's an alphabetical list of your watched pages. Check the boxes of pages you want to remove from your watchlist and click the 'remove checked' button at the bottom of the screen.

Che sī lí kàm-sī ê ia̍h ê lia̍t-toaⁿ (àn-chiàu jī-bó pâi ê). Kā beh tùi kàm-sī-toaⁿ tû tiāu ê ia̍h phah-kau, liáu-āu chhi̍h 'Tùi kám-sī-toaⁿ tû tiāu...' ê button (tī gîn-bō· ē-pêng).

watchlist
Talk

My watchlist

Góa ê kàm-sī-toaⁿ

watchlistcontains
Talk

Your watchlist contains $1 pages.

Lí ê kàm-sī-toaⁿ siu $1 ia̍h.

watchlistsub
Talk

(for user "$1")

(iōng-chiá "$1" choan-iōng)

watchmethod-list
Talk

checking watched pages for recent edits

tng teh kiám-cha kàm-sī ê ia̍h khoàⁿ chòe-kīn ū siu-kái bô

watchmethod-recent
Talk

checking recent edits for watched pages

tng teh kíam-cha choè-kīn ê siu-kái, khoàⁿ ū kàm-sī ê ia̍h bô

watchnochange
Talk

None of your watched items were edited in the time period displayed.

Lí kàm-sī ê hāng-bo̍k tī hián-sī ê sî-kî í-lāi lóng bô siu-kái kòe.

watchnologin
Talk

Not logged in

Bô teng-ji̍p

watchnologintext
Talk

You must be <a href="/wiki/Special:Userlogin">logged in</a> to modify your watchlist.

Lí it-tēng ài <a href="/wiki/Tek-pia%CC%8Dt:Userlogin">teng-ji̍p</a> chiah ē-tàng siu-kái lí ê kàm-sī-toaⁿ.

watchthis
Talk

Watch this page

Kàm-sī chit ia̍h

watchthispage
Talk

Watch this page

Kàm-sī chit ia̍h

welcomecreation
Talk

<h2>Welcome, $1!</h2><p>Your account has been created. Don't forget to change your Wikipedia preferences.

Hoan-gêng $1![kái goân-sú-bé]

Í-keng khui hó lí ê kháu-chō. M̄-hó bē-kì-tit chhiâu lí ê iōng-chiá siat-tēng.

whatlinkshere
Talk

What links here

Tó-ūi liân kàu chia

whitelistacctext
Talk

To be allowed to create accounts in this Wiki you have to [[Special:Userlogin|log]] in and have the appropriate permissions.

Beh ē-tàng tiàm chit ê Wiki khui kháu-chō, lí su-iàu teng-ji̍p jī-chhiáⁿ ū sek-tong ê hí-khó.

whitelistacctitle
Talk

You are not allowed to create an account

Bô ún-chún lí khui kháu-chō

whitelistedittext
Talk

You have to [[Special:Userlogin|login]] to edit pages.

Lí ài teng-ji̍p chiah ē-sái siu-kái.

whitelistedittitle
Talk

Login required to edit

Su-iàu teng-ji̍p chiah ē-sái siu-kái

whitelistreadtext
Talk

You have to [[Special:Userlogin|login]] to read pages.

Lí ài teng-ji̍p chiah ē-sái tha̍k.

whitelistreadtitle
Talk

Login required to read

Su-iàu teng-ji̍p chiah ē-iong-tit tha̍k

wikipediapage
Talk

View project page

⧼Wikipediapage⧽

wikititlesuffix
Talk

Wikipedia

⧼Wikititlesuffix⧽

wlnote
Talk

Below are the last $1 changes in the last <b>$2</b> hours.

Ē-kha sī $2 tiám-cheng í-lāi siōng sin ê $1 ê kái-piàn.

wlsaved
Talk

This is a saved version of your watchlist.

Che sī lí ê kàm-sī-toaⁿ ê saved pán-pún.

wlshowlast
Talk

Show last $1 hours $2 days $3

⧼Wlshowlast⧽

wrong_wfQuery_params
Talk

Incorrect parameters to wfQuery()<br /> Function: $1<br /> Query: $2

⧼Wrong_wfQuery_params⧽

wrongpassword
Talk

The password you entered is incorrect. Please try again.

Lí su-ji̍p ê bi̍t-bé ū têng-tâⁿ. Chhiáⁿ têng chhì.

yourdiff
Talk

Differences

Chha-pia̍t

youremail
Talk

Your email*

 • Lí ê email

yourname
Talk

Your user name

Lí ê iōng-chiá miâ-chheng

yournick
Talk

Your nickname (for signatures)

Lí ê sió-miâ (chhiam-miâ iōng)

yourpassword
Talk

Your password

Lí ê bi̍t-bé

yourpasswordagain
Talk

Retype password

Têng phah bi̍t-bé

yourrealname
Talk

Your real name*

Lí ê chin miâ*

yourtext
Talk

Your text

Lí ê bûn-jī