Wikipedia:Bân-lâm-hē giân-gí to-pán-pún siat-sióng

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

In-ūi "Bân-lâm-gí" chit-ê tōa ka-cho̍k pún-sin í-keng chin to-iūⁿ, thang kóng kî-si̍t ē-tàng sǹg sī chi̍t-ê macrolanguage. Tâi-gí chú-liû ê khiuⁿ-kháu, put-koán sī siá Lô-má-jī ia̍h Hàn-jī, tùi kóng Tiô-chiu-ōe ê lâng lâi kóng sī chin oh tha̍k-ū--ê (tû-liáu tùi Hàn-jī ê jīn-bat thang chai-iáⁿ tōa-hūn chiàu-jī ê ì-sù, chóng-sī siōng-sè ì-gī kap chi̍t kóa koàn-sì lóng ū chha-pia̍t).

Í-āu pún wiki ū khó-lêng thiah hun chē-ê pán-pún (si̍t-chè ê chhau-chok sī sin khui lēng-gōa ê pán-pún). Chóng-sī Wikipedia ê kong-chiòng chham-ú sèng-chit, hō͘ chit khoán tāi-chì tiāⁿ ài thoa-soa chē tang, só͘-í ū hèng-chhù ê lâng mā ē-tàng seng ka-tī ēng MediaWiki (ia̍h kî tha wiki-sek ê hē-thóng) nńg-thé tī gōa-kháu ê bāng-lō͘ ho̍k-bū ia̍h ka-tī ê server chè-chok bāng-chām. Put-koán sī siat ùi Wikimedia lāi-gōa, chia choan-bûn tîn-lia̍t koan-hē chit khoán khang-khòe ê chu-sìn.

ISO 639[kái goân-sú-bé]

Wikimedia chhái-ēng ê ISO 639-3 hō-bé ka-ta siat nan chi̍t-ê tōa lūi. Nā beh thiah-hun, su-iàu te̍k-pia̍t sin-chhéng. Khah-chá Tiô-chiu-ōe pán-pún tng teh thó-lūn ê sî, ū lâng pat chhéng kòe sin hō-bé, chóng-sī in-ūi tiah-hun bô goân-choân, hō͘ SIL kī-choat.

ISO 639-6 ū Tâi-gí chit lūi, chóng-sī chit thò hō-bé goân hoat-piáu hong í-keng chhú-siau, jî-chhiá Wikimedia mā bô chhái-ēng.

Koan-liân thó-lūn[kái goân-sú-bé]

Tâi-gí[kái goân-sú-bé]

Tiô-chiu-ōe[kái goân-sú-bé]

Khah-chá ê gī-lūn[kái goân-sú-bé]

Tī Wikimedia gōa-kháu khai-siat ê koan-liân chu-goân[kái goân-sú-bé]

  • Heroku (ē-tàng bián-hùi lī-ēng ê PaaS ho̍k-bū)