Wikipedia:Chhiū-á-kha/Chhng-khò͘ 2

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Chù-ì: chi̍t-ia̍h ê lōe-iông sī tùi 2005 nî 7 go̍eh kàu 2005 nî 12 goe̍h chhiū-á-kha ê kū thó-lūn soá-lâi chia, chhiáⁿ mài tiàm chi̍t-ia̍h koân-téng pian-chi̍p, siu-kái. Siat-sú ū būn-tê chhiaⁿ tiàm thó-lū-ia̍h thó-lūn.

Tē 1000 phiⁿ![kái goân-sí-bé]

Tē 1000 phiⁿ sī hu̍t-chú iông-ha̍p. – Kaihsu 19:15, 30 6g 2005 (UTC)

Chin-chán, kiong-hí tāi-ke!! Góa í-keng tah-tiám m:Wikimedia News --Chùn-hiàn 03:03, 1 7g 2005 (UTC)
Kha-chhiú chiâⁿ kín! Lia̍h-chún 7-goe̍h-té chiah ē pê kàu hia kong.... Taⁿ iáu khiàm 1 phiⁿ chiah ū-kàu gia̍h ka-ji̍p en: hit-pêng ê "over 1000" hit lūi. Ka-iû! A-giâu 11:36, 1 7g 2005 (UTC)
Hō· lí: Kho-ha̍kKaihsu 14:31, 1 7g 2005 (UTC)

Hàn-jī-sèⁿ tho̍k-im (Eng-gí Wikipedia)[kái goân-sí-bé]

Chhiáⁿ tàu pó·-chhiong en:List of common Chinese surnames Hō-ló-oē ê pō·-hūn. A-giâu 9 Chhit-goe̍h 2005 07:43 (UTC)

POJ Sek-ín[kái goân-sí-bé]

Góa kin-á-ji̍t siuⁿ-tio̍h, kám ū khó-lêng iōng Category chit-ê kong-lêng chò chi̍t-chióng ê POJ sek-ín. Khó-pí kóng. Category:Thâu-jī sī "A", iā-sī Category:POJ Sek-ín "A". Nā Category A kòe-thâu móa, chia koh iù-hun Category:Thâu-jī sī Ai téng-téng. M̄-koh, bô-hoat chhú-lí REDIRECT. P.S. Mediawiki 1.6 khó-lêng ū "Localized sort order for sorted lists". Pektiong 04:59, 19 Chhit-goe̍h 2005 (UTC)

Iōng chhiau-chhōe iân-jín hoān-sè khah kán-tan ;) A-giâu 23:57, 19 Chhit-goe̍h 2005 (UTC)

提議關閉大部分版本的Wikipedia[kái goân-sí-bé]

我在meta提了一個關閉wiki政策的提議(英語)。其中使用的範例之一是閩南語版。如果有意見,請不吝發表。謝謝。 -- Toytoy 08:18, 24 Chhit-goe̍h 2005 (UTC)

toytoy兄,你應該要懂得體諒小語言的維基,今天它小,不代表沒有發展的潛力,不代表他的記載沒有價值。而且你在元維基的發言,可能會傷害到其他眾多的小語言版維基參與者。--Jasonzhuocn 10:51, 24 Chhit-goe̍h 2005 (UTC)
閩南語不是小語言。姑且不談這個方言到底算是世界第21名還是22名,以閩南語使用者的數量、分布、經濟力、教育水準來看,每個月多一兩個積極參與的用戶應該不困難。為什麼會一年過後(以前的Holopedia還不算)還只有這種規模?還會弄到一個人編輯次數超過一半(我不是要阿嬌不編輯,而是說人數增加後,個人影響力必然降低)?政策一定有錯,而且是大錯特錯。
我認為第一點,中國歷史上閩南地區不是沒有文化,但是社會力自然或是半強迫發展出我手不寫我口的文化。別說是閩南語,任何一種方言都一樣。你知道北京土話不等於官話、國語或是普通話嗎?連北京人都不會我手寫我口。第二點,除了極少數人口外,沒人用POJ。一開始就違逆歷史常態,然後又用了沒人懂的書寫系統,如果這樣的政策叫對,我不知道世界上還剩下什麼可以批評的東西。我不認為在這兩個明顯的條件下,閩南語版有什麼進步的潛力。
雖然閩南語號稱世界第21名還是22名,實際上:
 • 說閩南語+用閩南語學習高等教育的人口:恐怕在200名以外。
 • 說閩南語+用POJ書寫的人口:恐怕也在200名以外。
 • 說閩南語+用閩南語學習高等教育的人口+用POJ書寫的人口:根本不知道該怎麼猜了。
所以我對這裡的發展潛力完全不抱任何希望。我是實事求是的人,請別叫我作白日夢。也許短期內阿嬌被我逼到會多找幾個人參加,但是長遠來看,這裡的瓶頸會很早出現,人數成長會很快趨緩,最後會連已經參加的人都放棄。我的預言不可能有錯。
我很樂意傷害其他眾多的小語言版維基參與者。因為寫百科全書是要對讀者負責的。我可以傷害作者,藉以保護讀者。當然如果根本沒有讀者,那傷害作者就更沒有關係了。因為那是作者自己傷害自己。如果寫那麼多東西沒有人看,或者說大家都看不懂,這是作者自找的。我不能負責。
如果英文版維基開始時,規定要用摩門教的en:deseret alphabet寫牙買加口語,看看英文版維基到現在會有幾個人參與。要叫百科全書,至少要符合一點最起碼的客觀要求。我當然可以改攻擊西西里方言或是亞美尼亞語的版本,因為那兩個版本一人獨大的情形更嚴重。但是西西里方言我不可能懂,亞美尼亞文我四年前摸過一點,字母還沒學會就放棄了。我當然找閩南語開刀,誰叫這個版本是非人造語言一人獨大的第三名。其實我的目標是每個都罵,而且希望他們關掉這些經營方式錯誤的版本。可惜小弟才疏學淺,只能拿閩南語開刀。 -- Toytoy 13:31, 24 Chhit-goe̍h 2005 (UTC)
我前句所稱小語言指的是維基百科條目規模小,而非該語言使用者的人口,現在的阿拉伯語維基也是您的所列出的小語言版,對吧。
至於toy兄提到的其他部分,我暫時不回應。
至於toy兄很樂意傷害其他眾多的小語言版維基參與者,還是請你改改口氣,有不同意見可以好好交流討論,請不要如此傷害中文使用者的形象。唉~其他語言的使用者看到有一位中文使用者說出這種話,不曉得會給我們什麼印象?
閩南語的書寫者,抱歉了,不會閩南語,我用國語在這裡留言--Jasonzhuocn 13:55, 24 Chhit-goe̍h 2005 (UTC)
對,阿拉伯語的使用者很多,但是阿拉伯文wiki的使用者極少,他們也面臨相當程度的一人獨大,但是還沒閩南語嚴重。如果我有生殺大權,假設研究證實阿拉伯文版品質低落,而我關掉阿拉伯文wiki,少數用戶一定哇哇叫。但是絕大多數的阿拉伯語使用者不會感激我關掉一個品質堪慮的wiki,因為他們連用都不會用。搞不好還有人會跟著少數人起鬨罵我。事實是他們根本不會用那個版本。否定的人不是我,而是他們。但是他們會罵我,這就叫做:Lâng chia̍h bí-hún, i lé hoat sio.
這就是人性。還有,人活著不是當外國人的寵物。只有公然抵觸,長遠下來才能得到他們的尊敬。我會跟中文版撇清關係。 -- Toytoy 14:45, 24 Chhit-goe̍h 2005 (UTC)
這些日子來,toy兄為維基的政策提出了不少意見,辛苦了。我相信人性光輝的一面,如果別人做的不好,你就伸出你熱忱的雙手去幫助他們吧。你已聲明你是來自於台灣的中文使用者,這與你是否將與中文版維基撇清關係無涉,而是顯示了中文使用者之中,存在著不懂得尊重的人。多寫寫原創條目吧,維基百科需要像你這麼熱忱且要求高標準的作者來編寫內容的。--Jasonzhuocn 15:09, 24 Chhit-goe̍h 2005 (UTC)

Hello. I'm running a interwiki bot on the korean wikipedia. I'm using pywikipediafor Chobot. Can I ask a bot status for Chobot in minnan wikipedia? -- ChongDae

Hello, ChongDae, thanks a lot for the bot work. In fact, I've been thinking the exact thought, so please feel free to get bot status. Although I, too, run a bot (User:Holobot), its activity has been very limited, mostly due to my lack of broadband until recently (and lack of experience). A-giâu 10:32, 24 Chhit-goe̍h 2005 (UTC)

這是什麼語言呢﹖[kái goân-sí-bé]

我沒看過這樣的﹗218.44.198.208 07:42, 16 Cha̍p-it-goe̍h 2004 (UTC)

我上小學前也沒有看過ㄅㄆㄇㄈ :) 這是以白話字 書寫的鶴佬話,在台灣俗稱台語或閩南語。 A-giâu 00:41, 17 Nov 2004 (UTC)

li de xia xia wa kua bo! 完全看不懂!請問這種拼音是哪裡在採用的?謝謝! 完全看不懂!请问这种拼音是哪里在采用的?谢谢! 220.136.129.72 14:21, 17 Cha̍p-jī-goe̍h 2004 (UTC)

十九世纪的南洋华人(福建人)社会, 闽南厦门一带有这个传统. 目前台湾民间社会还有人在用,最近几年似乎使用人口有成长. 一部份的公立学校有教授. 书籍约一千本左右. A-giâu 22:32, 20 Dec 2004 (UTC)

Su-siá bûn-jī (書寫文字)[kái goân-sí-bé]

(zh-guoyu-Hant:國語/普通話)

我發現這個閩南語的wiki真的是很驚奇啊 我會聽跟說閩南語 但卻無法讀或寫這裡所使用的拼音文字 大多只能用猜的 蠻吃力的 我也想寫一些關於在地文化 或關於台灣特色 的 文章


我有一些想法: 如同中文的wiki有簡繁體的轉換 是否我們也可以用呢

閩南語拼音 與 國語用字 之間的切換

譬如說 Thâu-ia̍h 切換後便 掏壓(同音) 頭頁(借國語字, 較易理解, 仿音) 不過因該是很難克服 不只是程式技術上的問題 我想可能 一個拼音可能有多個對應的同音字

不過一個折衷的方案 也可以說是另一項工程 是將所有可能的同音字先定義好 或每個字或詞的國語用字有一定的規範

這就是編寫一部閩南語字辭典wiktionary:zh-min-nan 我想這個好像有很多出版品了 就好像為一個語言創造文字一般 對說中文的人而言中國字似乎較易親近 也是認識閩南語的方法 辭典基本上應有 拼音 對照字 國語 進一步的話 有 索引 辭條 例句 英日語或其他語言的翻譯 再進一步 有聲音檔

說了很多 不過先有常用字對照手冊 應該就很夠用了--Yao 02:01, 26 Gō·-goe̍h 2005 (UTC)

歡迎你的到來!我想本維基百科最初之所以要采用白話字(POJ),應該是在用字(采用何種文字符號)上經過一番比較與論證並最終確定下來的。基本上,我們同意“漢字是一優秀文字”,但是對於眾多的漢語系方言(北京話/普通話、閩南語、粵語等等都可以看做是漢語族的方言),特別是南方的閩、客、吳,漢字已經明顯的“不夠用”(詳細情況請查閱相關的資料)。針對閩南語而言,目前,坊間確有以漢字來書寫之,但是其“不規笵、不統一、缺字”等等缺點也暴露無遺,且同樣地存在讀寫效率低下的毛病。相比之下,拉丁化的白話字,由於書寫統一、固定,則較易形成規笵,何況白話字也算有一定的歷史性和群眾性。白話字自清朝年間發明以來,在閩臺教會、甚至民間一直都有人在使用,古今的出版物有總算達到一定的數量與質量。在“漢字書寫閩南語”遲遲未能(悲觀地說是“不能”)統一、規笵當下,選擇這一經過前人智慧結晶的白話字無疑是上策。--limkianhui 11:34, 26 5g 2005 (UTC)
這算哪門子的上策?我會講也會聽鶴佬話,可是卻要盯著這些拼音瞧個老半天才能猜得出來原來是在寫什麼東西,簡直和注音文沒啥兩樣。獨斷地使用單一種拼音方法,豈不抹殺了其餘大部分並未學習此種拼音方式的人的閱讀權力?更別提這是在近年台籍人士掌政之後才大力推行的拼音方式,較為年長的人多數都不熟悉此表記方法。建議至少採取拼音/漢字併行方式,否則到頭來看懂的人少,參與的人也少,受害的還是鶴佬話維基自己。59.121.194.138 07:59, 27 Chhit-goe̍h 2005 (UTC)
一些意見:
 • 用閩南語獨特漢字寫照樣會被批評「寫怪字」(中國時報:「鄉土語言教材怪字連連 黃榮村坦承不適當」2003.10.13 )。用借用字寫恐怕被批評「跟國語文差不多,幹嘛寫」。
 • 沒有學習,當然看不懂(所有的語文都是如此,國語注音文同樣需要學習)。閩南語的漢字傳統同樣需要學習。沒有學卻只會高呼「都是怪字」的人沒有批評的權利。
 • 「獨斷地使用單一種拼音方法」總比混合許多種拼音法好吧。至少我們選擇的系統從十九世紀至今都一直有人使用,書籍超過一千本,辭典最多,最符合學習的需要。與其說「較為年長的人多數都不熟悉此表記方法」,不如說「年輕人多數不但不熟悉,連歷史都不瞭解」。這是鄉土教育失敗的一例。
 • 至於「台籍人士掌政之後才大力推行的拼音方式」這種說法,恐怕不符合事實。所謂的台籍掌權人士並不熱中推動閩南語文字(不然怎麼會有年輕人「盯著這些拼音瞧個老半天才能猜得出來」?)。非台籍掌權人士也同樣不熱中。(註:這種台籍/非台籍的兩分法不太恰當。)
 • 至於「建議至少採取拼音/漢字併行方式,否則到頭來看懂的人少,參與的人也少,受害的還是鶴佬話維基自己」:這是很好的建議。我相信這裡的參與者沒有人會堅持一定以後就是以目前的型態寫作。但至少我們需要在不過渡脫離閩南語書寫傳統的條件下實驗集體寫作的可能性。這需要時間還有更多人的實際嘗試。基本上,有學習就看得懂,沒學習就看不懂。學過但仍不滿意的人當然有,這些人的批評指教通常最有建設性。至於以各種理由包裝反對閩南語書寫立場的人士,還是不要浪費大家的時間比較好。
A-giâu 08:52, 27 Chhit-goe̍h 2005 (UTC)


我直接點出一點最矛盾的部分吧。這裡是掛在zh的名義之下(zh-min-nan),但是卻看不到幾個中文字。試想中文wiki若全部改以注音或拼音書寫會是什麼樣子。我並沒有說POJ不好,但是A-giâu網友若真有心要發展閩南語wiki,便應該接納其餘表記方式的存在並採用之,而非只是使用你所習慣使用的表記方法。我必須要指出,依照wiki精神,閩南語wik應該是歡迎所有能夠以閩南語溝通的使用者,而非只歡迎所有能夠以POJ表記法進行閩南語溝通的使用者。若此狀況未在近期內改善,我會聯合ptt上的板友,設法將閩南語wiki導入正確的道路。59.121.198.210 05:11, 29 Chhit-goe̍h 2005 (UTC)
一些說明跟看法 Pektiong 10:40, 29 Chhit-goe̍h 2005 (UTC)
 • zh 跟 zh-min-nan 是『語言標籤』(language-tag),基本上沒有說明這個語言是用甚麼文字系統(writing system),甚麼正字法(orthography)書寫。要標示文字系統的話可以比如說使用zh-guoyu-Hant,表示用『傳統漢字』寫的『國語/普通話』。在眾多語言版本的wikipedia中,有些語言有用兩種以上文字系統書寫的傳統,比如說拉丁字/斯拉夫字母。也有如挪威,挪威話用拉丁字書寫,但是有兩種標準(正字法),各地方言跟這標準也有或多或少的差異。
 • 如果妳有心用漢字表記閩南語並對閩南語wikipedia做出貢獻,那建議你在這裡的討論改用漢字寫的閩南語,而非漢字寫的普通話/國語。
Pektiong 10:40, 29 Chhit-goe̍h 2005 (UTC)
 • 使用白話字書寫是本社區目前个共識,非我個人个教條。
 • 歸個維基社區絕對反對恐嚇這款精神(「我會聯合ptt上的板友,設法將閩南語wiki導入正確的道路」)。
 • zh維基干單使用一款文字─中文/國語/普通話漢字(日文、越南文漢字、自創漢字無接受)。試想中文wiki若全部開放所有文字書寫會變啥麼款。
 • 假使汝感覺一個閩南語wiki應該透濫濟濟款表記方式,汝需要先證明這款「開放」方式適合維基發展个需要kah維基軟體个設計。親像講,維基个檢索ian-jin(引擎)應該愛有法度chhiau-chhoe著任何表記方式所記載个內容。我個人會曉四、五款閩南語拼音法,別人敢有法度?若無法度,按呢卜如何實踐「集體編輯」个開發策略?請先去別位開一塊實驗區試驗一段時間(可比講,Meta)。急進个主張(「接納其餘表記方式」)定著需要大力試驗即有通說服別人。
 • 汝點出个矛盾毋是矛盾:「zh」是ISO 639个語言代碼,本身完全無規定書寫文字个形式。ISO 639指出:「A single language code is normally provided for a language even though the language is written in more than one script. ISO DIS 15924 Codes for the representation of names of scripts is under development by ISO/TC46/SC2.」。 [1]
 • 汝既然赫關心閩南wiki个發展,那會無用閩南語寫作?試想閩南語wiki若全部改用國語文書寫會變啥麼款。
 • 請簽名,卡方便討論,魯力。
A-giâu 10:51, 29 Chhit-goe̍h 2005 (UTC)

IP 為59.121.198.210的朋友以及其他觀點和這位朋友類似的朋友,我想先請你們仔細讀一下我兩三天前在中文版「聊天」室寫的一段文字。讀罷,請思考:閩南語文盲和文盲們所能做的事。然後,再來發言,再去采取行動吧:

今天終於在此見識到原來還有那麼多人在「關心」閩南語,關心為什麼閩南語版還沒倒下(既然別人的討論都可以那麼主觀,所以,請允許我在「關心」上面加雙引號)。我來自大陸福建廈門,我在用白話字,我認同白話字,我認為白話字是閩南語的一種文字。我也參與「閩南語wikipedia」的編輯。是的,批評者說的不錯,白話字是很少人在用了。可以說,這是普通話的打壓造成閩南語垂死,造成白話字在閩南流失嚴重。在普通話(北方話)還未「大量涌入」閩南的時候,白話字在閩南地區教會,以及一些非教會群眾中已經存在半個多世紀。普通話在官方的強烈推行下,強烈壓迫了包括閩南語在內的任何一切南方漢語,很快讓閩南語處於垂死,而依附於閩南語的白話字更是幾近在閩南消失。漢字對南方眾「方言」而言,根本就是殘廢的;反之,閩南語中因存在大量無法用漢字書寫的語素(詳細情況無需在此贅述),所以,至今,閩南語對漢字來說,也是殘廢的。講廣府話的人,因為香港的關係,創造了個性化的粵語方塊字,基本擺脫了所謂正統漢字的束縛。閩南語沒有像粵語那樣好運,沒能發明閩南四角字,更沒能像粵語一樣走上香澳的教育場合、政府大樓。和目前中國絕大數方言的命運一樣,閩南語自中國白話文運動之後,便沒能再有人將她拿來做教育。所以,時至今天,絕大多數的閩南人和臺灣人(不管是農民,還是教授)都是閩南語的文盲。所謂閩南語文盲,是指這些人基本上是不認識閩南文字(漢字也好、漢羅也好、白話字也好)、不會寫閩南文字,只會講或者不會講閩南語。這樣的人,就是徹底的閩南語文盲,儘管他(她)們的華文很好、英、日文也算一流。然而,還好,並非所有閩南或臺灣人都是這樣的「閩南語文盲」。以白話字(一種閩南語文字)來說,它至今有一群使用者。有人說坊間看不到白話字,大多數人不諳白話字,那恰恰是因為統治者的長期壓制與偏廢造成,導致今天以許多以閩南語為母語的大學生、教授、博士、總府等等淪為「閩南語文盲」。悲哀的是,這些中文世界、英文世界里的高級知識分子,居然還沒有意識到自已是一個不折不扣的閩南語文盲。或許,這樣的人實在太多,已經不再感到悲哀。這些文盲,由於從來沒有機會受過閩南語教育,也沒機會自學閩南語文字,所以他們看不懂閩南文字沒什麼奇怪。但是,他們大多受過華語(北方話)教育,認識許多漢字,所以,他們也用北方話的那一套搬過來「要求」閩南語文也得寫得讓他們看懂。但事實上,由於漢字對閩南語來說,嚴重不夠用,所以,漢字式閩南文還須要輔以於羅馬字,但容易造用用字混亂。這樣,對這些文盲來說,依然是有如「中國人看日文」,終究還是不懂。不懂又不學,整天怨天尤人。閩南語版維基之所以採用白話字,原因之一,就是要避免用漢字混亂的情形(前面說了,閩南人沒有發明像「粵語方塊字」那樣的「閩南方塊字」)。白話字是羅馬文字,表音文字,當然有缺點,但終比那個「寫不出閩南語的殘廢漢字」來得高明。我想,閩南維基採用白話字,應該是對閩南語的一種拾荒,這對整個閩南語文字化來說,是一個初級階段,為何要以「中文/華語」的眼光和標準來衡量一個初生事物呢?我前面說了,大多數的閩南人、臺灣人都是閩南語的文盲(只會講,不會看,也不會寫)。對文盲的啟蒙,無論用什麼符號來施教,都是新事物。所以,我們當然要選用一種文字功能較齊全的符號系統,幹嘛要用一種「無法完全用來書寫閩南語的殘廢漢字」。至於說閩南維基使用人數少,就應該關掉的話,那更是萬惡的沙文主義的表現。試想,今天,北京話成為聯合國使用語言,但事實上,卻只有中國一方在說。請問,廣大英語使用者是不是應該以「中國語使用者寡」為理由,提議讓「北京話從聯大滾蛋」?所以,我想這是一個尊重文化、尊重不同聲音的問題。不用要沙文主義的心胸來衡量一切。結束。我愛母語無罪,不用對我指手劃腳。 --limkianhui 11:17, 29 Chhit-goe̍h 2005 (UTC)古井水雞

華語維基在討論閩南語版維基的發展[kái goân-sí-bé]

不巧的是,我不會講/寫閩南語,所以下面我都用國語/普通話來寫。中文(華語)維基近來在討論閩南語版維基的發展(zh:Wikipedia:聊天#閩南語維基最大的問題[2]),不少用戶,包括講閩南語的用戶,建議或探尋閩南語版兼採漢字的可能,以便閩南語的維基可以更好地服務更多的閩南語使用者。在我看來,都是很誠懇的建言;閩南語版這邊的維基人如果能了解一下這些資訊,我覺得會對將來的發展與擴展有幫助。同時謝謝Pektiong在那邊的提示。--R.O.C 10:58, 31 Chhit-goe̍h 2005 (UTC)

个人意见:我认为在华语维基讨论本wiki,如果当作一般的无所不谈的chat(连天)大概还有其正当性,但如果真的希望带动闽南语社群内部的交流,恐怕是选错地方,选错语言了。我认为关于本wiki的重要议题应该在这里讨论,并且应以闽南语讨论。不收悉闽南语文字的朋友恐怕帮不上忙。一些原则:
 • 关心闽南语wiki发展的朋友,请以闽南语书写。
 • 关心闽南语wiki发展的朋友,请在本wiki讨论。
 • 不会读写闽南语文的朋友,也欢迎以外语人士的身份建言。但请了解你们的意见井能供我们参考,尤其是语文实践方面的议题,因为我们最了解,最有经验。
A-giâu 13:19, 1 Peh-goe̍h 2005 (UTC)

POJ / TLPA khioh-hô, sin--ê LMJ phèng-siá hong-àn chhut--lâi ah ![kái goân-sí-bé]

Nn̄g phài sūn-lī khioh-hô, sin--ê phèng-siá hong-ài thiaⁿ-kóng í-keng tēng-àn. Chhiáⁿ khoàⁿ : POJ+TLPA. Siat-sú siau-sit sī chin--ê lâi kóng, án-ne lán chit-ê Minnan Wikipedia beh chòe siáⁿ khoán ê chhek-lio̍k, lâi èng-tùi (phòe-ha̍p) chit thò sin--ê phèng-siá hong-àn? Kok-ūi khoàⁿ-hoat jû-hô?--limkianhui 00:26, 3 Peh-goe̍h 2005 (UTC)

Tòe lâng kha-chhng kiâⁿ? A-giâu 05:47, 4 Peh-goe̍h 2005 (UTC)
Beh tòe a̍h sī m̄? Limkianhui 06:20, 4 Poeh-ge̍h 2005 (UTC)
Chit-ê hong-àn ê ki-chhó· nā-chún ū chāi, góa kám-kak ē-sái chhì iōng khoàⁿ-māi. "Chāi" piáu-sī
 1. ū tō-lí;
 2. sú-iōng-chiá khah chē chàn-siaⁿ chi-chhî.
A-giâu 06:27, 4 Peh-goe̍h 2005 (UTC)
Ì-sù sī kóng, ài koh thèng-hāu chi̍t-chām, khoàⁿ kū-thé sū-iōng chêng-hêng siáⁿ-khoán, chiah lâi chò koat-tēng. Án-ne ū-iáⁿ khah khek-koan lah.Limkianhui 06:57, 4 Poeh-ge̍h 2005 (UTC)
Thiaⁿ-kóng Tâi-oân ê kàu-io̍k-pō· tī 2-goe̍h ( tō-sī chit-kò-goe̍h ) ē soan-pò· chit-thò hong-àn chò Bân-lâm-gú ê lô-má-jī phiau-chún, m̄-koh kah taⁿ lóng iáu-bē chin-chiàⁿ chò hoat-piáu. Nā ū-iáⁿ chiàu án-ne soan-pò·, siōng-bô Tâi-oân chit-pêng bó-gí kàu-io̍k ê chheh, sú-īong ê lô-má-jī èng-kai ē thóng-it ēng chit-thò, koh lâi chia sīong-tōa ê 2-ê bó-gí khan-bu̍t: Tâi-bûn Bóng-pò kap Tâi-bûn Thong-sìn pān-phoe mā ē toè leh kái ēng sin ê lô-má-jī.
Goá kò-jîn jīn-uî Tâi-bûn Bóng-pò kap Tâi-bûn Thong-sìn ē-tàng the̍h lâi chò chí-phiau (benchmark), nā in toè leh kái, goá siūⁿ chit-kiāⁿ tāi-chì tō sī pah-bīn í-keng khak-tēng--ah, hit-tang-chūn Holopedia chiah lâi ēng sin ê hong-àn, mā iáu ē-hù. Taokara 15:19, 5 Jī-ge̍h 2006 (UTC)

en: koan-hē Hui-chiu kok-ka ê interwiki[kái goân-sí-bé]

Tùi en:Djibouti kàu en:West Sahara bē-sū chin chē bô khan kàu lán chia. en:Algeria kàu en:Comoros hit koeh góa í-keng sûn--kòe, su-iàu pó· interwiki--ê lóng ū lok--loeh. A-giâu 06:19, 4 Peh-goe̍h 2005 (UTC)

Góa lóng ū kā sûn--1-piàn, taⁿ èng-kai kái-koat ah. A-giâu 02:00, 15 Peh-goe̍h 2005 (UTC)

Tâi-oân Wikipedia-lâng 2005 nî chhiu-thiⁿ ê chū-hōe[kái goân-sí-bé]

Chìn-chêng 4 pái lóng tī Tâi-pak, chit pái khó-lêng ē kái Sin-tek. Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ zh:Wikipedia:台灣維基人列表 (Hôa-gí). A-giâu 03:11, 18 Peh-goe̍h 2005 (UTC)

Vote on Sinitic languages (tiong-hoa hong-gian)[kái goân-sí-bé]

Hello everybody.

I would like to ask everyone to vote at this poll: http://meta.wikimedia.org/wiki/Proposal_for_Sinitic_linguistic_policy#Vote_-_.E6.8A.95.E7.A5.A8 as it is of immediate concern to the friends of the other Sinitic languages everywhere.

To-sia--24.251.198.251 11:11, 10 Káu-goe̍h 2005 (UTC)

Hoan-e̍k:
Ta̍k-ke hó.
Góa beh chhiáⁿ ta̍k-ê lâng khì chit-ê tâu-phiò-só· tâu-phiò:
http://meta.wikimedia.org/wiki/Proposal_for_Sinitic_linguistic_policy#Vote_-_.E6.8A.95.E7.A5.A8 in-ūi che kah kî-thaⁿ ê Hàn-gí-giân (Sinitic languages) ê pêng-iú (chi-chhî-chiá) ti̍t-chiap ū koan-hē.
To-siā--24.251.198.251 11:11, 10 Káu-goe̍h 2005 (UTC)
A-giâu 18:08, 10 Káu-goe̍h 2005 (UTC) (hoan-e̍k)

Wikipedia-lâng ê chū-hōe[kái goân-sí-bé]

10 goe̍h 29 kàu 30 tī Tâi-lâm ū 1 tiûⁿ "Tâi-gí Bûn-ha̍k Ha̍k-su̍t Gián-thó-hōe". Kám ū lâng ū chhù-bī tiàm hia khui 1-ê Wikipedia-lâng ê chū-hōe? A-giâu 17:51, 21 Káu-goe̍h 2005 (UTC)

Bián-chîⁿ (m̄-koh tòa khah hn̄g ê pêng-iú ài ka-kī chhōe tòa). A-giâu 06:55, 24 Káu-goe̍h 2005 (UTC)

Localized date formats need to be verified[kái goân-sí-bé]

Dear Wikipedians,

I need your help to look at date formats for your language. I created a large list of formats here. Please take a look and fix any mistakes or add any new formats. This will help interwiki bot to match en:April 1, fr:1 avril, ru:1 апреля, zh:4月1日, and all other sites together.

What's needed: Look here at every format for your language, fix any mistakes, note any exceptions (some languages have 1st, 2nd, 3rd, etc naming schemas, or year 1 is written as '1 (year)' unlike all other years).

Also, I would like to receive a bot status on your site for my bot User:YurikBot. It will be mostly involved in interwikies.

Thank you!!!

You can contact me at en:Yurik (--70.192.56.68 22:16, 24 Káu-goe̍h 2005 (UTC))

Góa ū thê-kiong kúi-nā-hāng chu-liāu, chhiáⁿ kiám-cha, ló·-la̍t. A-giâu 12:42, 26 Káu-goe̍h 2005 (UTC)

Iōng wikitable siat-tēng HTML table ê keh-sek; Common.css[kái goân-sí-bé]

Lán chit-má ū 1-ê CSS class hō·-chò "wikitable", ē-tàng iōng lâi siat-tēng HTML table (pió) ê keh-sek. Chit-ê kong-lêng bē-su en: ê {{prettytable}}, cheng-chha khah séng server ê chu-goân. wikitable hē tī MediaWiki:Common.css hit ia̍h.

Common.css lāi-bīn èng-kai khǹg só·-ū ê "phôe" (skin) kong-ke ê chu-goân. Án-ne bô-lūn iōng Monobook, Classic, he̍k-chiá sī ka-kī siat-kè ê phôe...lóng m̄-bián koh chhau-hoân ki-pún layout í-gōa ê keh-sek chí-lēng bô it-tì. Chhiáⁿ kè-sio̍k kā kong-ke ê mi̍h sóa khì Common.css. (Ē-sái chham-khó en:MediaWiki talk:Common.css.)

A-giâu 06:59, 17 Cha̍p-goe̍h 2005 (UTC)

關於閩南Wiki漢字化[kái goân-sí-bé]

歹勢,因為我對POJ丌聲調分[勿會]清,打POJ丌時準擱愛借用台文/華文線頂辭典,而且今嘛WIKI丌打字程序link歹去,無法度download,以下我攏用漢字來寫,望逐家海涵。

陣前有人提著這个閩南語WIKI應該漢字化,毋過上大丌問題著是漢字無法統一

像"的"字著有:"丌"、"的"、"ㄟ"、"啲"等等

另外一个問題著是一寡卡有人認同丌自創字,但是愛裝特殊丌軟體遮看會著字

親像:[勿會]、[勿愛]、[禾黑](毋過有人提過用"孬"字代"[禾黑]"字)

如果閩南wiki愛漢字化,我建議依台語天地中丌台語正字為基礎制定一套規範(作為基礎爾,因為內置有一寡字電腦無法度拍出來,有丌字真歹聯想著閩南語丌音),真正無法度丌時準遮用白話字,如:放sak丌sak

亦是無法度統一丌時準著漢羅混用

範例:Talk:Afro

當然若是逐家認為閩南wiki用poj卡好,我嘛尊重逐家丌意見。

--鳥王阿仁 10:43, 7 Cha̍p-it-goe̍h 2005 (UTC)

Kin sia bun-chiunn khah iau-kin! – Kaihsu 17:02, 7 Cha̍p-it-goe̍h 2005 (UTC)
Pai-sek lā! sì kuá lâng ū ji-kuan í-kan̄, jia ū ji-kuán siù-huà. POJ sōng hò gua tâu-thìa e tioh-sī lok-sing-jī m̄-châi-iá aù-pìa aí-iòng sia-mi ji.
gua châi-iá gua tuí chi WIKI ê kuòng-hèⁿ m̄-chue POJ mà-sī iu-hi-e 注音符號 uî ki-chho ō-ē. gua chin-má pá ē khuo. lińg u chit-kua kuaí-kuaih, m̄-kuo· gua iā-sī uan-í Ō· POJ, lâi kuóng-hēⁿ che-ê WIKI.--鳥王阿仁 18:22, 7 Cha̍p-it-goe̍h 2005 (UTC)
Li sia e bun-chiunn afro chin ho a! Sia m-tioh tak-ke lai ka li tau kai. – Kaihsu 11:50, 8 Cha̍p-it-goe̍h 2005 (UTC)
Góa mā-sī kám-kak lí siá-liáu bē-bái--lah, mā hoaⁿ-hí lí be̍h o̍h POJ. Bián sè-jī, góan chin su-iàu lâng tàu-siá bûn-chiuⁿ, ke-kiám siá lí chiah-ê chín-pō·, ka-iû.--Chùn-hiàn 17:28, 8 Cha̍p-it-goe̍h 2005 (UTC)