Wikipedia:Hàn-jī-sû

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Chit ia̍h soat-bêng tī Holopedia téng, ài án-choáⁿ choán-siá Hàn-jī-sû (漢字詞).

Kui-chek[kái goân-sú-bé]

Beh kā Hàn-jī-sû choán-siá chò Pe̍h-ōe-jī, tāi-seng ài khó-lū ê tiōng-tiám kap būn-tê sī: tàu-té ài ēng bûn-im (文音) ia̍h pe̍h-im (白音) lâi choán-siá bó͘ chi̍t ê te̍k-tēng ê Hàn-jī.

Bûn-im[kái goân-sú-bé]

It-poaⁿ lâi kóng, bûn-im sī tē-it soán-te̍k, in-ūi che sī kó͘-chá tha̍k-chheh-lâng the̍h-lâi tha̍k-chheh ê hoat-im, ùi le̍k-sú lâi khoàⁿ, i ū-iáⁿ khah chèng-sek; tān-sī bûn-im ū-tang-sî chûn-chāi kau-phòa ê chêng-hêng, só͘-í chham-khó jī-tián ê kái-soeh lâi chim-chiok hoat-im sī hui-siông tiōng-iàu ê chi̍t pō͘. Tû-liáu hian jī-tián, tùi-chiàu kî-thaⁿ giân-gí iā sī chi̍t chióng hong-sek.

Bûn pe̍h sio-lām[kái goân-sú-bé]

Bûn-im kap pe̍h-im lām chò-hóe ēng ê chêng-hêng tī lâng-miâ chin chia̍p-khòaⁿ: jī-sèⁿ ēng pe̍h-im (ū-ê í-keng koàn-sì tha̍k bûn-im), miâ ēng bûn-im; che sī Bân-lâm-gú ê thoân-thóng, tio̍h iân-sio̍k kap chun-siú.

Pe̍h-im[kái goân-sú-bé]

Ū chi̍t-kóa bân-lâm-gú ê Hàn-jī-sû in-ūi ín-ji̍p ê sî-tāi khah chá, só͘-í í-keng ū "thoân-thóng" ê hoat-im; pí-lūn gōa-kho kap lāi-kho chiū sī chin hó ê lē, bē tha̍k chò "gōe" kap "lōe".