Wikipedia:Iōng-chiá-ia̍h

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Chú-tê miâ-khong-kan Thó-lūn miâ-khong-kan
0 (Chú-iàu/Bûn-chiuⁿ) Thó-lūn 1
2 Iōng-chiá Iōng-chiá thó-lūn 3
4 Wikipedia Wikipedia thó-lūn 5
6 tóng-àn tóng-àn thó-lūn 7
8 MediaWiki MediaWiki thó-lūn 9
10 Pang-bô͘ Pang-bô͘ thó-lūn 11
12 Pang-chān Pang-chān thó-lūn 13
14 Lūi-pia̍t Lūi-pia̍t thó-lūn 15
100 Portal Portal talk 101
828 模組 模組討論 829
2300 [[Wikipedia:Gadget|]] 2301
2302 [[Wikipedia:Gadget|]] 2303
-1 Tek-pia̍t
-2 Mûi-thé

Iōng-chiá-ia̍h sī pun tī Iōng-chiá (User) kap Iōng-chiá thó-lūn (User talk) miâ-khong-kan ē-té ê koán-lí-sèng ia̍h-bīn, choan-bûn hō͘ iōng-chiá cho͘-chit kap oān-chō͘ tī Wikipedia téng-bīn khang-khòe, ia̍h lī-piān iōng-chiá chi kan ê kau-liû kap sio-pn̄g. Iōng-chiá-ia̍h ki-pún ê lō͘-iōng ū iōng-chiá chi kan ê thó-lūn, thong-ti, chhì-giām kap chhó-kó (khòaⁿ soa-pôaⁿ), mā thang siá tām-po̍h-á kò-jîn kài-siāu kap kò-jîn-sèng ê lōe-iông.

WorkedniS ink IRAQIS