Wikipedia:Le̍k-sú pēng-ha̍p soat-bêng

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Pēng-ha̍p "le̍k-sú" sī chi̍t khoán su-iàu koán-lí khoân-hān ê khang-khòe. Chia sī tùi pún hāng khang-khòe ê soat-bêng.

Chi̍t ia̍h ê lōe-iông iáu bōe siá goân-choân, beh chai siōng-sè chhiáⁿ seng khòaⁿ kî-tha giân-gí ê pán-pún.

Chhiú-sio̍k[kái goân-sí-bé]

Ēng MergeHistory te̍k-sû-ia̍h[kái goân-sí-bé]

Koán-lí-oân ē-tàng ēng Special:MergeHistory si̍t-hêng pēng-ha̍p le̍k-sú ê khang-khòe. Che kap chhiú-chò ê hong-hoat bô kâng.

Chit-ê kong-lêng sī chū-tōng tùi lâi-goân ê ia̍h-bīn chhōe chhut pí bo̍k-phiau ia̍h-bīn siāng kū ê hit pán koh khah kū ê siāng bóe chi̍t pán.

Chhiú-chò ê hong-hoat[kái goân-sí-bé]

Sè-lī: chit-ê chhiú-sio̍k nā beh chhú-siau khó-lêng chin kāu-kang.

Kán-tan ê àn-lē[kái goân-sí-bé]

Ká-sióng ê chōng-hóng: Tâi-lâm/Le̍k-sú (kū tê-bo̍k) í-keng hoat-tián liáu chi̍t chām sî-kan, lēng-gōa koh ū chi̍t phiⁿ khah sin ê Tâi-lâm ê le̍k-sú hông chhòng-chō, mā siá liáu chi̍t tōaⁿ sî-kan. Nā koat-tēng "Tâi-lâm ê le̍k-sú" chiah sī thò-tòng ê tê-bo̍k, to̍h su-iàu kā Tâi-lâm/Le̍k-sú ê le̍k-sú kap Tâi-lâm ê le̍k-sú ê lek-sú pēng-ha̍p. Pò͘-sò͘:

  1. Ēng sóa-ia̍h ke-si sóa Tâi-lâm/Le̍k-sú kòe Tâi-lâm ê le̍k-sú (kái tê-bo̍k). Kòe-têng tiong khak-jīm thâi tiāu Tâi-lâm ê le̍k-sú hō͘ bûn-chiuⁿ thang sóa. (Chit chūn kū bûn-chiuⁿ goân-choân chiàm khì sin tê-bo̍k ê le̍k-sú)
  2. Chhú-siau tùi Tâi-lâm ê le̍k-sú ê thâi-ia̍h.
  3. Tâi-lâm ê le̍k-sú ê le̍k-sú pán-bīn, chò "ngē ōaⁿ-sin" (hard reload; Mozilla ia̍h Opera ēng Shift+Control+R, IE ēng Ctrl+F5, Firefox ēng Ctrl+R) khòaⁿ hoán-èng chhú-siau thâi-ia̍h liáu-āu ê le̍k-sú kì-lio̍k.