Wikipedia:Súi-khùi ê bûn-chiuⁿ/2 goe̍h 1 ji̍t

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
Atlas Blaeu-Van der Hem - Taioan.jpg

Ji̍at-lân-jia Siâⁿ Pau-ûi Chiàn, chū 1661 nî 5 ge̍h 30 hō khai-sí, kàu 1662 nî 2 ge̍h 1 hō kiat-sok, sī Tēⁿ Sêng-kong ê pō͘-tūi pau-ûi Ji̍at-lân-jia Siâⁿ Hô-lân lâng ê chi̍t kái ûi-siâⁿ-chiàn. Chit kái chiàn-sū kiat-sok liáu Hô-lân Tang-ìn-tō͘ Kong-si tī Tâi-oân ê thóng-tī, liáu-āu khai-sí Tang-lêng-kok ê thóng-tī sî-tāi. Chiàn-pāi ê Tang Ìn-tō͘ Kong-si chóng-tok Frederick Coyett tī 1675 nî chhut-pán liáu chi̍t pún kiò Ûi-sit ê Tâi-oân (Hô-lân-gí: 't Verwaerloosde Formosa) ê chheh. Tī chheh-lāi i ūi ka-kī tī Tâi-oân ê hêng-ûi piān-hō͘, chek-pī kong-si hut-sī i su-iàu oān-chō͘ ê chhéng-kiû. (Tha̍k choân-phiⁿ...)

Chûn-tóng · Thê-miâ