Wikipedia:Siok-siá

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
Koan-hē koán-lí ia̍h-bīn ê tê-bo̍k kán-lio̍k hong-sek, khòaⁿ Wikipedia:Kīn-lō͘.

Siok-siá[1], he̍k-chiá kóng kán-lio̍k[2], kán-siá, tī pún ia̍h sī chí thâu-jī-gí téng khoán Lô-má-jī teh kán-lio̍k iōng-gí, tan-jī, phiàn-gí ê hong-sek.

Hiān-sî Pe̍h-ōe-jī khah khiàm hoat-ta̍t jî-chhiá thong lâng chhái-ēng ê sio̍k-siá koàn-sì. Tī pún wiki, ū khó-lêng ē chhut-hiān bô phó͘-phiàn--ê, chûn-chāi tī kū bûn-hiàn téng-bīn--ê, ēng-chiá ka-tī sin hoat-bêng--ê, chāi-tē pian-chiá chi kan thong-hêng--ê, iā sī te̍k-pia̍t siat-kè ēng tī kò-pia̍t bûn-chiuⁿ--e siok-siá hong-hoat. Lēng-gōa mā tiāⁿ ū lâng chioh gōa-gí iû-kî sī Eng-gí kap Latin-gí ê siok-siá lâi ēng.

Nā ū chhōe--tio̍h iā siūⁿ--tio̍h siok-siá ê kui-chek iā si̍t-chè àn-lē, thang khai-lia̍t tī ē-té ê toān-lo̍h.

Siok-siá ê hêng-sek[kái goân-sú-bé]

Jī-bó-sek[kái goân-sú-bé]

  • Im-chat thâu-jī-bó siok-siá. Àn-lē: Pe̍h-ōe-jī -> POJ
  • Tan-jī thâu-jī-bó siok-siá.
  • Te̍k-pia̍t siat-kè ê jī-bó siok-siá. It-poaⁿ ūi tio̍h chè-chō hō-bé ê sî bô ài têng-ho̍k. Pí-lūn bāng-lō͘ domain iā hêng-chèng-khu siok-siá.

Jī-bó ē sú-iōng, chi̍t khoán sī chiàu kò-pia̍t Latin jī-bó (pí-lūn c), chi̍t khoán sī kā Pe̍h-ōe-jī ê siang-jī-bó/sam-jī-bó chò chi̍t-ê tān-goân lâi ēng (pí-lūn ch kap chh).

Im-chat-sek[kái goân-sú-bé]

  • Thâu im-chat siok-siá. Àn-lē: Eng-gí -> eng.
  • Tan-jī thâu im-chat siok-siá. Àn-lē: Tang-kiaⁿ Tāi-ha̍k -> Tang Tāi iā Tang-tāi.

Siok-siá lia̍t-toaⁿ[kái goân-sú-bé]

Chham-chiàu[kái goân-sú-bé]

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "縮寫". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián] (ēng Ji̍t-pún-gí). 
  2. John Macgowan (1883). "Abbreviation". English and Chinese dictionary of the Amoy dialect. 

Siong-koan[kái goân-sú-bé]