Wikipedia:Te̍k-sek siá-chin/7 goe̍h

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
Ē-kha sī 7 goe̍h--ê Te̍k-sek siá-chin.
P rainbow flag.png
1 goe̍h · 2 goe̍h · 3 goe̍h · 4 goe̍h · 5 goe̍h · 6 goe̍h · 7 goe̍h · 8 goe̍h · 9 goe̍h · 10 goe̍h · 11 goe̍h · 12 goe̍h

7 goe̍h 1 ji̍t[kái goân-sí-bé]

Ceuse001.jpg
Puh moán ji̍t-thâu-hoe--ê Céüse Soaⁿ soaⁿ-kha, tī Hoat-kok Hautes-Alpes.

Hip-siòng: Aups

7 goe̍h 2 ji̍t[kái goân-sí-bé]

Lotus flower (978659).jpg
Liân-hoe

Hip-siòng: Hong Zhang

7 goe̍h 3 ji̍t[kái goân-sí-bé]

Close up grapes.jpg
Vitis vinifera, kek-chiú ēng--ê phû-tô.

Hip-siòng: Fir0002

7 goe̍h 4 ji̍t[kái goân-sí-bé]

Angelica morrisonicola in Hehuan Mount DSC 1418-2.jpg
Gio̍k-soaⁿ tong-kui (Angelica morrisonicola), tong-kui ē-kha--ê bu̍t-chióng.

Hip-siòng: Pan Li-feng

7 goe̍h 5 ji̍t[kái goân-sí-bé]

Jinyun Xiandu 2017.09.10 06-47-19.jpg
Tiong-kok Chiat-kang Lē-chúi-chhī Chìn-hûn-koān--ê Sian-to͘ kéng-khu.

Hip-siòng: Zhangzhugang

7 goe̍h 6 ji̍t[kái goân-sí-bé]

Moscow Elektrozavodskaya metro station asv2018-09.jpg
Lō͘-se-a Bo̍k-su-kho Tē-hā-thih Arbatsko–Pokrovskaya Soàⁿ--ê Elektrozavodskaya Chām

Hip-siòng: A.Savin

7 goe̍h 7 ji̍t[kái goân-sí-bé]

Sun and Moon Pagodas Guilin November 2017 HDR.jpg
Tiong-kok Kùi-lîm Ji̍t Goe̍h siang-thah kah Sam-ô͘--ê iā-kéng.

Hip-siòng: King of Hearts

7 goe̍h 8 ji̍t[kái goân-sí-bé]

Longsheng Rice Terraces November 2017 023.jpg
Tiong-kok Kńg-sai Kùi-lîm Liông-sèng--ê Liông-chiah Loa̍h-á-chhân

Hip-siòng: King of Hearts

7 goe̍h 9 ji̍t[kái goân-sí-bé]

Kaindy lake south-east Kazakhstan.jpg
Thian-san Soaⁿ-me̍h--ê Kaindy Ô͘, tī Kazakhstan tang-lâm-pō͘.

Hip-siòng: Jonas Satkauskas

7 goe̍h 10 ji̍t[kái goân-sí-bé]

Lijiang Yunnan China-Naxi-people-carrying-baskets-01.jpg
Tiong-kok Hûn-lâm Lē-kang-chhī Gio̍k-liông Seh-san soaⁿ-kha poaⁿ-ūn hoè-bu̍t--ê La̍p-se-cho̍k-lâng.

Hip-siòng: CEphoto, Uwe Aranas

7 goe̍h 11 ji̍t[kái goân-sí-bé]

Person and red clouds.jpg
Chesko Krkonoše Soaⁿ-me̍h--ê hóe-sio-hûn.

Hip-siòng: Tadeáš Gregor

7 goe̍h 12 ji̍t[kái goân-sí-bé]

Evolution of a Tornado.jpg
Bí-kok Kansas Minneola--ê kńg-lê-á-hong

Hip-siòng: JasonWeingart

7 goe̍h 13 ji̍t[kái goân-sí-bé]

Golden Gate Park San Francisco December 2016 006.jpg
Bí-kok Kū-kim-soaⁿ Kim-mn̂g Kong-hn̂g--ê Huntington Chúi-chhiâng

Hip-siòng: King of Hearts

7 goe̍h 14 ji̍t[kái goân-sí-bé]

Yasaka-dori early morning with street lanterns and the Tower of Yasaka (Hokan-ji Temple), Kyoto, Japan.jpg
Thàu-chá--ê Ji̍t-pún Kiaⁿ-to͘ Higasiyama Khu

Hip-siòng: Basile Morin

7 goe̍h 15 ji̍t[kái goân-sí-bé]

Kodaki fuji frm shojinko.jpg
Ji̍t-pún--ê Hù-sū-san

Hip-siòng: Nagoya Taro

7 goe̍h 16 ji̍t[kái goân-sí-bé]

Mansudae-Monument-Bow-2014.jpg
Pak Tiâu-sián Pyongyang Mansu San Tāi-kì-liām-pi--ê Kim Il-sung kah Kim Jong-il tâng-siōng.

Hip-siòng: Bjørn Christian Tørrissen

7 goe̍h 17 ji̍t[kái goân-sí-bé]

Tripitaka Koreana.jpg
Ko-lē Tāi-chōng-keng--ê chông-su-lâu, tī Hân-kok Gyeongsang Lâm Gaya San--ê Haein Sī

Hip-siòng: Arian Zwegers

7 goe̍h 18 ji̍t[kái goân-sí-bé]

Xi'an bell tower.jpg
Tiong-kok Se-an--ê cheng-lâu.

Hip-siòng: David Castor

7 goe̍h 19 ji̍t[kái goân-sí-bé]

Mount Lushan - fog.JPG
-thiⁿ--ê Lû-san

Hip-siòng: pfctdayelise

7 goe̍h 20 ji̍t[kái goân-sí-bé]

Batang Haizishan 2014.09.16 17-17-04.jpg
Tiong-kok Sù-chhoan Pa-tn̂g--ê Hái-chú-san kah Chí-moē-ô͘.

Hip-siòng: Zhangzhugang

7 goe̍h 21 ji̍t[kái goân-sí-bé]

Branches of a Ficus kurzii reflecting in the water at Singapore Botanic Gardens.jpg
Sin-ka-pho Si̍t-bu̍t-hn̂g Thian-gô-ô͘ chúi-bīn--ê Ficus kurzii (Bián-tiān chhêng-á)

Hip-siòng: Basile Morin

7 goe̍h 22 ji̍t[kái goân-sí-bé]

Paeonia suffruticosa Shichifukujin JdP 2013-04-28.jpg
Bó͘-tan

Hip-siòng: Gil-Estel

7 goe̍h 23 ji̍t[kái goân-sí-bé]

Hibiscus-syriacus.jpg
Bo̍k-kīn (Hibiscus syriacus), Hân-kok--ê kok-hoe.

Hip-siòng: Chrumps

7 goe̍h 24 ji̍t[kái goân-sí-bé]

Rhododendron mucronulatum pink peignoir (70036).jpg
Rhododendron mucronulatum (mā thang kiò jindallae ia̍h Tiâu-sián tō͘-koan-hoe), Pak Tiâu-sián--ê kok-hoe.

Hip-siòng: Rhododendrites

7 goe̍h 25 ji̍t[kái goân-sí-bé]

North rose window of Notre-Dame de Paris, Aug 2010.jpg
Hoat-kok Pa-lí Notre-Dame Tāi-sèng-tông--ê mûi-kùi-thang.

Hip-siòng: Julie Anne Workman

7 goe̍h 26 ji̍t[kái goân-sí-bé]

Chang Chun Shrine amk.jpg
Tâi-oân Thài-ló͘-koh Kok-ka Kong-hn̂g--ê Tiông-chhun-sû.

Hip-siòng: AngMoKio

7 goe̍h 27 ji̍t[kái goân-sí-bé]

South of Tomb of the General.jpg
Ko-kù-lê sî-tāi--ê "Chiong-kun-thióng", tī kin-á-ji̍t Tiong-kok Kiat-lîm--ê Chi̍p-an-chhī.

Hip-siòng: Prcshaw

7 goe̍h 28 ji̍t[kái goân-sí-bé]

Statue of Liberty, NY.jpg
Bí-kok New York Káng--ê Chū-iû Lú-sîn-siōng

Hip-siòng: William Warby

7 goe̍h 29 ji̍t[kái goân-sí-bé]

Templo zoroastrista, Yazd, Irán, 2016-09-21, DD 45.jpg
Yazd Atash Behram, Zoroaster Kàu--ê pài-hoé sîn-tiān, tī Iran Yazd Séng.

Hip-siòng: Diego Delso

7 goe̍h 30 ji̍t[kái goân-sí-bé]

View from Skaftafell National Park July 2014 -2.JPG
Peng-tó Vatnajökull Kok-ka Kong-hn̂g--ê Skaftafellsheiði Ko-goân.

Hip-siòng: Martin Falbisoner

7 goe̍h 31 ji̍t[kái goân-sí-bé]

Teatro de Santa Isabel, Recife, Pernambuco, Brasil.jpg
Pa-se Recife Santa Isabel Hì-īⁿ--ê loē-pō͘

Hip-siòng: Wilfredor