Wikipedia:Súi-khùi ê bûn-chiuⁿ/thê-miâ

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

"Chin-chán" ê tiâu-kiāⁿ

Chi̍t phiⁿ Chin-chán ê pek-kho-choân-su bûn-chiuⁿ tiāⁿ-tio̍h ū-ha̍h ē-kha chit-kóa tiâu-kiāⁿ:

  • Thê-kiong chèng-khak ê chu-liāu.

Thê-miâ pān-hoat kap tâu-phiò thêng-sū

Pian-chi̍p tiong Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Khah-chá ê thê-miâ

Thê-miâ

Tńg-se̍h chhiat-siah kang-kū (khí-kho)

Chàn-sêng --A-lú-mih (對話) 2018-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài 6) 17:14 (UTC)

Téng-ham éng-kiú chiàⁿ-mn̂g-khí

Chàn-sêng --A-lú-mih (對話) 2018-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài 6) 17:52 (UTC)

Sin-káng bûn-su

Chàn-sêng --A-lú-mih (對話) 2018-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài 6) 17:14 (UTC)

Liû-kiû-kok

Chàn-sêng --A-lú-mih (對話) 2018-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài 6) 17:14 (UTC)

Lîm Bō͘-seng

Chàn-sêng --A-lú-mih (對話) 2018-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài 6) 17:14 (UTC)

Jia̍t-lân-jia Siâⁿ Pau-ûi Chiàn

Chàn-sêng --A-lú-mih (對話) 2018-nî 4-goe̍h 28-ji̍t (Pài 6) 17:50 (UTC)

Siang-koan bûn-kiāⁿ