Wikipedia:Súi-khùi ê bûn-chiuⁿ/thê-miâ

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Thiàu khì: se̍h chām, chhiau-chhoē

"Chin-chán" ê tiâu-kiāⁿ

Chi̍t phiⁿ Chin-chán ê pek-kho-choân-su bûn-chiuⁿ tiāⁿ-tio̍h ū-ha̍h ē-kha chit-kóa tiâu-kiāⁿ:

 • Thê-kiong chèng-khak ê chu-liāu.

Thê-miâ pān-hoat kap tâu-phiò thêng-sū

Pian-chi̍p tiong Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Thê-miâ

Sú-bêng

 • Bô lâng hoán-tùi. Kin-kù chìn-chêng ê thó-lūn, sǹg thong-koè. A-giâu 07:45, 2 Cha̍p-jī-goe̍h 2006 (UTC)

Chiù-khí

 • Bô lâng hoán-tùi. Kin-kù chìn-chêng ê thó-lūn, sǹg thong-koè. A-giâu 07:45, 2 Cha̍p-jī-goe̍h 2006 (UTC)
  • Bô chù-bêng chu-liāu lâi-goân, bô-ha̍h pek-kho choân-su ê piau-chún.--Albert 01:22, 24 Jī-goe̍h 2007 (UTC)

Kha-kiû

 • Bô lâng hoán-tùi. Kin-kù chìn-chêng ê thó-lūn, sǹg thong-koè. A-giâu 07:46, 2 Cha̍p-jī-goe̍h 2006 (UTC)

Ukrayina

 • Hó! – Kaihsu 20:14, 24 1g 2005 (UTC)
 • Pó-liû. Bô-kàu chiâu-chn̂g. A-giâu 19:16, 2 5g 2005 (UTC)

Pat-kòa (tōng-bu̍t)

 • Chùn-hiàn03:03, 30 4g 2005 (UTC)
 • Bô lâng hoán-tùi. Kin-kù chìn-chêng ê thó-lūn, sǹg thong-koè. A-giâu 07:46, 2 Cha̍p-jī-goe̍h 2006 (UTC)

Âng-hái

 • Kaihsu 11:59, 18 Chiaⁿ-goe̍h 2006 (UTC)
 • Bô lâng hoán-tùi. Kin-kù chìn-chêng ê thó-lūn, sǹg thong-koè. A-giâu 07:46, 2 Cha̍p-jī-goe̍h 2006 (UTC)

Il Postino

 • Kaihsu 2010-nî 11-goe̍h 11-jἰt (Pài 4) 18:27 (UTC)

Bô lâng hoán-tùi. --Kaihsu (對話) 2014-nî 9-goe̍h 10-ji̍t (Pài 3) 18:55 (UTC)

Chhùi-khí ê hoat-io̍k

 • Kaihsu (對話) 2014-nî 9-goe̍h 10-ji̍t (Pài 3) 18:52 (UTC)

Tiong-hoâ Bîn-kok Kok-koa

 • Yoxem (對話) 2015-nî 10-goe̍h 24-ji̍t (Pài 6) 06:04 (UTC)

Tâi-pak-chhī Chèng-hú

 • S205643 (對話) 2016-nî 1-goe̍h 30-ji̍t (Pài 6) 06:55 (UTC)

Richard Clayderman

 • Chàn-sêng --S205643 (對話) 2017-nî 6-goe̍h 6-ji̍t (Pài 2) 12:26 (UTC)

Siang-koan bûn-kiāⁿ