Wikipedia thó-lūn:Súi-khùi ê bûn-chiuⁿ hāu-soán

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Khui-nôa ê kiàn-gī[kái goân-sú-bé]

Ùi Chhiū-á-kha soá--lâi ê thó-lūn

Góa siūⁿ, sī-m̄-sī ē-sái khai-sí sóan hó ê bûn-chiuⁿ chò chin-chán ê bûn-chiuⁿ (特色條目). Pektiong 15:52, 23 1g 2005 (UTC)

Beh án-choáⁿ soán? A-giâu 16:37, 23 1g 2005 (UTC)
Ta̍k-ke lâi thê-miâ. Liáu, nā ta̍k-ke kám-ka chit-piⁿ bûn-chiuⁿ ki-pún-siong ē-sái, Ka bûn-chiuⁿ kiám-cha, chhéng-lí chi̍t-ê. Án-ne chhut-lâi ê mn̍gh-kiâⁿ ē-sái chò hó bûn-chiuⁿ ê bô·-hōan. Pektiong 06:14, 24 1g 2005 (UTC)
Eng-bûn Wikipedia 1-kang "tián" 1 phiⁿ (in seng chiap-siū thê-miâ, kong-khai hō· lâng phêng-lūn, siū khéng-tēng ê bûn-chiuⁿ lia̍t tī en:Wikipedia:Featured articles, chiah ta̍uh-ta̍uh-á tah--khí-lih). Kò·-tēng ta̍k lé-pài tah 1 phiⁿ chhut-lâi kám ē siuⁿ chia̍p? Ē-sái kó·-lē bô chham-ka ê lâng lâi chhap--1-kha ah (seng chù-chheh). A-giâu 13:53, 24 1g 2005 (UTC)
Ta̍k lé-pài tah 1-phiⁿ kám-kah kka chia̍p. 2 lé-pài 1 phiⁿ khó-lêng kha tu-hó.
Chhiong-->Wikipedia:Chin-chán ê bûn-chiuⁿWikipedia:Thê-miâ Chin-chán ê bûn-chiuⁿ Pektiong 14:45, 24 1g 2005 (UTC)
2 lé-pài khah tú-hó. Thê-miâ hit ia̍h ē-sái khǹg tī 1 ê ē-kha-ia̍h ("subpage")? A-giâu 14:53, 24 1g 2005 (UTC)
soá-ūi kiat-sok

Pang-bô·[kái goân-sú-bé]

Kiàn-gī lán chhòng 1-ê chit khoán pang-bô· hō· lâng chai-iáⁿ bûn-chiuⁿ hiō-soán: en:Template:FAC. A-giâu 19:19, 2 5g 2005 (UTC)

Template:Thê-miâ Chin-chán ê bûn-chiuⁿ, chit-ê pang-bô· kám-ū-thong? M̄-ko miâ siūⁿ-tn̂g--Chùn-hiàn 19:50, 3 5g 2005 (UTC)
Ló͘-la̍t. Ē-sái chò 1-ê Template:ThChB ê choán-ia̍h. A-giâu 02:05, 4 5g 2005 (UTC)

Kéng bûn-chiuⁿ ê pō·-sò·[kái goân-sú-bé]

Chùn-hiàn tī Talk:Thâu-ia̍h án-ne kiàn-gī:

Hó, thê-miâ liáu chí-iàu bô-lâng hóan-tùi tio̍h chiâⁿ-chò Chin-chán ê bûn-chiuⁿ, mā sūn-sòa tah-tiàm thâu-ia̍h. --Chùn-hiàn 16:10, 26 Cha̍p-goe̍h 2005 (UTC)

A-giâu 09:45, 27 Cha̍p-goe̍h 2005 (UTC)

Goá kin-kù téng-koân ê kiōng-sek chhú-lí kó͘-chá thê-miâ ê bûn-chiuⁿ. A-giâu 07:48, 2 Cha̍p-jī-goe̍h 2006 (UTC)