Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:17th century wall in Hajdudorog.jpg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(2,816 × 2,112 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 2.68 MB, MIME luī-hêng: image/jpeg

Khài-iàu

Soat-bêng
English: The remains of the fortified Cathedral' wall of Hajdúdorog, Hungary.
  • The strong wall used to defend the Greek Catholic Cathedral of the town.
  • Nowadays the remains of the wall can be seen in the northern part of the church garden.
  • It is on the list of the national monuments - as it was built around 400 years ago. - Tokaji street, Hajdúdorog, Hajdú-Bihar County, Hungary
Magyar: A hajdúdorogi Görög katolikus templom kerítésfala. A vastag téglafal egykor a város központját és első sorban a görög katolikus székesegyházat védelmezte. Ma a fal megmaradt része a templomkert északi oldalán látható. A körülbelül 400 éves építmény a nemzeti műemlékek listáján is szerepel. Középkori eredetű, 17. sz. eleje. - Hajdú-Bihar m., Hajdúdorog, Tokaji u. 2-4.
Icone chateau fort.svg

This is a photo of a monument in Hungary. Identifier: 5313

日期
Chhut-chhù Ka-tī chò--ê
Chok-chiá Jojojoe

Siū-khoân

我,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。
Nṳ̄ buóh dĭk sié-nó̤h sêu-guòng dèu-kuāng dŭ kō̤-ī gēng.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2010-nî 1-goe̍h 31-ji̍t (Lé-pài) 13:272010-nî 1-goe̍h 31-ji̍t (Lé-pài) 13:27版本的細圖2,816 × 2,112(2.68 MB)Jojojoe{{Information |Description={{en|1=The remains of the fort-wall of Hajdúdorog, Hungary. The strong wall used to defend the Greek Catholic Cathedral of the town. Nowadays the remains of the wall can be seen in the northern part of the church garden. It is

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

元資料