Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:951 Gaspra.jpg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(945 × 785 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 128 KB, MIME luī-hêng: image/jpeg

Khài-iàu

Soat-bêng
English: Asteroid en:951 Gaspra.

Calvin J. Hamilton's website View of the Solar System describes this image as follows:

"This picture Gaspra is a combination of the highest-resolution images and color information obtained by the Galileo spacecraft. The Sun is shining from the right. The subtle color variations on Gaspra's surface have been exaggerated. en:Albedo and color variations are associated with surface en:topography. The bluish areas are regions of slightly higher albedo and tend to be associated with some of the crisper craters and with ridges. The slightly reddish areas, apparently concentrated in low areas, represent regions of somewhat lower albedo. In general, such patterns can be explained in terms of greater exposure of fresher rock in the brighter bluish areas and the accumulation of some en:regolith materials in the darker reddish areas. (Courtesy USGS/NASA/JPL)" [1]
Ελληνικά: Ο 951 Gaspra, ο πρώτος αστεροειδής που φωτογραφήθηκε από κοντά.
日期
Chhut-chhù
English: Cropped from TIFF image from [http://www.solarviews.com/cap/ast/gaspra3.htm Solarviews.com
Chok-chiá
English: NASA

Siū-khoân

Public domain
本作品由NASA創作,屬於公有領域。根據NASA的版權政策:“NASA的創作除非另有聲明否則不受版權保護。”(參見:Template:PD-USGov/zhNASA版權政策JPL圖像使用政策
NASA logo.svg
Dialog-warning.svg
警告:

原始上傳日誌

The original description page was here. All following user names refer to en.wikipedia.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2008-nî 1-goe̍h 18-ji̍t (Pài 5) 13:412008-nî 1-goe̍h 18-ji̍t (Pài 5) 13:41版本的細圖945 × 785(128 KB)Papa NovemberFull resolution version from same source. Tightly cropped using GIMP. No copyright claimed for non-creative derivative work.
2007-nî 5-goe̍h 20-ji̍t (Lé-pài) 02:202007-nî 5-goe̍h 20-ji̍t (Lé-pài) 02:20版本的細圖640 × 480(33 KB)Yonidebest{{Information |Description=Asteroid en:951 Gaspra. Calvin J. Hamilton's website ''View of the Solar System'' describes this image as follows: :"This picture Gaspra is a combination of the highest-resolution images and color information obtained by t

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng