Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Albrechtici nad Orlicí, house No 13.jpg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(3,477 × 2,297 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 1.55 MB, MIME luī-hêng: image/jpeg

Khài-iàu

Soat-bêng
Čeština: Dům čp. 13 na návsi v Albrechticích nad Orlicí
English: House No 13 in Albrechtice nad Orlicí, Czech Republic.
日期
Chhut-chhù Ka-tī chò--ê
Chok-chiá Pavel Hrdlička (Czech Wikipedia user Packa)
Čeština: Tento soubor je uvolněný pod licencí Creative Commons BY-SA. Stručně: Můžete jej použít k jakémukoli účelu, pokud uvedete autora: Pavel Hrdlička, Wikipedie. Výsledné dílo musíte uvolnit také pod touto licencí.
English: This file is available under Creative Commons BY-SA license. Basically: You can use this picture for any purpose, provided that you attribute it to Pavel Hrdlička, Wikipedia. You may distribute the resulting work under the same license.
拍攝地點50° 08′ 23.81″ N, 16° 03′ 51.72″ E  Heading=357° Kartographer map based on OpenStreetMap.位於此地的本圖片與其他圖片: OpenStreetMap - Google Earthinfo

Siū-khoân

w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 4.0 國際授權條款。
Biĕu-sê miàng-sáng: Pavel Hrdlička, Wikipedia
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

Logo FČO.png

This file was created as a part of the photographic program of Wikimedia Czech Republic. Project: Foto českých obcí. The program supports Wikimedia Commons photographers in the Czech Republic.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2016-nî 7-goe̍h 28-ji̍t (Pài 4) 19:042016-nî 7-goe̍h 28-ji̍t (Pài 4) 19:04版本的細圖3,477 × 2,297(1.55 MB)PackaVicuñaUploader 1.23

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

元資料