Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Atle Selberg.jpg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Atle_Selberg.jpg(273 × 400 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 15 KB, MIME luī-hêng: image/jpeg

Soat-bêng

Atle Selberg

日期
Chhut-chhù Mathematisches Institut Oberwolfach (MFO), https://opc.mfo.de/detail?photoID=3792
Chok-chiá Konrad Jacobs, Erlangen
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)
OTRS Wikimedia

本作品為自由授權,可以讓任何人以任何目的使用本作品。如果您希望使用本內容,只要遵循本頁面所提到的任何著作權要求即可,而不需要請求許可。

維基媒體收到了一封電子郵件,確認著作權持有者已根據本頁面上所述的條款釋出。此郵件由一位OTRS志工審查並儲存在我們的許可檔案中,獲得授權的志工可以此工單#2008042410024381查看該郵件。

如果您對於該存檔郵件有疑問,請使用OTRS公告板


工單連結: https://ticket.wikimedia.org/otrs/index.pl?Action=AgentTicketZoom&TicketNumber=2008042410024381

https://opc.mfo.de/

Siū-khoân

w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 2.0 德國授權條款。
Flag of Germany.svg
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2008-nî 4-goe̍h 17-ji̍t (Pài 4) 21:052008-nî 4-goe̍h 17-ji̍t (Pài 4) 21:05版本的細圖273 × 400(15 KB)Discostu{{Information |Description=Atle Selberg |Source=Mathematisches Institut Oberwolfach (MFO), http://owpdb.mfo.de/detail?photoID=3792 |Date= |Author=Konrad Jacobs, Erlangen |Permission=http://owpdb.mfo.de/ |other_versions= }} == [[Commons:Copyright tags|Li

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況