Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Bandera de Dílar (Granada).svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 750 × 500 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:7 KB)

Khài-iàu

Soat-bêng
English: Flag of Dílar, Granada, Spain.
Español: Bandera de Dílar, Granada, España.
Bandera rectangular de proporciones 2:3, formada por tres franjas horizontales iguales, siendo las exteriores blancas y azul la central, cargada ésta con una flor de las nieves blanca.

Referencia: B.O.J.A. nº 146 de 28/07/2005

日期
Chhut-chhù Ka-tī chò--ê
Inkscape-un.svg
向量圖形使用Inkscape創作.
Chok-chiá Erlenmeyer
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)
Insignia
這幅圖片所顯示的是旗幟盾徽印章或其他正式的徽章。在某些國家或地區使用此符號可能會受到限制,但是這些限制與版權問題無關。
Erlenmeyer,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。
Biĕu-sê miàng-sáng: Erlenmeyer
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2013-nî 6-goe̍h 14-ji̍t (Pài 5) 10:312013-nî 6-goe̍h 14-ji̍t (Pài 5) 10:31版本的細圖750 × 500(7 KB)Erlenmeyer
2010-nî 9-goe̍h 22-ji̍t (Pài 3) 22:262010-nî 9-goe̍h 22-ji̍t (Pài 3) 22:26版本的細圖750 × 500(8 KB)Erlenmeyer== {{int:filedesc}} == {{Information |Description= {{en|Flag of Dilar, Granada, Spain.}} {{es|Bandera de Dílar, Granada, España.<br> ''Bandera rectangular de proporciones 2:3, formada por tres franjas horizontales iguales siendo las exteriores blancas y

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

元資料