Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Bandera de Navajas.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 750 × 500 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:258 KB)

Khài-iàu

Soat-bêng
Català: Bandera de Navaixes (Alt Palància, País Valencià): Bandera de proporcions 2:3. Partida por meitat horitzontal. Al centre de la meitat superior, en blanc, un om verd. Al centre de la meitat inferior, de blau, una torre blanca, maçonada i aclarida de negre. (Aprovada per Resolució de 17 de juny de 1998, DOGV núm. 3.304, de 10 d'agost de 1998)
Español: Bandera de Navajas (Castellón, España): Bandera de proporciones 2:3. Partida por mitad horizontal. En el centro de la mitad superior, en blanco, un olmo verde. En el centro de la mitad inferior, de azul, una torre blanca, mazonada y aclarada de negro. (Aprobada por Resolución de 17 de junio de 1998, DOGV núm. 3.304, de 10 de agosto de 1998)
日期
Chhut-chhù 1 & Ka-tī chò--ê
Chok-chiá VaroPPO

Siū-khoân

我,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

Insignia
這幅圖片所顯示的是旗幟盾徽印章或其他正式的徽章。在某些國家或地區使用此符號可能會受到限制,但是這些限制與版權問題無關。

Referencias

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2016-nî 7-goe̍h 12-ji̍t (Pài 2) 10:272016-nî 7-goe̍h 12-ji̍t (Pài 2) 10:27版本的細圖750 × 500(258 KB)MacondoBandera amb els mateixos mobles que l'escut
2011-nî 11-goe̍h 9-ji̍t (Pài 3) 11:572011-nî 11-goe̍h 9-ji̍t (Pài 3) 11:57版本的細圖750 × 500(1.04 MB)VaroPPO

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

元資料