Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Barbebleue.jpg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(3,150 × 3,939 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 3.34 MB, MIME luī-hêng: image/jpeg

Khài-iàu

Soat-bêng
Français : Gravure sur bois de 33 x 27 cm de Barbe Bleue, publiée pour la première fois dans Les Contes de Perrault, dessins par Gustave Doré, Paris, Jules Hetzel, 1862, planche en regard de la p. 56.
English: Woodcut 33 x 27 cm Barbe Bleue (Bluebeard), published for the first time in Les Contes de Perrault (Paris, Jules Hetzel, 1862) illustrated by Gustave Doré, board next to p. 56.
日期
Chhut-chhù
Gallica
This image comes from Gallica Digital Library and is available under the digital ID btv1b8612030k/f170

This tag does not indicate the copyright status of the attached work. A normal copyright tag is still required. See Commons:Licensing.


Deutsch | English | Français | Galego | עברית | Magyar | Italiano | Македонски | Nederlands | Slovenščina | Українська | +/−
Bibliothèque nationale de France, département Réserve des livres rares, RES-Y2-179
Chok-chiá
creator QS:P170,Q6682
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)

Domaine public

Siū-khoân

此為如實地拍攝平面藝術品的相片複製本。原作位於公有領域,是因下列原因:
Public domain

本作品在美國以及版權期限是作者終身加100年以下的國家以及地區屬於公有領域


這個作品在美利堅合眾國屬於公有領域,因為它首次發布早於1924年1月1日。

維基媒體基金會的官方立場認為:「針對平面公有領域的藝術作品進行忠實重製,其重製後的照片也屬於公有領域。」
因此,可認定本重製照片屬於公有領域。在其他司法管轄區,再利用此照片可能會被限制;參見再利用PD-Art照片以獲得進一步資訊。

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2018-nî 5-goe̍h 11-ji̍t (Pài 5) 03:502018-nî 5-goe̍h 11-ji̍t (Pài 5) 03:50版本的細圖3,150 × 3,939(3.34 MB)YannCropped 37 % horizontally, 44 % vertically using CropTool with lossless mode.
2018-nî 5-goe̍h 11-ji̍t (Pài 5) 03:462018-nî 5-goe̍h 11-ji̍t (Pài 5) 03:46版本的細圖5,006 × 7,020(4.28 MB)Yannhttp://gallica.bnf.fr/iiif/ark:/12148/btv1b8612030k/f170/full/full/0/native.jpg
2006-nî 1-goe̍h 20-ji̍t (Pài 5) 14:572006-nî 1-goe̍h 20-ji̍t (Pài 5) 14:57版本的細圖800 × 1,012(302 KB)Jibi44Gustave Doré, lithographie de Barbe Bleue

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況