Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Blason département fr Dordogne.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 600 × 660 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:41 KB)

Khài-iàu

作家
Anno16
Projet Blasons
English: Image created for the Blazon Project of the French Wikipedia.
Pîn-pâi-chiong
English: Dordogne
Français : la Dordogne
紋章描述
English: Gules three lions rampant or armed langued and crowned azure.
Français : De gueules aux trois lion d’or couronnés, armés et lampassés d’azur.
參考文獻
English: Brian Timms
Chhut-chhù Ka-tī chò--ê
Inkscape-yes.svg
向量圖形使用Inkscape創作Anno16.

Template:Lion éviré

Siū-khoân

Public domain 我,此作品的版權所有人,釋出此作品至 公共領域。 此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
我授予任何人有權利使用此作品於 任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2018-nî 10-goe̍h 24-ji̍t (Pài 3) 12:092018-nî 10-goe̍h 24-ji̍t (Pài 3) 12:09版本的細圖600 × 660(41 KB)Jean-Mahmoudnormalisation des couleurs (Projet Blasons) et gestion des contours
2008-nî 5-goe̍h 15-ji̍t (Pài 4) 20:162008-nî 5-goe̍h 15-ji̍t (Pài 4) 20:16版本的細圖600 × 660(81 KB)OdejeaNouvelle version où les lions ne sont pas évirés
2006-nî 11-goe̍h 2-ji̍t (Pài 4) 00:202006-nî 11-goe̍h 2-ji̍t (Pài 4) 00:20版本的細圖600 × 660(241 KB)Anno16

超過 100 個頁面有用到此檔案。 下列清單只列出前 100 筆有用到此檔案的頁面。 您也可以檢視完整清單

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況

元資料