Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Blason département fr Morbihan.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 600 × 660 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:45 KB)

Khài-iàu

作家
Flying jacket
Projet Blasons
English: Image created for the Blazon Project of the French Wikipedia.
Pîn-pâi-chiong
English: Morbihan
Français : le département du Morbihan
Italiano: Morbihan
blazon
Français : Coupé ondé d’hermine et d’azur.
Italiano: troncato ondato d'armellino e d'azzurro
Chhut-chhù Cê-gă cáuk-pīng

Siū-khoân

我,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。
w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本2.5 通用版2.0 通用版以及1.0 通用版條款授權。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須按照作者或者許可人指定的方式標示其姓名 (但不得以任何方式暗示其為您或您使用本著作的方式背書)。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

Nṳ̄ buóh dĭk sié-nó̤h sêu-guòng dèu-kuāng dŭ kō̤-ī gēng.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2007-nî 9-goe̍h 17-ji̍t (Pài 1) 15:082007-nî 9-goe̍h 17-ji̍t (Pài 1) 15:08版本的細圖600 × 660(45 KB)Flying jacket{{Blason-fr-en-it| |blasonfr=le département du Morbihan |blasonen=Morbihan |blasonit=Morbihan |source=œuvre personnelle |blasonnement-fr=Coupé ondé d’hermine et d’azur. |blasonnement-en= |blasonne

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

元資料