Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Blason de la ville de Dietwiller (68).svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 600 × 660 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:48 KB)

Khài-iàu

作家
Pîn-pâi-chiong
English: city of Dietwiller
Français : ville de Dietwiller(Haut-Rhin)
Italiano: città di Dietwiller
紋章描述
Français : D'azur à la lettre majuscule T d'or accostée de deux é toiles de même et soutenue d'un coeur d'argent
參考文獻
Chhut-chhù Ka-tī chò--ê
SVG 開發
Inkscape-yes.svg
向量圖形使用Inkscape創作Spax89.
Projet Blasons
English: Image created for the Blazon Project of the French Wikipedia.

Siū-khoân

Public domain 我,此作品的版權所有人,釋出此作品至 公共領域。 此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
我授予任何人有權利使用此作品於 任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2008-nî 9-goe̍h 18-ji̍t (Pài 4) 10:522008-nî 9-goe̍h 18-ji̍t (Pài 4) 10:52版本的細圖600 × 660(48 KB)Spax89{{Blason-fr-en-it| |blasonfr= ville de Dietwiller(Haut-Rhin) |blasonen=city of Dietwiller |blasonit= città di Dietwiller |sourcefr=[http://www.archives.cg68.fr/Documents/ArchivesDep/ArchivesAncMod/ARCHDEPpdf_20060131

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn: