Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Blason ville fr Alignan-du-Vent (Hérault).svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 600 × 660 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:8 KB)

作家
User:Spedona
Projet Blasons
English: Image created for the Blazon Project of the French Wikipedia.
Pîn-pâi-chiong
English: Alignan-du-Vent (Hérault, France)
Italiano: Alignan-du-Vent (Hérault, Francia)
紋章描述
Français : d'or, au pairle losangé d'argent et de gueules
Italiano: d'oro, alla pergola losangata d'argento e di rosso
參考文獻
Français : le 21 février 2008
Chhut-chhù Ka-tī chò--ê

Siū-khoân

我,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本2.5 通用版2.0 通用版以及1.0 通用版授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。
Nṳ̄ buóh dĭk sié-nó̤h sêu-guòng dèu-kuāng dŭ kō̤-ī gēng.

formula= 01:AUR+PO:TBP/ROM:ARG:RUB

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2015-nî 2-goe̍h 17-ji̍t (Pài 2) 14:532015-nî 2-goe̍h 17-ji̍t (Pài 2) 14:53版本的細圖600 × 660(8 KB)CelbusroSelon l’Armorial des communes de l’Hérault de D Catarina et J-P Fernon page 135 et page 80
2008-nî 2-goe̍h 21-ji̍t (Pài 4) 21:282008-nî 2-goe̍h 21-ji̍t (Pài 4) 21:28版本的細圖600 × 660(12 KB)Spedona{{Blason-fr-en-it| |blasonfr=Alignan-du-Vent (Hérault, France) |blasonen=Alignan-du-Vent (Hérault, France) |blasonit=Alignan-du-Vent (Hérault, Francia) |sourcefr=Dessin personnel le

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

元資料