Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Blason ville fr Plappeville (Moselle).svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 600 × 660 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:30 KB)

Khài-iàu

作家
User:Aroche
Projet Blasons
English: Image created for the Blazon Project of the French Wikipedia.
Pîn-pâi-chiong
English: Plappeville (Moselle, France)
Français : Plappeville (Moselle, France)
Italiano: Plappeville (Moselle, Francia)
紋章描述
Français : de gueules aux sept larmes d'or ordonnées en chef 2 et 5, à la crosse du même brochant en pal chargée en pointe d'un oiseau d'argent.
參考文獻
Français : , la banque du blason
SVG in SVG.svg This vector image includes elements that have been taken or adapted from this: Blason Vide 3D.svg Blason Vide 3D.svg.
SVG in SVG.svg This vector image includes elements that have been taken or adapted from this: Colombet.svg Colombet.svg.
SVG in SVG.svg This vector image includes elements that have been taken or adapted from this: Crozier.svg Crozier.svg.
Chhut-chhù Ka-tī chò--ê

Siū-khoân

我,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。
w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本2.5 通用版2.0 通用版以及1.0 通用版授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

Nṳ̄ buóh dĭk sié-nó̤h sêu-guòng dèu-kuāng dŭ kō̤-ī gēng.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2008-nî 10-goe̍h 11-ji̍t (Pài 6) 23:582008-nî 10-goe̍h 11-ji̍t (Pài 6) 23:58版本的細圖600 × 660(30 KB)Aroche{{Blason-fr-en-it| |blasonfr=Plappeville (Moselle, France) |blasonen=Plappeville (Moselle, France) |blasonit=Plappeville (Moselle, Francia) |sourcefr=Dessin personnel, [http://www.newgaso.fr/homepag2

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn: