Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Cambodia Mondulkiri locator map.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 1,347 × 1,217 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:732 KB)

Soat-bêng
Deutsch: Positionskarte von Kambodscha
Quadratische Plattkarte, N-S-Streckung 105 %. Geographische Begrenzung der Karte: * N: 14.8° N * S: 9.9° N * W: 102.2° O * O: 107.9° O
English: Location map of Cambodia with Mondulkiri Province highlighted
Equirectangular projection, N/S stretching 105 %. Geographic limits of the map: * N: 14.8° N * S: 9.9° N * W: 102.2° E * E: 107.9° E
日期 (UTC)
Chhut-chhù
Chok-chiá


Applications-graphics.svg
這是一張修飾過的圖片,即本圖片是用軟體修改過後的版本,修改的方式或內容有:highlighted Mondulkiri Province。原版圖片來源:Cambodia location map.svg。修改者:Kmusser

我,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。
Nṳ̄ buóh dĭk sié-nó̤h sêu-guòng dèu-kuāng dŭ kō̤-ī gēng.

原始上傳日誌

This image is a derivative work of the following images:

  • File:Cambodia_location_map.svg licensed with Cc-by-sa-3.0, GFDL
    • 2009-02-12T21:35:03Z NordNordWest 1347x1217 (728478 Bytes) smaller file
    • 2009-02-12T20:56:36Z NordNordWest 1347x1216 (1074945 Bytes) {{Information |Description= {{de|Positionskarte von [[:de:Kambodscha|Kambodscha]]}} Quadratische Plattkarte, N-S-Streckung 105 %. Geographische Begrenzung der Karte: * N: 14.8° N * S: 9.9° N * W: 102.2° O * O: 107.9° O {{

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2010-nî 6-goe̍h 8-ji̍t (Pài 2) 15:222010-nî 6-goe̍h 8-ji̍t (Pài 2) 15:22版本的細圖1,347 × 1,217(732 KB)Kmusser{{Information |Description={{de|Positionskarte von Kambodscha}} Quadratische Plattkarte, N-S-Streckung 105 %. Geographische Begrenzung der Karte: * N: 14.8° N * S: 9.9° N * W: 102.2° O * O: 107.9° O {{en|Location map of [[:en:Cambod

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn: