Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:CastellettoSTicino veduta.jpg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(895 × 597 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 149 KB, MIME luī-hêng: image/jpeg

Khài-iàu

Soat-bêng
English: View of Castelletto Sopra Ticino, Novara, Italy
Italiano: Scorcio di una via centrale di Castelletto Sopra Ticino (NO)
日期
Chhut-chhù Cê-gă cáuk-pīng
Chok-chiá Alessandro Vecchi

Siū-khoân

我,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本條款授權。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須按照作者或者許可人指定的方式標示其姓名 (但不得以任何方式暗示其為您或您使用本著作的方式背書)。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2012-nî 1-goe̍h 22-ji̍t (Lé-pài) 18:252012-nî 1-goe̍h 22-ji̍t (Lé-pài) 18:25版本的細圖895 × 597(149 KB)Awd{{Information |Description ={{en|1=View of Castelletto Sopra Ticino, Novara, Italy}} {{it|1=Scorcio di una via centrale di Castelletto Sopra Ticino (NO)}} |Source ={{own}} |Author =Alessandro Vecchi |Date =2012-01

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn: