Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Ceru-Bacainti jud Alba.png

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Ceru-Bacainti_jud_Alba.png(400 × 395 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 7 KB, MIME luī-hêng: image/png

Soat-bêng

ro:Categorie:Hărţi ale judeţului Alba

日期 (原始上傳日期)
Chhut-chhù Transferred from ro.wikipedia to Commons.
Chok-chiá Radufan at 羅馬尼亞文 Wikipedia

Siū-khoân

Public domain 此作品已由其作者,Radufan at 羅馬尼亞文 Wikipedia,釋出至 公有領域。 此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Radufan 授予任何人有權利使用此作品於 任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

原始上傳日誌

The original description page was here. All following user names refer to ro.wikipedia.
  • 2006-11-14 19:57 Radufan 400×395×8 (7533 bytes) {{DP-personal}} [[Categorie:Hărţi ale judeţului Alba]]

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2007-nî 3-goe̍h 24-ji̍t (Pài 6) 23:352007-nî 3-goe̍h 24-ji̍t (Pài 6) 23:35版本的細圖400 × 395(7 KB)SieBot {{Information |Description=ro:Categorie:Hărţi ale judeţului Alba |Source=Originally from [http://ro.wikipedia.org ro.wikipedia]; description page is/was [http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Image%3ACeru-Bacainti_jud_Alba.png here]. |Date=20

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn: