Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Chess piece - Black king.JPG

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(1,860 × 3,148 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 2.31 MB, MIME luī-hêng: image/jpeg

Soat-bêng

Chess piece - Black king, Staunton design

日期
Chhut-chhù Ka-tī chò--ê
Chok-chiá MichaelMaggs
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)

Own work, share alike, attribution required (Creative Commons CC-BY-SA-2.5)

我,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 2.5 通用版授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2008-nî 1-goe̍h 1-ji̍t (Pài 2) 18:442008-nî 1-goe̍h 1-ji̍t (Pài 2) 18:44版本的細圖1,860 × 3,148(2.31 MB)MichaelMaggs{{Information |Description=Chess piece - Black king, Staunton design |Source=Own photo |Date=30 December 2007 |Author=MichaelMaggs |Permission=Own work, share alike, attribution required (Creative Commons CC-BY-SA-2.5) |other_versions= }} {{self|cc-by-sa
2008-nî 1-goe̍h 1-ji̍t (Pài 2) 17:552008-nî 1-goe̍h 1-ji̍t (Pài 2) 17:55版本的細圖2,336 × 3,504(2.15 MB)MichaelMaggs{{Information |Description=Chess piece - Black king, Staunton design |Source=Own photo |Date=30 December 2007 |Author=MichaelMaggs |Permission=Own work, share alike, attribution required (Creative Commons CC-BY-SA-2.5) |other_versions= }} {{self|cc-by-sa
2008-nî 1-goe̍h 1-ji̍t (Pài 2) 17:372008-nî 1-goe̍h 1-ji̍t (Pài 2) 17:37版本的細圖3,504 × 2,336(2.16 MB)MichaelMaggs{{Information |Description=Chess piece - Black king, Staunton design |Source=Own photo |Date=30 December 2007 |Author=MichaelMaggs |Permission=Own work, share alike, attribution required (Creative Commons CC-BY-SA-2.5) |other_versions= }} {{self|cc-by-sa

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

元資料