Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Coat of Arms of Apulia.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 360 × 600 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:58 KB)

Khài-iàu

Soat-bêng
English: Coat of Arms of the Italian region of Apulia.
Italiano: Stemma della regione Puglia, in formato vettoriale.

Lo stemma della regione Puglia è costituito da uno scudo, a sua volta sormontato da una corona "federiciana", dedicata a Federico II di Svevia. Lo scudo racchiude alla sua sommità sei cerchi, che rappresentano le sei province pugliesi. Il corpo centrale è costituito da un ottagono nel cui centro campeggia l'albero d'ulivo, simbolo di pace e fratellanza. L'ottagono invece, rappresenta Castel del Monte, costruzione di origine medievale, che costituisce uno degli itinerari turistico-culturali più suggestivi della Regione. I colori dominanti dello stemma sono l'oro, l'argento, il rosso e l'azzurro del mare.

La legge regionale n. 8 del 2011 (modifica agli allegati A, B e C della legge regionale 8 settembre 1988, n. 28 - adozione dello stemma e del gonfalone della regione Puglia), ha aggiunto allo stemma ufficiale della regione Puglia, al gonfalone e al sigillo regionale, un sesto cerchio nella parte superiore dello scudo sannitico, ad indicare la sesta provincia pugliese Barletta-Andria-Trani, istituita recentemente, in aggiunta alle cinque originarie.
日期
Chhut-chhù Ka-tī chò--ê
Chok-chiá Angelus(talk)
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)
Insignia
這幅圖片所顯示的是旗幟盾徽印章或其他正式的徽章。在某些國家或地區使用此符號可能會受到限制,但是這些限制與版權問題無關。
我,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

其他版本


Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2012-nî 12-goe̍h 1-ji̍t (Pài 6) 23:082012-nî 12-goe̍h 1-ji̍t (Pài 6) 23:08版本的細圖360 × 600(58 KB)ANGELUS== {{int:filedesc}} == {{Information |Description ={{en|1=Coat of Arms of the Italian region of Apulia.}} {{it|1=''Stemma della regione Puglia, in formato vettoriale.'' Lo stemma della regione Puglia è costituito da uno scudo, a sua volta sormontat...

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況

元資料