Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Coat of arms Holy See.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 1,160 × 1,300 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:357 KB)

Khài-iàu

Soat-bêng

Coat of arms of the Holy See with gold key in bend as described in Donald Lindsay Galbreath, A Treatise on Ecclesiastical Heraldry (W. Heffer and Sons, 1930), p. 9; Bruno Bernhard Heim, Heraldry in the Catholic Church: Its Origin, Customs and Laws (Van Duren 1978 ISBN 9780391008731), p. 54; Heraldry Society of Great Britain; Michel Pastoureau, "Keys" in Philippe Levillain, The Papacy: An Encyclopedia (Routledge 2002 ISBN 9780415922302), vol. 2, p. 891.

日期
Chhut-chhù
Chok-chiá F l a n k e r
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)
Public domain 此作品已由其作者,F l a n k e r,釋出至 公有領域。 此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
F l a n k e r 授予任何人有權利使用此作品於 任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

Insignia
這幅圖片所顯示的是旗幟盾徽印章或其他正式的徽章。在某些國家或地區使用此符號可能會受到限制,但是這些限制與版權問題無關。

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

(Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 10 hāng) () (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500).
Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2012-nî 9-goe̍h 22-ji̍t (Pài 6) 08:262012-nî 9-goe̍h 22-ji̍t (Pài 6) 08:26版本的細圖1,160 × 1,300(357 KB)YannReverted to version as of 20:04, 20 September 2012
2012-nî 9-goe̍h 20-ji̍t (Pài 4) 20:042012-nî 9-goe̍h 20-ji̍t (Pài 4) 20:04版本的細圖1,160 × 1,300(357 KB)ProsfilaesReverted to version as of 09:05, 19 September 2012; stop edit-warring
2012-nî 9-goe̍h 20-ji̍t (Pài 4) 19:562012-nî 9-goe̍h 20-ji̍t (Pài 4) 19:56版本的細圖1,160 × 1,300(253 KB)Fry1989The issue is not yet resolved
2012-nî 9-goe̍h 11-ji̍t (Pài 2) 06:362012-nî 9-goe̍h 11-ji̍t (Pài 2) 06:36版本的細圖1,160 × 1,300(357 KB)EsoglouReverted to version as of 00:37, 6 September 2012, per consensus on Talk
2012-nî 9-goe̍h 6-ji̍t (Pài 4) 20:572012-nî 9-goe̍h 6-ji̍t (Pài 4) 20:57版本的細圖1,160 × 1,300(253 KB)Fry1989This was already discussed in the DR and three people all say you're wrong, revert again and it goes to AN/U.
2012-nî 9-goe̍h 6-ji̍t (Pài 4) 20:472012-nî 9-goe̍h 6-ji̍t (Pài 4) 20:47版本的細圖1,160 × 1,300(357 KB)EsoglouReverted to version as of 00:37, 6 September 2012 by User:FleetCommand. Please take it to the Talk page.
2012-nî 9-goe̍h 6-ji̍t (Pài 4) 20:402012-nî 9-goe̍h 6-ji̍t (Pài 4) 20:40版本的細圖1,160 × 1,300(253 KB)Fry1989It says that because Esoglou is controlling the page up there and forcing his secondary sources. The OFFICIAL sources from the HS and VC say it's this. That trumps secondary sources
2012-nî 9-goe̍h 6-ji̍t (Pài 4) 00:372012-nî 9-goe̍h 6-ji̍t (Pài 4) 00:37版本的細圖1,160 × 1,300(357 KB)FleetCommandOkay, Wikipedia says Coat of Arms of the Holy See has the gold key in ''bend'' and the silver key in ''bend sinister''. (It is the opposite for the Coat of Arms of the Vatican City.) So, here it is. Please don't mind me. Proceed with your edit warring.
2012-nî 9-goe̍h 5-ji̍t (Pài 3) 22:162012-nî 9-goe̍h 5-ji̍t (Pài 3) 22:16版本的細圖1,160 × 1,300(253 KB)Fry1989official sources all agree the silver key bend up to the left and gold key bends up to the right
2012-nî 9-goe̍h 5-ji̍t (Pài 3) 20:382012-nî 9-goe̍h 5-ji̍t (Pài 3) 20:38版本的細圖429 × 425(770 KB)EsoglouReverted to version as of 04:34, 15 July 2007, which gave the keys in the correct relative positions (gold key in bend, silver in bend sinister)
(Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 10 hāng) () (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500).

超過 100 個頁面有用到此檔案。 下列清單只列出前 100 筆有用到此檔案的頁面。 您也可以檢視完整清單

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

檢視此檔案的 更多全域使用狀況

元資料