Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Crystal Clear action run.png

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Crystal_Clear_action_run.png(128 × 128 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 16 KB, MIME luī-hêng: image/png

Khài-iàu

Soat-bêng

An icon from icon theme Crystal Clear

日期 (earliest original release on KDE);
Chhut-chhù All Crystal Clear icons were posted by the author as LGPL on kde-look;
Chok-chiá Everaldo Coelho and YellowIcon;
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)
GNU head 此函式庫為自由軟體;您可依自由軟體基金會所發表的 GNU 較寬鬆通用公共授權條款 的條款散佈與/或修改,無論您依據的是本授權條款的 2.1 版本或 (您可自行選擇) 之後的任何版本。本程式發佈的目的是希望可以提供幫助,但不負任何擔保責任;亦無隱含對適售性特定用途的適用性的情形擔保。請參考 GNU 較寬鬆通用公共授權條款的 第 2.1 版第 3 版
(View authorization)
其他版本

此檔案衍生的作品:

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

無數值

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2014-nî 7-goe̍h 15-ji̍t (Pài 2) 18:332014-nî 7-goe̍h 15-ji̍t (Pài 2) 18:33版本的細圖128 × 128(16 KB)Palosirkkalossless compress
2007-nî 1-goe̍h 23-ji̍t (Pài 2) 23:122007-nî 1-goe̍h 23-ji̍t (Pài 2) 23:12版本的細圖128 × 128(16 KB)Pngbotoptimized with optipng
2006-nî 2-goe̍h 12-ji̍t (Lé-pài) 05:372006-nî 2-goe̍h 12-ji̍t (Lé-pài) 05:37版本的細圖128 × 128(17 KB)CyberSkull{{crystal clear}}

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng