Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Czech Republic adm location map.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 1,004 × 611 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:184 KB)

Khài-iàu

Soat-bêng
Deutsch: Positionskarte von Tschechien
English: Location map of the Czech Republic
Equirectangular projection, vertical stretching 150 %
Border coordinates
51.3
11.8←↕→19.2
48.3

Pictogram voting info.svg Info This map is part of a series of location maps with unified standards: SVG as file format, standardised colours and name scheme. The boundaries on these maps always show the de facto situation and do not imply any endorsement or acceptance. In case of changes of the shown area the file is updated. The old version will be uploaded as a new file and thus is still available.

日期
Chhut-chhù Own work using:
  • United States National Imagery and Mapping Agency data
  • World Data Base II data
Chok-chiá NordNordWest
Kartenwerkstatt
This map has been made or improved in the German Kartenwerkstatt (Map Lab). You can propose maps to improve as well.

Siū-khoân

Usage of this file with:

explanatory notes: Legally binding is only the full legalcode. For a free usage I recommend to respect the following licence conditions:
1. Provide my name as given above: NordNordWest,
2. a copy of, or the URI for, the applicable license: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/legalcode,
3. the title of the work,
4. in the case of an adaptation, a credit identifying the use of the work in the adaptation.
This license and the rights granted hereunder will terminate automatically upon any breach by you of the terms of this license. Any of the above conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. If you have questions or wish differing conditions, please contact me through nnwest-at-t-online.de or my discussion page

w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 德國授權條款。
Flag of Germany.svg
Biĕu-sê miàng-sáng: Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

No Facebook.svg

This file has been released under a license which is incompatible with Facebook's licensing terms. It is not permitted to upload this file to Facebook.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2015-nî 9-goe̍h 1-ji̍t (Pài 2) 18:222015-nî 9-goe̍h 1-ji̍t (Pài 2) 18:22版本的細圖1,004 × 611(184 KB)NordNordWest== {{int:filedesc}} == {{Information |Description= {{de|1=Positionskarte von Tschechien}} {{en|1=Location map of the Czech Republic}} {{Location map series N |stretching=150 |top=51.3 |bottom=48.3 |left=11.8 |right=19.2 }} |Source={{Own using}} * Unite...

超過 100 個頁面有用到此檔案。 下列清單只列出前 100 筆有用到此檔案的頁面。 您也可以檢視完整清單

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

元資料