Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:DZ-16-12.svg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(SVG ùng-giông, chék-cháung: 1,032 × 501 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:99 KB)

Soat-bêng

daira dar el baida Districts of Algiers, Algeria

日期
Chhut-chhù Image:Wilaya alger communes.svg by Chabacano
Chok-chiá Escondites
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)
Licence Art Libre 公共版權:此藝術作品是自由的,您可根據 自由藝術授權條款 散佈與/或修改此作品。你可於 Copyleft Attitude 網站於其他網站 找到該授權條款的樣本。

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2007-nî 12-goe̍h 15-ji̍t (Pài 6) 15:452007-nî 12-goe̍h 15-ji̍t (Pài 6) 15:45版本的細圖1,032 × 501(99 KB)Escondites{{Information |Description=Districts of Algiers, Algeria |Source=Image:Wilaya alger communes.svg by Chabacano |Date=December 15th, 2007 |Author= [[

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn: