Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Dagsboro Vol. Fire Department, Station 73, Dagsboro, DE (8611610815).jpg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(2,896 × 1,944 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 2.58 MB, MIME luī-hêng: image/jpeg

Soat-bêng

Engine bays at the front of the fire house.

日期
Chhut-chhù Dagsboro Vol. Fire Department, Station 73, Dagsboro, DE
Chok-chiá Lee Cannon from Bayville aka West Fenwick, DE, USA
拍攝地點38° 33′ 12.36″ N, 75° 14′ 42.68″ W Kartographer map based on OpenStreetMap.位於此地的本圖片與其他圖片: OpenStreetMap - Google Earthinfo

Siū-khoân

w:zh:創用CC

標示名姓 仝款方式方享

此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 2.0 通用版授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.

Checked copyright icon.svg This image, originally posted to Flickr, was reviewed on by the administrator or reviewer File Upload Bot (Magnus Manske), who confirmed that it was available on Flickr under the stated license on that date.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2013-nî 5-goe̍h 19-ji̍t (Lé-pài) 19:022013-nî 5-goe̍h 19-ji̍t (Lé-pài) 19:02版本的細圖2,896 × 1,944(2.58 MB)File Upload Bot (Magnus Manske)Transferred from Flickr by User:High Contrast

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

元資料