Che sī chi̍t hūn tùi Wikimedia Commons ín--lâi ê tóng-àn

tóng-àn:Deutscher Fernsehpreis 2012 - Maxi Biewer.jpg

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Choân kái-sek-tō͘(534 × 635 siōng-sò͘ , tóng-àn chiàm-liōng: 25 KB, MIME luī-hêng: image/jpeg

Khài-iàu

Soat-bêng

Maxi Biewer beim Deutschen Fernsehpreis 2012

日期
Chhut-chhù Ka-tī chò--ê
Chok-chiá JCS
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)
Commonist.svg
本檔案使用Commonist上傳。
Personality rights
即使此作品已經以自由版權發布或屬於公有領域,此作品所顯示的人物有權合法地限制部分使用方式,除非得到同意。在這個情況下,模特兒授權書、人格權授權書或是取得該人物同意的相關證據,可以保護您避免侵權索賠 您也許可以透過上傳​​者獲得該人物同意的相關證據,即使上傳者沒有義務這樣做。 參見一般免責聲明以獲得更多資訊。
Biĕu-sê miàng-sáng
(required by the license)
Foto: © JCS / Lizenz: CC-BY-SA-3.0 / GFDL
Foto: © JCS
拍攝地點50° 59′ 14.5″ N, 6° 53′ 42.63″ E Kartographer map based on OpenStreetMap.位於此地的本圖片與其他圖片: OpenStreetMap - Google Earthinfo

Siū-khoân

我,此作品的版權所有人,決定用以下授權條款發佈本作品:
GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。
w:zh:創用CC
標示名姓
此檔案採用創用CC 姓名標示 3.0 未在地化版本授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。

Nṳ̄ buóh dĭk sié-nó̤h sêu-guòng dèu-kuāng dŭ kō̤-ī gēng.

Tóng-àn le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiáChù-kái
hiān-chāi2013-nî 9-goe̍h 19-ji̍t (Pài 4) 21:452013-nî 9-goe̍h 19-ji̍t (Pài 4) 21:45版本的細圖534 × 635(25 KB)JCS

Í-hā ê ia̍h liân kàu chit ê iáⁿ-siōng:

tóng-àn hō͘ lâng sái--ê chōng-hóng

Ē-kha--ê kî-thaⁿ wiki ēng tio̍h chit--ê tóng-àn:

元資料